İlginizi Çekebilir
oto araba nedir
 1. Ana Sayfa
 2. Teknoloji
 3. ARGE Nedir?

ARGE Nedir?

Arge

ARGE Nedir: Bilgi seviyesini ve dağarcığını artırmak için sistematik olarak devam ettirilen yenilikçi çalışmaya ve bu bilgilerin yeni uygulamalar için kullanılmasına ARGE denir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD tarafından yapılan bu tanım, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda şu şekilde tanımlanmıştır; “İnsan, toplum ve kültür bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu süreçlerin yazılım dahil olmak üzere farklı sistem ve uygulamalar tasarlamak için kullanılmasına ARGE denilmektedir.

ARGE Faaliyetleri ve Fonksiyonları

ARGE faaliyetleri temel araştırma, uygulamalı ve özel saha araştırması ve geliştirme süreçlerinden oluşmaktadır.

Temel Araştırma Süreci

Herhangi bir konuda yapılan teorik çalışmalardır. Bu sürecin amacı, teknik olarak bilgi birikiminin artırılmasıdır. Ayrıca olayların neden sonuç ilişkisi içinde incelenmesini sağlar. Daha çok kamu kuruluşları, üniversiteler, devlet araştırma laboratuvarları ve kâr amacı olmayan örgütsel laboratuvarlarda bu süreç kullanılmaktadır.

Uygulamalı Araştırma Süreci

Temel araştırmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Asıl amacı konuları ve spesifik olayları araştırmaktır. Bu araştırma sonucunda üretim süreçleri ve ticari amaçlara yönelik olarak teknik ve bilimsel bilgiler elde edilmektedir. Ayrıca temel araştırma sonucunda ulaşılan bulgulardan yararlanma imkânlarını tespit etmek ya da ulaşılmak istenen amaçların metotlarını belirlemek, uygulamalı araştırma sürecinin genel amacı olarak tanımlanır.

Özel Saha Araştırması Süreci

Özel saha araştırmaları belirli bir alana yönelik olarak yapılır. Özel veya belirli bir alanla ilgili bilgilerin keşfedilmesi amaçlanır.

Geliştirme Süreci

Araştırma süreciyle ortaya çıkan durumların ekonomik anlamda uygulanmasını sağlayacak metotların geliştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalardır. Geliştirme süreci ayrıca 3 farklı başlık altında incelenmektedir;

 • Teknolojik Geliştirme: Tecrübeye dayalı olan teknolojik geliştirme, uzun bir uygulama süresi gerektirir. Ayrıca maliyeti yüksektir.
 • Diyalog ve Basit Geliştirme: Pazarda firmalara kazanç sağlayacak geliştirmeler, diyalog ve basit geliştirme süreciyle gerçekleşir. Karışık hesaplar veya ciddi bir tecrübe gerektirmez.
 • Bilimsel Geliştirme: Geliştirme ve araştırma servislerinin kurulmasıyla başlayan bu süreçte araştırma personellerine de ihtiyaç duyulmaktadır.

ARGE Fonksiyonunun Amaçları

ARGE’nin esas amacı, sürekli değişmekte olan bir çevrede faaliyette bulunan işletmelerin, yaşanan değişimlere ayak uydurmasını sağlamak ve hem gelişim hem de büyüme süreçlerine yardım etmektir. Bununla beraber ARGE’nin diğer amaçları aşağıdaki gibidir;

 • Üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlayabilmek
 • İşletmelerin verimliliğini artırmak
 • Yeni malzeme ve mamullerin gelişimini sağlamak
 • Mevcuttaki malzeme ve mamuller için farklı kullanım alanları bulmak
 • Üretim tekniklerini geliştirmek
 • İşletmelerin yönetimine ulaşması gereken doğru ve gerekli bilgiler için bilgi işlem sistemi sağlamak

ARGE sürecinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Araştırma sürecinde bilinmeyen bir teknoloji, bilgi veya mamulün ortaya çıkarılması amaçlanır. Geliştirme sürecinde ise var olan bilgi, teknoloji ya da mamul doğrudan yönlendirme ile kullanılmaktadır.

