• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
13 Kas, 2019

Kompakt Nedir, Kompakt Ne Demek?

Kompakt kelime anlamı itibari ile yoğun, sıkı, katı, derli toplu vb. anlamlara sahiptir. Günümüzde birçok farklı alanda kullanılan bu kelime özellikle inşaat alanında son yıllarda duyulan yaygın bir teknik...

13 Kas, 2019

Paradigma Nedir?

Paradigma TDK’ya göre Fransızca kökenli ‘’paradigme’’ sözcüğünden dilimize geçmiştir. Değerler dizisi, örnek, dizi vb. anlamlara gelen paradigma, çok geniş bir tanımlama alanına sahiptir. 1960’lı yıllardan itibaren paradigma, bilimsel birçok...

13 Kas, 2019

Sentezlemek Nedir, Sentezlemek Ne Demek?

Sentez yapmak deyimi birçok farklı disiplin tarafından çok sık kullanılan bir deyimdir. Kelime anlamı birleşim olan sentez, farklı iki veya daha fazla unsurun birleşerek yeni bir olguyu ortaya çıkarması...

13 Kas, 2019

Su Arkı Nedir?

Su arkı İngilizce de water ditch olarak karşılık bulmuştur. Ark sözlük anlamı itibari ile içinden su akıtılan, geçen toprağın kazılarak; dren, karık, kanal vb. yöntemler ile yapılan açık oluk...

11 Kas, 2019

Fenomenoloji Nedir?

Fenomenoloji felsefe açısından olduğu kadar birçok farklı disiplin için önemli bir yere sahiptir. Fenomenolojinin Türkçe karşılığı görüngünbilim veya Osmanlıca tabiri ile zahiriyedir. Edmund Husserl tarafından kurulan bu felsefe akımı,...

11 Kas, 2019

İzolasyon Nedir, İzolasyon Ne Demek?

İzolasyon inşaat terimi olarak yaygın bir kullanım alanına sahiptir. İzolasyonun en temel anlamı yalıtımdır. Binaların dış cephesinin farklı tür yapı malzemeleri ile giydirilmesi sonucu ısı kaybının önlenmesi ve binanın...

11 Kas, 2019

Fenomen Nedir?

Fenomen TDK anlamına göre, olay, görüngü olarak ifade edilmektedir. Fransızcadan dilimize hatta hemen hemen tüm dünya dillerine geçen bu kelime, özellikle olağan üstü ve açıklanamayan olayları ifade etmek için...

Potas Nedir?
11 Kas, 2019

Potas Nedir?

Potasyum bileşiklerine verilen genel bir ad olan potas, karbonat, hidroksit ve oksitlerine verilen isimdir. Odun külünün ıslatılması ile ortaya çıkan suyum demirden yapılmış bir pota içinde buharlaştırılması ile elde...

Leke Nedir, Leke Nasıl Oluşur, Leke Tedavisi Nedir?
9 Kas, 2019

Leke Nedir, Leke Nasıl Oluşur, Leke Tedavisi Nedir?

Cilt lekesi insan vücudunda birçok farklı etkene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle ilerleyen yaşlarda yaşlılığa ve güneş gibi faktörlere göre oluşan cilt lekeleri en yaygın nedenleri arasında gösterilebilir. Normal...

Likör Nedir?
9 Kas, 2019

Likör Nedir?

Likör yapımı genellikle aromatik tatlandırıcılarla karıştırılan ve şekerli, meyve veya bitkilerden ve bunlardan elde edilen çeşitli içkilere karıştırılması ile elde edilen bir tür alkollü içecektir. Aynı zamanda çikolatalarda ve...

Kemik Kırılması Nedir?
9 Kas, 2019

Kemik Kırılması Nedir?

Kemik kırığı insan vücudunun herhangi bir bölgesine ağır darbe alması, aşırı güce maruz kalması veya farklı nedenlere bağlı olarak kemiklerde yaşanan deformasyondur. Kemik kırılmalarının birçok farklı nedeni olabilir. Bu...

Amonyak Nedir?
9 Kas, 2019

Amonyak Nedir?

Amonyak formülü NH3 olarak ifade edilen ve azot ile hidrojenin karışımından oluşan bir maddedir. Renksiz ve oldukça keskin bir kokuya sahiptir. Kokusu hoş olmayan amonyak, hidrojen ve azot atomlarının...

RAM Nedir?
8 Kas, 2019

RAM Nedir?

İşlemci RAM, mikroişlemcili sistemlerde kullanılan en temel malzemelerden biridir. RAM İngilizce Random Access Memory, Türkçe ise Rastgele Erişimli Hafıza olarak tanımlanmaktadır. Mikroişlemcili sistemlerde çok sık kullanılan bir çeşit depolama...

Pay ve Payda Nedir?
8 Kas, 2019

Pay ve Payda Nedir?

Matematikte en sık kullanılan ve temel matematiğin en önemli unsuru olan kesirler pay ve payda olmak üzere iki temel unsurdan oluşmaktadır. Kesir, bir bütünün kaçta kaçının alındığını göstermek için...

Varyasyon Nedir?
8 Kas, 2019

Varyasyon Nedir?

Hayatın birçok farklı alanında kullanılan yaygın bir sözcük olan varyasyon, küçük değişiklik, sapma, çeşitleme, değişim, değişik biçim vb. anlamlara gelmektedir. Kullanım alanına göre de anlam farklılıklarına neden olan kelime...

Yoğuşma Nedir?
8 Kas, 2019

Yoğuşma Nedir?

Yoğuşma özellikle fizik terimleri içinde kullanılan yaygın ve bilinen bir terimdir. Fizikte maddenin fiziksel halinin gazdan sıvıya değişimi ve buharlaşmanın tam tersi bir eylem olarak tanımlanmaktadır. Çoğunlukla yoğuşma su...

Karikatür Nedir?
7 Kas, 2019

Karikatür Nedir?

Karikatür, ele aldığı her türlü konuyu iğneleyici ve komik bir biçimde abartarak ve çarpıcı bir şekilde farklı çizim teknikleri ile insanlara aktarma sanatı olarak tanımlanabilir. Bir olayın, bir kişinin,...

Mantolama Nedir?
1
7 Kas, 2019

Mantolama Nedir?

Mantolama çeşitleri ve günümüzde yaygın kullanımı ile birçok kişinin merak ettiği işlemlerden biridir. Binaların sıcak ve soğuğa karşı korunması amacıyla bina dış cephesinin yüzeyinin özel malzemeler ile kaplanması işlemine...

Hera Nedir, Hera Ne Demek?
7 Kas, 2019

Hera Nedir, Hera Ne Demek?

Hera’nın anlamı Yunan mitolojisine kadar dayanmaktadır. Antik Yunan mitolojisinde en büyük ve güçlü tanrı sayılan Zeus’un eşi ve ablası olan Hera, mitolojideki en güçlü tanrıçalardan biridir. Roma kaynaklarında Juno...

Çehre Nedir, Çehre Ne Demek?
7 Kas, 2019

Çehre Nedir, Çehre Ne Demek?

Çehre ne demek sorusu hakkında en doğru bilgiyi sözlüklerden edinebiliriz. Dilimizde son derece yaygın olan ve edebiyatta özelliklede şiirlerde çok sık kullanılan çehre kelimesi, Farsça kökenli çihre kelimesinden türeyerek...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.