1. Ana Sayfa
  2. Listeler
  3. 10 Büyük Antik Yunan Filozofu

10 Büyük Antik Yunan Filozofu

Antik yunan filozoflarıı

Antik Yunan filozoflarının aidiyeti her ne kadar Yunanlılara bırakılsa da felsefenin doğduğu topraklar Anadolu topraklarıdır. Örnek olarak felsefe tarihinin en önemli filozoflarından olarak kabul edilen Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes, bugün Aydın ilimizin sınırları içerisinde bulunan Milet’te dünyaya gelmişlerdir. Bu yazıda size fikirleri günümüzde bile tartışılmaya devam eden büyük Antik Yunan filozoflarından bahsedeceğiz.

1.Thales

Bütün bir felsefe literatürünün kabul ettiği üzere “ilk filozoftur.” Miletlidir ve tahmini olarak MÖ 546 ve MÖ 624 yılları arasında yaşamıştır. En önemli fikri, evrenin tek gerçek maddesinin “su” olduğudur. Thales için su, evrendeki her şeyin kaynağıdır.

2.Anaksimandros

Bir diğer Miletli filozof. Doğum tarihi tam olarak bilinmese de MÖ 545 yılında öldüğü düşünülmektedir. Günümüzde bile hala tartışılan fikri “Apeiron”dur. Bu kavram Yunancada “sınırsız, belirsiz şey” anlamına gelir. Anaksimandros’un bu fikrinin, günümüz modern fizikçilerinin “evrenin kaynağı” tanımlamaları ile benzerlik göstermesi de manidardır.

3.Anaksimenes

Bir doğa filozofu olarak bilinen Anaksimenes’in, MÖ 585 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Her Miletli filozof gibi o da evrendeki çokluğunu “tek” bir kaynağa indirgeme arayışındaydı. Onun belirlediği kaynak ise havaydı. Birçok kişi Anaksimenes’in hava fikrini, maddeyi maddeyle açıkladığı için “ilerici”, ancak kaynak kavramına sınırlı bir nitelik kazandırdığı için “gerici” olarak tanımlayacaktı.

4.Herakleitos

Şu meşhur “değişmeyen tek şey değişimdir” sözünün sahibi. İzmirli olan Herakleitos, Miletli filozoflar gibi Anadolu çocuğudur. Evrendeki her şeyin değiştiğini, hiçbir şeyin aynı kalmadığını öne sürmüştür. Ona göre dış dünya, bir değişim yokmuş gibi gözükür ancak sürekli olarak değişmektedir. Bu değişimin ise farkına “akıl” ile varılır.

5.Parmenides

Parmenides, İtalya’da MÖ 515 yılında doğmuştur. Herakleitos’un aksine evrende değişimin mümkün olmadığını düşünür. Ona göre dış dünya bize bir değişim “varmış” gibi gösterir ancak bunlar özünde değişmezler. Bu değişmeyen öze ise ancak akıl ile ulaşılabilir. Onu en büyük Antik Yunan filozofları listesine sokan şey, ilk “akılcı” filozof olarak kabul edilmesidir.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Dünyanın En Güçlü Ordusuna Sahip Müslüman Devletler Sıralaması

6.Zenon

Parmenides’in öğrencisidir. MÖ. 495 yılında bugünkü İtalya’da doğmuştur. Kendisi iyi bir matematikçidir. Tüm çabası ise hocası Parmenides’in “değişim yoktur” argümanlarını matematiksel olarak kanıtlamaktı. Şu meşhur “Aşil paradoksu”, “ok paradoksu” gibi matematiksel çıkmazların tamamı Zenon’a aittir ve “Zenon Paradoksları” olarak geçer.

7.Empedokles

Antik Yunan’ın en önemli filozoflarındandır. Ayrıca reenkarnasyon kavramının Antik Yunan’daki ilk kökleri Empedokles’te bulunur. En önemli fikirlerinden biri 4 element kavramıdır. Ateş, su, toprak ve hava evrendeki çokluğun temelini oluşturmaktaydı. Empedokles’e göre her şey bu 4 elementin ayrılıp birleşmesinden meydana geliyordu. MÖ 444 yılında bugünkü İtalya’da öldü.

8.Sokrates

Antik Yunan’ın en büyük filozofu olarak bilinir. Ne zaman doğduğu tam olarak bilinmese de ölümü, MÖ 399 yılında Atina’da olmuştur. Rasyonalizm yani akılcılık akımının en büyük temsilcisidir. Ne yazık ki Atina’da karşı karşıya kaldığı yargılamalar nedeniyle zehir içirilerek idam edilmiştir.

9.Platon

Sokrates’in öğrencisidir. Hocası gibi çok benzer fikirlere sahip olmakla birlikte, ortaya attığı “idealar dünyası” fikri ile bilinir. Platon’a göre bu dünya, sahte bir illüzyondan ibarettir. Gerçekliğin özü sadece akıl ile ulaşılabilen idealar dünyasındadır.

10.Aristoteles

Büyük İskender’in hocası, Platon’un öğrencisi olan, tüm zamanların en büyük filozofların biridir. Aristoteles, hocası Platon’un görüşlerinin bazılarına katılmakla birlikte, Sokrates ve Platon’dan farklı olarak “doğa” ile ilgilenmiştir. Platon’a göre doğa, sahte ve yanıltıcı bir şeydi. Ancak Aristoteles böyle düşünmüyordu. Ona göre dış dünya, bilgi edinebilmemiz için akıldan sonra gelen diğer bir kaynaktı.

Bir önceki yazımız olan Kripto Paraların Özellikleri ve Avantajları başlıklı makalemizde kripto para hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorum Yap