• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Fizik Nedir?
8 Ağu, 2018

Fizik Nedir?

0.0 00 Fizik Nedir: Fizik, doğanın işleyişini anlamaya ve açıklamaya çalışır. Maddeyi, enerjiyi ve bunlar...

Felsefe Nedir?
8 Ağu, 2018

Felsefe Nedir?

0.0 00 Felsefe Nedir: Felsefe, Philo (sevgi) ve Sophia (bilgi) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Philosophia terimi...

Ekonomi Nedir?
8 Ağu, 2018

Ekonomi Nedir?

0.0 00 Ekonomi Nedir: Ekonomi, insanların yaşayabilmek için üretme biçimlerini ve bunlardan doğan ilişkilerin tümünü...

Eğitim Nedir?
8 Ağu, 2018

Eğitim Nedir?

5.0 01 Eğitim Nedir: Eğitim, bir toplumdaki bireylerin sahip olduğu yeteneklerin belirlenen bir amaç doğrultusunda...

Edebiyat Nedir?
8 Ağu, 2018

Edebiyat Nedir?

0.0 00 Edebiyat Nedir: Edebiyat kelimesini ilk kez Şinasi kullanmıştır ve yazın sanatı anlamına gelerek...

Dünya Nedir?
8 Ağu, 2018

Dünya Nedir?

0.0 00 Dünya Nedir: Güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen olan Dünya, Güneş Sisteminin...

Din Nedir?
8 Ağu, 2018

Din Nedir?

0.0 00 Din Nedir: Hesap günü, hukuk, kanun ve yol anlamına gelen din, insanların yaratıcı olarak...

Coğrafya Nedir?
8 Ağu, 2018

Coğrafya Nedir?

2.0 01 Coğrafya Nedir: Yeryüzünü farklı yönlerden inceleyen bilim dalıdır. İçinde yaşanılan çevrenin doğal özelliklerini,...

Biyoloji Nedir?
8 Ağu, 2018

Biyoloji Nedir?

0.0 00 Biyoloji Nedir: Biyoloji, Yunanca ‘Bios’ (Yaşam) ve ‘Logos’ (Bilim) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Canlıların...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.