• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Fizik Nedir?
8 Ağu, 2018

Fizik Nedir?

Fizik Nedir: Fizik, doğanın işleyişini anlamaya ve açıklamaya çalışır. Maddeyi, enerjiyi ve bunlar arasındaki etkileşimi inceleyen, bu incelemeleri deney ve...

Felsefe Nedir?
8 Ağu, 2018

Felsefe Nedir?

Felsefe Nedir: Felsefe, Philo (sevgi) ve Sophia (bilgi) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Philosophia terimi ilk olarak ünlü Yunan matematikçisi Pisagor tarafından...

Ekonomi Nedir?
8 Ağu, 2018

Ekonomi Nedir?

Ekonomi Nedir: Ekonomi, insanların yaşayabilmek için üretme biçimlerini ve bunlardan doğan ilişkilerin tümünü inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Eski Yunanca’da...

Eğitim Nedir?
8 Ağu, 2018

Eğitim Nedir?

5 / 5 ( 1 vote ) Eğitim Nedir: Eğitim, bir toplumdaki bireylerin sahip olduğu yeteneklerin belirlenen bir amaç doğrultusunda...

Edebiyat Nedir?
8 Ağu, 2018

Edebiyat Nedir?

Edebiyat Nedir: Edebiyat kelimesini ilk kez Şinasi kullanmıştır ve yazın sanatı anlamına gelerek bugün hâlâ kullanılmaktadır. Edebiyat, bireyin duygu ve...

Dünya Nedir?
8 Ağu, 2018

Dünya Nedir?

5 / 5 ( 1 vote ) Dünya Nedir: Güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen olan Dünya, Güneş Sisteminin...

Din Nedir?
8 Ağu, 2018

Din Nedir?

Din Nedir: Hesap günü, hukuk, kanun ve yol anlamına gelen din, insanların yaratıcı olarak gördükleri üstün güce olan bağlılık ve imanları,...

Coğrafya Nedir?
8 Ağu, 2018

Coğrafya Nedir?

2 / 5 ( 1 vote ) Coğrafya Nedir: Yeryüzünü farklı yönlerden inceleyen bilim dalıdır. İçinde yaşanılan çevrenin doğal özelliklerini,...

Biyoloji Nedir?
8 Ağu, 2018

Biyoloji Nedir?

Biyoloji Nedir: Biyoloji, Yunanca ‘Bios’ (Yaşam) ve ‘Logos’ (Bilim) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları çevre ile olan etkileşimlerini...

Bilim Nedir?
8 Ağu, 2018

Bilim Nedir?

Bilim Nedir: Evrendeki olgu ve olayların ya da evrenin bir bölümünün ele alınıp, bazı deney yolları ve yöntemler kullanılarak gerçeklik...

Bilgisayar Nedir?
8 Ağu, 2018

Bilgisayar Nedir?

Bilgisayar nedir: Bilgisayarlar çok hızlı işlem yapabilmek için geliştirilmiş makineler olmakla birlikte aynı zamanda çok hızlı yapılabilen bu işlemlere çok...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.