Sosyal

3 Nis, 2019

Kaynaştırma Eğitiminde Rol Oynayan Ekipler

Kaynaştırma eğitiminde birden çok uzmanın birlikte çalışması önemlidir. Uzmanlar aynı zamanda bu eğitimin bir parçasıdır. Bu yüzden görev ve sorumluluklar...

3 Nis, 2019

Kaynaştırma Sınıfında Olması Gereken Özellikler

Kaynaştırma eğitimi verilen sınıflarda, engelli öğrenci kendisini mevcut ortamın bir parçası olarak hissetmelidir. Bununla beraber kendini değerli hissetmesi için birtakım...

2 Nis, 2019

Kaynaştırma Eğitiminin Genel İlkeleri Nelerdir?

Kaynaştırma eğitimi ile ilgili yürürlüğe giren kanun ve yönetmelikler ile beraber bu eğitimin genel ilkeleri de paylaşılmıştır. Bu ilkeler şu...

2 Nis, 2019

Kaynaştırma Eğitiminin Tarihçesi

Tarihte ilk defa 1975 yılında ABD’de yürürlüğe girmiş olan ‘Tüm Engelliler için Eğitim Yasası’ ile beraber ortaya çıkan bu kavram...

2 Nis, 2019

Kaynaştırma Eğitimi Nedir?

Özel bir eğitim alması gereken kişilerin, öğretim ve eğitim süreçlerini normal gelişim göstermekte olan akranlarıyla beraber standart sınıflarda sürdürme esasına...

1 Nis, 2019

Mezopotamya’da Mimari ve Sanat Ne Durumdaydı?

Mezopotamya’daki Sümer ve Asur eserleri günümüzde de mevcuttur ve oldukça güzel yapıdadır. Öncelikle bu bölgedeki yapıların çoğunda hayvan motifleri dikkat...

31 Mar, 2019

Mezopotamya’da Bilim Nasıldı?

Mezopotamya’daki bilimsel faaliyetler daha çok alan hesaplama, su kanalları hazırlama, ölçme ve değiş tokuş gibi matematik ve astronomi bilgileriyle gerçekleştirilmiştir....

31 Mar, 2019

Mezopotamya’da Tıp Nasıldı?

Mezopotamya’daki tıbbi belgelerin neredeyse tamamı ‘Asurbanipal Kitaplığı’nda yer almaktadır. Söz konusu belgeler milattan önce 7. yüzyıla ait olmakla beraber daha...

30 Mar, 2019

Mezopotamya Uygarlıklarında Hukuk Sistemi

Günümüz kaynaklarıyla ilk hukuk sistemi temellerinin ne zaman atıldığına dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak hukuk kavramının ilk adımlarının yazının...

30 Mar, 2019

Mezopotamya Uygarlıklarının Yaşam Şekli Nasıldır?

Mezopotamya uygarlıklarının yaşam biçimi, milattan önce 4000’li yıllarda şekillenmiştir. Uygarlıkların gelişmesinde ve yayılmasında Obeyd adı verilen dönemde atılan adımlar etkilidir....

29 Mar, 2019

Mezopotamya Uygarlıklarında Dini İnanış

Mezopotamya’da yaşayan tüm uygarlıklar politeist yani çok tanrılı dini benimsemiştir. Bölgedeki topluluklar ölümsüz bir Tanrının varlığına inanırken, Tanrılar için Zigurat...

29 Mar, 2019

Mezopotamya Uygarlıklarında Yazı ve Dil

Soyut bilim kavramının yayılmasında ve gelişmesinde yazının icadı oldukça etkili olmuştur. Eski tarihlerde yaşayan insanlar tabletlere yazı yazabilmek için özel...

28 Mar, 2019

Mezopotamya Uygarlıkları Hangileridir?

Mezopotamya tarihsel süreçte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bölgenin yerleşim yerleri, medeniyetlerin yaşam tarzları hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca medeniyetlerin...

28 Mar, 2019

Mezopotamya Tarihi

Çok sayıda medeniyetin kurulmasına ve yıkılmasına tanıklık eden bu bölge medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılır. Uygun iklim şartları nedeniyle eski zamanlardan...

27 Mar, 2019

Mezopotamya Nedir?

Ortadoğu’da Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Basra Körfezi’ne kadar olan bölgeye ilk...

23 Mar, 2019

Oryantasyonun Yararları Nelerdir?

5 / 5 ( 1 vote ) İşletmeler oryantasyon eğitiminin başarıya ulaşması için bu süreci kapsamlı olarak değerlendirmelidir. Çünkü işe...

22 Mar, 2019

Okullarda Oryantasyon Eğitimi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Öğrencilere yeni katıldığı okulu tanıtmak amacıyla düzenlenen eğitimlere oryantasyon denir. Bu hizmet eğitsel rehberlik hizmetleri arasında yer almaktadır. Asıl amaç,...

22 Mar, 2019

Oryantasyon Programının Denetlenmesi Aşaması

5 / 5 ( 1 vote ) Oryantasyon programının sunulma aşamasında bazı bilgilerin eksik verilmesi ya da personellerin bilgileri yanlış...

21 Mar, 2019

Oryantasyon Programının Uygulanması Süreci

Tercih edilecek eğitim yönteminin belirlenmesinde birçok faktör etkilidir. Öncelikle eğitime alınacak kişi sayısı ile beraber eğitimde sunulması gereken bilgileri niteliği...

21 Mar, 2019

Yöneticiler Oryantasyon Sürecine Nasıl Hazırlanmalı?

İşe yeni giriş yapacak olanların ilk iş gününe başlamadan önce çalışma alanlarının yanı sıra bilgisayarının hazırlanması, telefon bilgilerinin belirlenmesi, personel...