İcra Nedir? 71

İcra Nedir?

İcra Nedir: Alacaklı kişilerin borçlu kişilerden borcunu tahsil edemediği durumlarda, icra daireleri aracılığıyla başlattığı yasal takip sürecine icra denir. İcra...

Ültimatom Nedir? 126

Ültimatom Nedir?

Ültimatom Nedir: Devletlerin farklı bir devletten hemen ya da belirli bir süre zarfında yerine getirilmesini talep ettiği bazı durumlarda, söz...

Resen Nedir? 142

Resen Nedir?

Resen Nedir: Başka birine danışmadan, kendiliğinden ve herhangi bir talebe gerek duyulmadan yapılan işleme resen denir. Daha çok hukuki konularda...

ÖTV Nedir? 141

ÖTV Nedir?

ÖTV Nedir: Açılımı Özel Tüketim Vergisi anlamına gelen ÖTV, 2002 yılında AB ilişkileri doğrultusunda gündeme gelen ve bu doğrultuda kabul...

Kamusal Alan Nedir? 199

Kamusal Alan Nedir?

Kamusal Alan Nedir: Devlete ait resmi kurumların bünyesinde bulunduğu, resmi daireler olarak adlandırılan alanlara kamusal alan denir. Kamusal alanlar halka...

Özerk Nedir? 47

Özerk Nedir?

Özerk Nedir: Gönüllü katılım üzerine kurulu olan, merkezi örgüt yapılanmasını reddeden bireylerin bir arada yaşadığı anlayışa özerk denir. Bu kavram...

Demokrasi Nedir? 75

Demokrasi Nedir?

Demokrasi Nedir: Bir ülkede yaşayan halkın, vatandaşlık ilişkilerinde eşit haklara sahip olmasına dayalı yönetim biçimine demokrasi denir. Fransızca ‘democratie’ kelimesinden...

Ordino Nedir? 138

Ordino Nedir?

Ordino Nedir: Poliçelerin arka kısmına yazılan ve ciro edildiği kişiye ödenmesi için hazırlanan havale emrine ordino denir. Denizcilikte ise malların...

Şerh Koymak Nedir? 137

Şerh Koymak Nedir?

Şerh Koymak Nedir: Şerh kelime anlamı itibariyle açma, ayırma anlamına gelir. Genellikle tapu işlemlerinde kullanılan şerh koymak tabiri ise, mal...

Nafaka Nedir? 189

Nafaka Nedir?

Nafaka Nedir: Eşler arasındaki boşanma davasının devam etmesi ya da sonuçlanması durumunda, maddi anlamda zorluk yaşayacak olan tarafa bağlanan ve...

1/212
Sitemiz

www.onedir.net

Türkiye'nin Net Bilgi Kaynağı

Amacı;

nedir

sorusunun cevabını, okuyucuya en kısa yoldan ulaştırmaktır.

Onedir Net sitesinin, bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.