İşletmelerin ARGE’ye Önem Vermelerinin Nedenleri

İşletmeler pazara ilişkin, örgütsel, sosyal ve personelle ilgili nedenlerden ötürü ARGE’ye önem vermektedir. İlk olarak pazardaki üstünlüklerini devam ettirmek isteyen işletmeler, rakiplerinden önce pazara girmeyi hedefler. Bununla beraber belirli bir üretim sürecinin tek başına uygulayıcısı olmayı da talep ettiği için ARGE’ye gereken önemi vermektedir. Örgütsel açıdan bakıldığında ise işletmeye yenilikçi bir imaj kazandırmak ve bu süreci devam ettirebilmek için yine ARGE’ye ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda alternatif mamullerin üretiminde de araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç duyulur.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Akıllı Tahta Nedir?

Tüketicilerin taleplerini gidermek ve kamuoyuna karşı işletme sorumluluğunu yerine getirmek, sosyal nedenler arasındadır. Son olarak çalışanların çalışma isteklerini artırmak ve yenilikçi personeli işletmeye alarak işletmede çalışmasını devamlı hale getirmek, personellerle ilgili nedenler arasındadır.

Türkiye’de ARGE Olarak Kabul Edilen Faaliyetler

Ülkemizde bir faaliyetin ARGE olarak kabul edilmesi için şu kriterlerin oluşması gerekmektedir;

 • Teknolojik ve bilimsel anlamdaki belirsizliklerin açıklık kazanması amacıyla yeni teknik bilgi edinme faaliyetleri,
 • Özgün ve yenilikçi bir tasarıma dayalı olan yazılım çalışmaları,
 • Yeni ürünlerle beraber yeni süreç ve prosedürler araştırma veya geliştirme çalışmaları,
 • Sarf malzeme, ekipman ve sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılmış olan çalışmalar,
 • Herhangi bir ürünün kalite ve standardını artırmaya dayalı ve aynı zamanda maliyetini düşürücü yeni teknolojiler üretmek, ARGE faaliyetleri arasında kabul edilmektedir.

ARGE olarak kabul edilmeyen çalışma ve faaliyetler ise aşağıdaki gibidir;

 • Rutin yazılım ve veri toplama faaliyetleri,
 • Rutin eğitim ve öğretim çalışmaları,
 • Sosyal bilim araştırmaları,
 • Sondaj faaliyetleri ve doğal kaynakların rezerv arama çalışmaları,
 • Pazar araştırmaları,
 • Pazarlama faaliyetleri,
 • ARGE amacı dışında yer alan dekorasyon, görsel, estetik veya şekil gibi farklılıkları içeren çalışmalar,
 • Kamu düzenine ya da genel ahlaka aykırı olan tasarım çalışmaları.

Dünyada ARGE Faaliyetleri

Büyük ekonomilerle rekabetin en önemli şartlarından biri olan ARGE faaliyetleri sayesinde daha teknolojik ve yenilikçi ürünler ortaya koyulabilmektedir. Birçok ülke kendi uygulamalarını kullanarak yüksek teknolojili üretimler gerçekleştirmektedir. OCED ülkelerinin yanı sıra Rusya, Brezilya, Hindistan ve Çin gibi ülkeler yabancı firmalara teşvikler sunarak kendi ülkelerine çekmeyi amaçlamaktadır.

2016 yılının verilerine bakıldığında, OECD ülkelerinin ARGE harcamalarının toplam 1 milyar 650 milyon dolar olduğu belirtilmektedir. Çin ve ABD ise bu miktarın yarısını ARGE çalışmaları için harcamaktadır.

Türkiye’de ARGE Faaliyetleri

Türkiye 2016 verilerine göre ARGE faaliyeti sürdüren ülkelerin arasında 14. sırada yer almaktadır. Toplamda 18 milyar 300 milyon dolarlık ARGE harcaması yapan Türkiye, 2008’den bugüne kadar yaklaşık olarak ARGE bütçesini %80 oranında artırmıştır. 2017 yılı verilerine bakıldığında, bu harcamanın 10 milyar 710 milyon TL olarak yapıldığı görülmektedir. ARGE faaliyetleri için devletin dolaylı ARGE desteği ise 2017 yılında 2 milyar 871 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yazımız olan Anakart Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap