Etnoğrafya Nedir? 42

Etnoğrafya Nedir?

Etnoğrafya Nedir: Kavimlerin kültür oluşumlarını araştırarak inceleyen toplum bilimine etnoğrafya denir. Yunancadaki ethnos (insanlar) ile graphein (yazım) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Ayrıca insanların toplumsal varlığını hem nicelik hem...

Caferilik Nedir? 56

Caferilik Nedir?

Caferilik Nedir: İslam’ın dördüncü halifesi olan Hz. Ali’nin torunlarından olan Cafer-i Sadık’ın etrafında toplanan ve yalnızca onun eylemlerine ve söylemlerine...

Rönesans Nedir? 43

Rönesans Nedir?

Rönesans Nedir: İtalya’da 15. ve 16. yüzyılda başlayarak Avrupa’nın tamamına yayılan bilim, felsefe, edebiyat ve sanat alanına yönelik gelişmelerin yaşandığı...

Liberalizm Nedir? 60

Liberalizm Nedir?

Liberalizm Nedir: Bireylerin mutlak suretle düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğünün tanınması gerektiğini savunan düşünce sistemine Liberalizm denir. Bu düşünce sisteminde...

Islahat Fermanı Nedir? 63

Islahat Fermanı Nedir?

Islahat Fermanı Nedir: Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu çöküş döneminden kurtarılması amacıyla kişi hakları, siyasi kuruluşlar ve yeni kurumların oluşturulması gibi...

Feminizm Nedir? 6

Feminizm Nedir?

Feminizm Nedir: Toplumlar arasındaki koşul farklılıklarının yok edilmesini savunan görüşe feminizm denir. Latincedeki femina kelimesinden türemiş olan feminizm, her anlamda...

Lodos Nedir? 52

Lodos Nedir?

Lodos Nedir: Güneybatı yönünden esen rüzgârlara lodos denir. Türkiye’de yoğun olarak Ege, Doğu Akdeniz ve Marmara bölgesinde esmektedir. Bununla beraber...

Celali İsyanları Nedir? 52

Celali İsyanları Nedir?

Celali İsyanları Nedir: 17. yüzyılda siyasal ve toplumsal alanda bozulmaların meydana gelmesiyle beraber Anadolu’nun farklı bölgelerinde çıkan isyanlara Celali İsyanları...

Tevekkül Nedir? 43

Tevekkül Nedir?

Tevekkül Nedir: İslam inancına göre Allah’a güvenmek, ona sığınmak, teslim olmak ve bağlanmak anlamına gelen tevekkül, bir dini terim olarak...

Jakobenizm Nedir? 55

Jakobenizm Nedir?

Jakobenizm Nedir: Fransız Devrimi sonucunda ortaya çıkan ve ideolojisi zorla kabul ettirmeyi amaçlayan politik akım veya düşünce tarzına jakobenizm denir....

1/512345
Sitemiz

www.onedir.net

Türkiye'nin Net Bilgi Kaynağı

Amacı;

nedir

sorusunun cevabını, okuyucuya en kısa yoldan ulaştırmaktır.

Onedir Net sitesinin, bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.