İlginizi Çekebilir
istiare nedir
  1. Ana Sayfa
  2. Sosyal
  3. Budizm Nedir?

Budizm Nedir?

budizm nedir

Budizm Nedir: Tüm dünyada 500 milyondan fazla kişinin tabii olduğu bir inanç çeşidi olan Budizm ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Daha sonra Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine yayılmıştır. Bu ülke ve bölgeler arasında Kore, Japonya, Çin, Sri Lanka, Tibet, Tayland ve Nepal bulunmaktadır. Genel olarak bir felsefe şeklinde tanımlanan bu inanç biçiminde bazı hedefler vardır. Yaşam boyunca karşılaşılan ızdırap ve acıların kaynaklarını açıklamaya yönelik olarak oluşturulan bu sistemde meditasyon yöntemleri ön plandadır. Ayrıca reenkarnasyon adı verilen olaylara farklı bakış açıları getirmektedir.

Budizm Kelime Anlamı Nedir?

Özel, din ve isim anlamına gelir. Ek olarak Budistlik, kişileşmiş bir tanrı düşüncesinin yerine gerçek varlığı ortaya koyarak onun insansı arzu şeklinde belirdiğini ve bu durumdan da bir ızdırabın doğduğu ve yine bu ızdıraptan kurtulmak amacıyla var olmaktan vazgeçmek gerektiğini düşünen, Çin’de ve Hindistan’da çok yayın olan mistik dünya görüşü ve din. (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Budizm Tarihçesine Genel Bakış

Milattan önce 563 ile 483 yılları arasında yaşadığı düşünülen ve Buddha olarak adlandırılan Siddhartha Gautama tarafından kurulan Budizm, günümüze kadar gelmiştir. Gautama’nın yaşadığı krallığı terk etmesi ve ardından hayattaki acıları sonlandırmak için yaptığı çalışmalar ile beraber binlerce insanı etkisi altına alan bu inanış biçimi tarihsel anlamda da incelenmiştir. Brahmanizm’e tepki olarak ortaya çıktığı belirtilen bu inanış pek çok felsefi kaynakta da yer almaktadır.

Manastır Yaşamı ve Önemi

Budizm’de manastır yaşamı çok önemli bir yere sahiptir. Bu inanışta yer alan ‘On ilke’ kuralına göre öğrenciler yetiştirilir ve farklı standartlar uygulanır. Budizm’deki ahlaki kurallara Vinaya adı verilir. Bu kurallar hem rahip hem de rahibeler için geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Manastır’daki hayatı düzenlemeye yarayan bu kuralların asıl amacı, var olan ilkelerin özünü kaybetmemek olarak belirtilmektedir. Ayrıca kuralların insanları tatmin eden bir yaşama kavuşmak için tasarlandığı görülmektedir. Yaşam standartlarını çok daha yükseğe ulaştırmak amacıyla uygulamaya konulan bu ilkelerle beraber Budistler yaşamaya devam etmektedir.

Budizm’de Meditasyonun Önemi

Meditasyon, Budizm’de en çok karşılaşılan uygulamalardan biridir. Temel olarak iki farklı temayla ilgilenen meditasyon, hem zihnin kendisinin ve farklı olguların keşif edilmesinde hem de zihnin dönüşümünde kullanılmaktadır. Çin ve Therava Budizm inanışlarında farklı meditasyon teknikleri ortaya çıkmış ve esas olarak aynı hedefe yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Zen Budizm Kavramı

Japonya ve Çin’de ciddi anlamda rağbet gören Zen Budizm, bir okul olmakla beraber meditasyon ağırlıklı eğitim vermektedir. Diğer Budizm uygulamalarına göre daha çok maneviyatla gerçeğe ulaşılması gerektiğini savunur. Zen Budizm ayrıca kendi arasında da iki farklı okulu barındırır. Soto ve Rinzai olarak adlandırılan bu okullarda bilmece üzerine ve sadece oturarak yapılan meditasyon uygulamaları yer alır. Bu okulların asıl amacı, insanların ego sınırını en aza indirmek ve Buda’nın gerçek benlik alemine girişi başarıyla yapabilmektir.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Kaynaştırma Eğitiminin Genel İlkeleri Nelerdir?

Budizm İnancının Temel Özellikleri

Günümüzde birbirinden farklı Budist okulları bulunmaktadır. Bu yüzden her okulun kendine özgü uyguladığı öğretim süreçleri dikkat çekmektedir. Batıya göre bu inanış aslında bir din değil, tamamen felsefi bir görüş olarak adlandırılır. İnanışın kurucusu olan Buda’nın, kendisini Tanrının elçisinden çok Tanrıların öğreticisi olarak görmesinden kaynaklı olarak bu düşünce tarzında çok farklı uygulamalar yer almaktadır.

Budizm’de Din ve Felsefe

Dünyadaki farklı görüşleri ve mezhepleri içerisinde barındıran bir felsefe olan Budizm, kendisine tabii olacak insanları seçerken birtakım şartlar ortaya koymaktadır. Bunlar arasında öncelikle kalıcı bir varlığın ve ölümlü ruhun reddedilmesi dikkat çekmektedir. Yani Budistler kalıcı herhangi bir varlığı kabul etmemekle beraber ölümden sonraki temel yaşama hazır olmayı amaçlamaktadır. Bu düşünce tarzına Anatta doktrini adı verilir.

Bu inanışı diğer tek tanrılı dinlerden ayıran en önemli fark, Tanrı’nın varlığını reddetmesidir. Ayrıca Budizm inanışına göre tanrılar, yaşayan her canlı için cehalet ve acıyı temsil etmektedir. Bu inanışın diğer kültürlere yayılmasıyla beraber her kültürden farklı unsurlar alınarak yine farklı düşünce yapıları ortaya çıkmıştır.

Tarih boyunca Budistler bir takım felsefik düşüncelerle mücadele etmiştir. Konfüçyüsçülük ve Taoizm, bu felsefe akımlarındandır. Ayrıca Hıristiyanlık gibi dinlerin de temelinde Budizm’in temel görüşlerine rastlanmaktadır. Buradan da anlaşıldığı üzere zamanla dünyaya yayılan bu akım farklı kültür ve dinlerle etkileşime girmiştir.

Günümüzdeki Budist felsefe, pek çok dini inanışın özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Ancak toplum yapısı ve ibadet şekli bakımından çok farklıdır. Genel olarak dogmatizm, tasavvuf, manastır ve ayinleri zamanla değişerek günümüze kadar geldiği için farklı toplumlar tarafından da benimsenmeye devam etmiştir. Batı’daki Budizm daha çok demokrasi olarak adlandırılırken, Doğu’daki Budizm eski zamanlardan beri tüm kültürel özelliklerini korumaya devam etmiştir. Yine de Batı ülkelerinde yaşayan toplumların Budizm’e ciddi bir eğilimi söz konusudur. Çünkü demokrasi ve aydınlanma olarak adlandırdıkları bu inanışa ciddi anlamda saygı göstermektedirler.

Bir önceki yazımız olan Lale Devri Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap