• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Eğitim Nedir?
8 Ağu, 2018

Eğitim Nedir?

Eğitim Nedir: Eğitim, bir toplumdaki bireylerin sahip olduğu yeteneklerin belirlenen bir amaç doğrultusunda geliştirilmesidir. Eğitim,...

Edebiyat Nedir?
8 Ağu, 2018

Edebiyat Nedir?

Edebiyat Nedir: Edebiyat kelimesini ilk kez Şinasi kullanmıştır ve yazın sanatı anlamına gelerek bugün hâlâ...

Dünya Nedir?
8 Ağu, 2018

Dünya Nedir?

Dünya Nedir: Güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen olan Dünya, Güneş Sisteminin Güneş’e en...

Din Nedir?
8 Ağu, 2018

Din Nedir?

Din Nedir: Hesap günü, hukuk, kanun ve yol anlamına gelen din, insanların yaratıcı olarak gördükleri üstün...

Coğrafya Nedir?
8 Ağu, 2018

Coğrafya Nedir?

Coğrafya Nedir: Yeryüzünü farklı yönlerden inceleyen bilim dalıdır. İçinde yaşanılan çevrenin doğal özelliklerini, çevre etkileşimini...

Biyoloji Nedir?
8 Ağu, 2018

Biyoloji Nedir?

Biyoloji Nedir: Biyoloji, Yunanca ‘Bios’ (Yaşam) ve ‘Logos’ (Bilim) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Canlıların birbirleriyle ve...

Bilim Nedir?
8 Ağu, 2018

Bilim Nedir?

Bilim Nedir: Evrendeki olgu ve olayların ya da evrenin bir bölümünün ele alınıp, bazı deney...

Bilgisayar Nedir?
8 Ağu, 2018

Bilgisayar Nedir?

Bilgisayar nedir: Bilgisayarlar çok hızlı işlem yapabilmek için geliştirilmiş makineler olmakla birlikte aynı zamanda çok...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.