Sosyal

23 Oca, 2019

Mecelle Nedir?

Mecelle Nedir: Osmanlı döneminde İslam Hukuku’na bağlı kalınarak Ahmet Cevdet Paşa Başkanlığındaki bir heyet tarafından hazırlanan kanuna Mecelle denir. Bu...

22 Oca, 2019

Deniz Kızı Teorisi

Milattan önce 546’lı yıllarda Miletli bir filozof olan Anaximander, insanların suda yaşayabilen bir hayvana dönüştüğüne dair teorisi vardır. Ayrıca Yunan...

deniz kızı hikayeleri nelerdir
1
21 Oca, 2019

Deniz Kızı Hikâyeleri

Bu efsanenin milattan önce 5000 yılına kadar dayandığı savunulmaktadır. Efsanenin oluşumunda deniz ineklerinin büyük bir yeri vardır. Deniz inekleri sadece...

21 Oca, 2019

Mitolojide Deniz Kızı

5 / 5 ( 1 vote ) Farklı kültürlerde farklı özelliklere sahip olan deniz kızları en çok fiziksel özellikleriyle dikkat...

deniz kızı nedir deniz kızları
1
20 Oca, 2019

Deniz Kızı Nedir?

5 / 5 ( 1 vote ) Masallarda ve mitolojide adı geçen, deniz kıyısında veya deniz içinde şarkı söyleyen, belden...

19 Oca, 2019

Libido Nasıl Yükselir, Libido Yükseltme Tavsiyeleri

Libido düşüklüğü önemsenmesi gereken ve ilişkilerin bozulmasına sebep olabilecek derecede etkili olan bir bozukluk olarak görülmelidir. Uzun süre devam eden...

19 Oca, 2019

Libido Neden Düşer?

Libidonun düşmesi ile kişideki cinsel haz ve talep de düşme eğilimi göstermektedir. Libido düşüklüğü çiftler arasında olumsuz bir durumun oluşmasına...

18 Oca, 2019

Sigmund Freud ve Libido Kavramı

5 / 5 ( 1 vote ) Sigmund Freud’un Psikanaliz kuramında Libido insan yaşamının vazgeçilmez, en önemli parçası olarak görülür....

18 Oca, 2019

Libido Nedir?

Libido Nedir: İnsanların yaşama gücünün ve davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdülere libodo denir. Ayrıca insana doğumla verilen cinsel arzulara da...

17 Oca, 2019

Devşirme Sistemi Nasıl Bozuldu?

Kapıkulu Ocaklarına ve Yeniçeri Ocağı’na gerçekleştirilen alımlar, 16.yüzyılın sonlarına doğru esnetilmeye başlanmıştır. İlk olarak yeniçerilerin çocukları Acemi Ocağı’na alınmış ve...

d_nceli_
17 Oca, 2019

Devşirme Sisteminin Faydaları Nelerdir?

1 / 5 ( 2 votes ) Devşirme uygulamasının Osmanlı’ya sağladığı en önemli fayda, daima savaşa hazır ve profesyonel olan...

16 Oca, 2019

Devşirmeyle Kurulan Askeri Birlikler Nelerdir?

Devşirme sistemiyle oluşturulan orduya Kapıkulu askerleri adı verilmektedir. Bu askerler süvari ve piyade olarak ikiye ayrılmıştır. Piyade askerleri topçular, top...

16 Oca, 2019

Devşirme Sisteminin Uygulanma Süreci Nasıldır?

Osmanlı’da Hristiyan toplumlar arasından genç çocukların toplanması süreci ilk dönemlerde Osmanlı yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Fatih döneminde ise merkezi olarak bir...

15 Oca, 2019

Osmanlı’da Devşirmenin Başlama Sebepleri Nelerdir?

Devşirme sisteminin başlama sebepleri aşağıdaki gibidir; Dönemin en büyük devleti olan Osmanlı’nın Yeniçeri teşkilatında görev almak amacıyla Hristiyan ve Müslüman...

15 Oca, 2019

Pençik Sistemi ve Özellikleri Nelerdir?

5 / 5 ( 1 vote ) Pençik kanunu I. Murat döneminde ilan edilmiştir. Bu sistemin kapsamında, savaşta elde edilen...

14 Oca, 2019

Devşirme Sisteminin Amacı Nedir, Ne Zaman Uygulanmaya Başlandı?

Osmanlı’nın kuruluşundan bir süre sonra yürürlüğe giren bu sistemin amacı, yetenekli ve akıllı çocukların devlet himayesi altına alınmasını sağlamaktır. Özel...

14 Oca, 2019

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Nedir: Osmanlı Devleti’nin ele geçirdiği Balkan ve Rumeli topraklarındaki Hristiyan çocukların toplanarak, asker ve saray hizmetlerinde kullanılması amacıyla...

İntifada
1
7 Oca, 2019

İntifada Nedir?

İntifada Nedir: Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları direnişe intifada denir. Türkçe’de ayaklanma anlamına gelir. Okunuşu “intifadah” şeklindedir ve Arapça bir...

3 Oca, 2019

Totem Nedir?

5 / 5 ( 1 vote ) Totem Nedir: Bir durumun gerçekleşmesi için yapılması gerektiğine inanılan batıl davranış ve hareketlere...

28 Ara, 2018

Laiklik Nedir?

Laiklik Nedir: Devletin kendi vatandaşlarıyla olan tüm ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmamasına dayandırılan ve devletin her dine eşit mesafede durmasına...