Devlet

4 Oca, 2020

Sosyal Devlet Nedir? 

Sınırları içerisinde yaşayan halkın sosyal ve ekonomik durumlarıyla ilgilenen, vatandaşlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamak için uğraşan ve aynı zamanda...

27 Ara, 2019

Tüzel Kişilik Nedir?

Tüzel Kişilik Nedir: Belirli bir amaca yönelik olarak kurulan ve bağımsız bir hukuki kişiliğe sahip varlık, hak ve borçlara sahip...

22 Ara, 2019

Derece Kademe Nedir?

Derece kademe nedir: Memurların kıdemlerini gösteren puanlama sistemine derece kademe denir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen derece kademe, belirli...

19 Ara, 2019

Cumhuriyet Nedir?

Cumhuriyet Nedir: Devletin temel organlarının belirli dönemlerde tekrarlanan seçimlerle göreve getirildiği yönetim biçimine Cumhuriyet denir. Bu yönetim biçimi saltanat ve...

19 Ara, 2019

93 Harbi Nedir?

93 Harbi nedir: Kafkasya’da ve Balkanlarda, Osmanlı Devleti’yle Rus İmparatorluğu arasında yaşanan savaştır. Osmanlı Devleti’ni çöküş dönemine sürükleyen 93 Harbi,...

9 Ara, 2019

Kamu Yönetimi Nedir?

Kamu kelimesi Türkçede bütün anlamına gelerek bir halkın bütünü anlamında da kullanılabilmektedir. Peki, kamu yönetimi nedir? Kamu yönetimi toplumun birbiriyle...

6 Ara, 2019

Eski Kimlik Yenileme İşlemi Son Tarih Ne Zaman?

Eski kimlik yenileme süresi, 2023 yılında sona erecektir. Ülkemizde klasik kimlik kartı uygulamasına son verilerek çipli kimlik kartlarına geçilmiştir. Çipli...

5 Ara, 2019

İkta Sistemi Nedir?

İkta, Selçuklu Devleti’nde mülkiyeti devlete ait toprakların kullanım hakkının devlete verdikleri hizmet karşılığı olarak ikta sahibi olan kişilere bırakılmasıdır. İkta...

4 Ara, 2019

Reform Nedir?

Reform kelimesinin terim anlamı düzeltme, ıslah etmedir. Reform hareketleri ise 16. ve 17. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan Hristiyan hareketleridir. Kilisenin...

4 Ara, 2019

Meşrutiyet Nedir?

Meşrutiyet, bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminde devlet başkanın başkanlığı altında toplanan bir parlamentonun bulunmaktadır. Meşrutiyet tanımı ise şu şekilde...

5 Kas, 2019

Lozan Antlaşması Nedir?

24 Temmuz 1923’te TBMM temsilcileriyle beraber Japonya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Portekiz, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Belçika temsilcileri tarafından...

Anayasa ve liyakat ilkesi
1
26 Oca, 2019

Anayasa’da ve 657 Sayılı DMK’da Liyakat İlkesi

Liyakat ilkesi, ülke bürokrasisinin omurgası olmakla birlikte bürokrasinin işleyişini belirlemektedir. Türkiye’de hem Anayasa’da hem de bazı kanunlarda ısrarla liyakat ilkesinin...

26 Oca, 2019

Liyakati Sağlayan Temel Öğeler Nelerdir

Liyakatin Türkçe’deki anlamı daha çok uygun olmak ve yakışmaktır. Herhangi bir kişinin liyakatini yani alacağı göreve ne kadar layık olduğunu...

23 Kas, 2018

Özerk Nedir?

Özerk Nedir: Gönüllü katılım üzerine kurulu olan, merkezi örgüt yapılanmasını reddeden bireylerin bir arada yaşadığı anlayışa özerk denir. Bu kavram...

5 Kas, 2018

İcra Nedir?

İcra Nedir: Alacaklı kişilerin borçlu kişilerden borcunu tahsil edemediği durumlarda, icra daireleri aracılığıyla başlattığı yasal takip sürecine icra denir. İcra...

28 Eki, 2018

Demokrasi Nedir?

Demokrasi Nedir: Bir ülkede yaşayan halkın, vatandaşlık ilişkilerinde eşit haklara sahip olmasına dayalı yönetim biçimine demokrasi denir. Fransızca ‘democratie’ kelimesinden...

23 Eyl, 2018

Ültimatom Nedir?

Ültimatom Nedir: Devletlerin farklı bir devletten hemen ya da belirli bir süre zarfında yerine getirilmesini talep ettiği bazı durumlarda, söz...

16 Eyl, 2018

Ordino Nedir?

Ordino Nedir: Poliçelerin arka kısmına yazılan ve ciro edildiği kişiye ödenmesi için hazırlanan havale emrine ordino denir. Denizcilikte ise malların...

10 Eyl, 2018

Resen Nedir?

Resen Nedir: Başka birine danışmadan, kendiliğinden ve herhangi bir talebe gerek duyulmadan yapılan işleme resen denir. Daha çok hukuki konularda...

şerh koymak
1
30 Ağu, 2018

Şerh Koymak Nedir?

Şerh Koymak Nedir: Şerh kelime anlamı itibariyle açma, ayırma anlamına gelir. Genellikle tapu işlemlerinde kullanılan şerh koymak tabiri ise, mal...