• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Çed Raporu Nedir?
15 Ağu, 2018

Çed Raporu Nedir?

Çed Raporu Nedir: Açılımı çevresel etki değerlendirilmesi olan ÇED, yapılması planlanan herhangi bir projenin çevrede meydana getirebilecek olumlu ve olumsuz her türlü durumunun belirlenmesi süreci olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak...

Zombi Nedir?
14 Ağu, 2018

Zombi Nedir?

Zombi Nedir: Hemen hemen tüm kültürlerde karşımıza çıkan ve bir hortlak türü olarak bilinen zombi, aslında Haiti kültürüne aittir. Korku ve kurgu yapıtlarında sıkça yer alan bu kavram 1930’lu...

Vegan Nedir?
13 Ağu, 2018

Vegan Nedir?

Vegan Nedir: Felsefik bir düşünce olarak değerlendirilen Vegan, terim olarak 1944 yılında ortaya çıkmıştır. Donald Watson tarafından kurulan Vegan Topluluğu, başlangıçta ‘sütten olmayan vejetaryen’ olarak adlandırılıyordu. Daha sonra farklı...

Öşür (Aşar) Vergisi Nedir?
12 Ağu, 2018

Öşür (Aşar) Vergisi Nedir?

5 / 5 ( 1 vote ) Öşür (Aşar) Vergisi Nedir: İslam Hukuku’nda bazı kazançlardan ya da toprak ürünlerinden alınan onda birlik vergiyi ifade eden öşür, aynı zamanda mahsulden...

İstiare Nedir?
11 Ağu, 2018

İstiare Nedir?

İstiare Nedir: Edebiyatta benzetme sanatına verilen isim olan istiare, benzeyen ya da kendisine benzetilen öğelerden birinin kullanılmasıyla yapılır. Diğer bir ifadeyle istiare, herhangi bir sözün sadece benzetme amacı güdülerek...

Budizm Nedir?
11 Ağu, 2018

Budizm Nedir?

Budizm Nedir: Tüm dünyada 500 milyondan fazla kişinin tabii olduğu bir inanç çeşidi olan Budizm ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Daha sonra Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine yayılmıştır. Bu...

Endemik Bitki Nedir?
10 Ağu, 2018

Endemik Bitki Nedir?

Endemik Bitki Nedir: Endemik bitki, sınırları belirlenmiş sadece belli bir bölgede yetişen ve o bölge dışında dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bitki türüdür. Bu bitkilerin yaşam alanları sadece belirli bölgelerle...

Lale Devri Nedir?
9 Ağu, 2018

Lale Devri Nedir?

Lale Devri Nedir: Lale Devri Osmanlı İmparatorluğunun hüküm sürdüğü 600 yıllık dönemin 1718-1730 tarihleri arasında geçen, adını laleden alan zevk ve eğlencelere düşkünlüğün abartılı biçimde yaşandığı dönemdir. Lale Devri...

Ütopya Nedir?
9 Ağu, 2018

Ütopya Nedir?

Ütopya Nedir: Siyasi bir ideali ifade etmek amacıyla tasarlanan ve hayali ülke olarak adlandırılan Ütopya, Latince’de ‘utopia’ şeklinde geçmektedir. 1516 yılında İngiliz siyaset adamı ve yazar olan Thomas More’un...

Şamanizm Nedir?
9 Ağu, 2018

Şamanizm Nedir?

Şamanizm Nedir: İlkel kavimler arasında yaygın olan Şamanizm, doğa varlıklarına ve ata ruhlarına tapınmayı benimsemiştir. Bu inanış biçiminde Şamanların önemi büyüktür. Çünkü bu kişilerin hastaları iyileştirme ve insanlarla ruhlar...

Nöroloji Nedir?
9 Ağu, 2018

Nöroloji Nedir?

Nöroloji Nedir: Sinir sistemiyle ilgili tüm hastalıklarla ilgilenen Nöroloji, bu hastalıkların fizyolojisini inceleyen bir bilim dalıdır. Omurilik ve çevresiyle beraber beyin yapısını da inceleyen Nöroloji, tedavi ve teşhis dışındaki...

Jakuzi Nedir?
1
9 Ağu, 2018

Jakuzi Nedir?

Jakuzi Nedir: Daha çok yorgunluk ve stresten arınmak için tercih edilen jakuzi, sıcak su ile vücudu rahatlama uygulaması olarak kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişimiyle beraber küvetlerin yerini alan jakuziler basınçlı su...

GDO Nedir?
9 Ağu, 2018

GDO Nedir?

5 / 5 ( 1 vote ) GDO Nedir: Açılımı, genetiği değiştirilmiş organizma olan GDO, laboratuvar ortamında canlılar üzerinde uygulanan bir deneydir. GDO üretiminde kullanılan canlıların genleri farklı bir...

Aristokrat Nedir?
9 Ağu, 2018

Aristokrat Nedir?

Aristokrat Nedir: Bir tarih terimi olarak siyasi ve toplumsal anlamdaki gücün soyluların elinde olduğu yönetim biçimine mensup kişilere aristokrat adı verilir. Sosyolojik, felsefik ve psikolojik bir terim de olan...

Yaşam Nedir?
9 Ağu, 2018

Yaşam Nedir?

Yaşam Nedir: Yaşam, canlıların doğumdan ölüme kadar içinde bulunduğu süreçtir. Açıkça bir tanımı olmamasına rağmen bazı fiziksel ve kimyasal olayların temelini oluşturmaktadır. Felsefi olarak; maddenin özümleme, uyarılabilirlik, üreme, büyüme...

Teknoloji Nedir?
9 Ağu, 2018

Teknoloji Nedir?

Teknoloji Nedir: Teknoloji, insanların ihtiyaçlarına yönelik araç ve gereçlerin üretilmesi için gereken bilgidir. Yunanca da sanat ve bilmek kelimelerini temsil eden teknoloji, tekno-logia şeklinde adlandırılmaktadır. Teknikos, teknik bilgi anlamına...

Tarih Nedir?
9 Ağu, 2018

Tarih Nedir?

5 / 5 ( 1 vote ) Tarih Nedir: Arapça kökenli bir kelime olan Tarih, geçmiş toplumların birbirleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Siyasal, toplumsal, sosyal olayları yer...

Spor Nedir?
9 Ağu, 2018

Spor Nedir?

2 / 5 ( 1 vote ) Spor Nedir: Spor kelimesinin kökeni Fransızca sport kelimesine dayanmaktadır. Vücudun gücünü geliştirirken aynı zamanda eğlendiren, hoş vakit geçirmeyi sağlayan, belirli ölçüde güç...

Sanat Nedir?
9 Ağu, 2018

Sanat Nedir?

Sanat Nedir: Sanat kelimesinin birçok dilde köken anlamı yapaydır. İngilizcede bulunan art kelimesi artificial kelimesinden gelir ve yapay demektir. Almancada bulunan kunst kelimesi künstlich kelimesinden gelir ve yapay demektir....

Sağlık Nedir?
9 Ağu, 2018

Sağlık Nedir?

Sağlık Nedir: Sağlığın tanımı, 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütünün (World Health Organization) açıklamasıyla uluslararası olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu tanıma göre sağlık; tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal refah durumudur. Yani...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.