• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Kaynaştırma Sınıfında Olması Gereken Özellikler
3 Nis, 2019

Kaynaştırma Sınıfında Olması Gereken Özellikler

Kaynaştırma eğitimi verilen sınıflarda, engelli öğrenci kendisini mevcut ortamın bir parçası olarak hissetmelidir. Bununla beraber...

Kaynaştırma Eğitiminin Genel İlkeleri Nelerdir?
2 Nis, 2019

Kaynaştırma Eğitiminin Genel İlkeleri Nelerdir?

Kaynaştırma eğitimi ile ilgili yürürlüğe giren kanun ve yönetmelikler ile beraber bu eğitimin genel ilkeleri...

Kaynaştırma Eğitiminin Tarihçesi
2 Nis, 2019

Kaynaştırma Eğitiminin Tarihçesi

Tarihte ilk defa 1975 yılında ABD’de yürürlüğe girmiş olan ‘Tüm Engelliler için Eğitim Yasası’ ile...

Kaynaştırma Eğitimi Nedir?
2 Nis, 2019

Kaynaştırma Eğitimi Nedir?

Özel bir eğitim alması gereken kişilerin, öğretim ve eğitim süreçlerini normal gelişim göstermekte olan akranlarıyla...

Mezopotamya’da Mimari ve Sanat Ne Durumdaydı?
1 Nis, 2019

Mezopotamya’da Mimari ve Sanat Ne Durumdaydı?

Mezopotamya’daki Sümer ve Asur eserleri günümüzde de mevcuttur ve oldukça güzel yapıdadır. Öncelikle bu bölgedeki...

Mezopotamya’da Bilim Nasıldı?
31 Mar, 2019

Mezopotamya’da Bilim Nasıldı?

Mezopotamya’daki bilimsel faaliyetler daha çok alan hesaplama, su kanalları hazırlama, ölçme ve değiş tokuş gibi...

Mezopotamya’da Tıp Nasıldı?
31 Mar, 2019

Mezopotamya’da Tıp Nasıldı?

Mezopotamya’daki tıbbi belgelerin neredeyse tamamı ‘Asurbanipal Kitaplığı’nda yer almaktadır. Söz konusu belgeler milattan önce 7....

Mezopotamya Uygarlıklarında Hukuk Sistemi
30 Mar, 2019

Mezopotamya Uygarlıklarında Hukuk Sistemi

Günümüz kaynaklarıyla ilk hukuk sistemi temellerinin ne zaman atıldığına dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak...

Mezopotamya Uygarlıklarının Yaşam Şekli Nasıldır?
30 Mar, 2019

Mezopotamya Uygarlıklarının Yaşam Şekli Nasıldır?

Mezopotamya uygarlıklarının yaşam biçimi, milattan önce 4000’li yıllarda şekillenmiştir. Uygarlıkların gelişmesinde ve yayılmasında Obeyd adı...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.