Sosyal

26 Ara, 2018

İmbat Nedir?

İmbat Nedir: Yaz aylarında, gündüzleri denizden karaya doğru serin bir şekilde esen mevsim rüzgârına imbat adı verilmektedir. Ege Bölgesi’ndeki yerel...

13 Ara, 2018

Feminizm Nedir?

Feminizm Nedir: Toplumlar arasındaki koşul farklılıklarının yok edilmesini savunan görüşe feminizm denir. Latincedeki femina kelimesinden türemiş olan feminizm, her anlamda...

11 Ara, 2018

Etnoğrafya Nedir?

1 / 5 ( 1 vote ) Etnoğrafya Nedir: Kavimlerin kültür oluşumlarını araştırarak inceleyen toplum bilimine etnoğrafya denir. Yunancadaki ethnos (insanlar) ile graphein (yazım) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir....

7 Ara, 2018

Lodos Nedir?

Lodos Nedir: Güneybatı yönünden esen rüzgârlara lodos denir. Türkiye’de yoğun olarak Ege, Doğu Akdeniz ve Marmara bölgesinde esmektedir. Bununla beraber...

Caferilik
1
5 Ara, 2018

Caferilik Nedir?

Caferilik Nedir: İslam’ın dördüncü halifesi olan Hz. Ali’nin torunlarından olan Cafer-i Sadık’ın etrafında toplanan ve yalnızca onun eylemlerine ve söylemlerine...

1 Ara, 2018

Celali İsyanları Nedir?

Celali İsyanları Nedir: 17. yüzyılda siyasal ve toplumsal alanda bozulmaların meydana gelmesiyle beraber Anadolu’nun farklı bölgelerinde çıkan isyanlara Celali İsyanları...

Rönesans
2
25 Kas, 2018

Rönesans Nedir?

5 / 5 ( 1 vote ) Rönesans Nedir: İtalya’da 15. ve 16. yüzyılda başlayarak Avrupa’nın tamamına yayılan bilim, felsefe,...

22 Kas, 2018

Tevekkül Nedir?

Tevekkül Nedir: İslam inancına göre Allah’a güvenmek, ona sığınmak, teslim olmak ve bağlanmak anlamına gelen tevekkül, bir dini terim olarak...

18 Kas, 2018

Liberalizm Nedir?

Liberalizm Nedir: Bireylerin mutlak suretle düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğünün tanınması gerektiğini savunan düşünce sistemine Liberalizm denir. Bu düşünce sisteminde...

17 Kas, 2018

Jakobenizm Nedir?

Jakobenizm Nedir: Fransız Devrimi sonucunda ortaya çıkan ve ideolojisi zorla kabul ettirmeyi amaçlayan politik akım veya düşünce tarzına jakobenizm denir....

16 Kas, 2018

Islahat Fermanı Nedir?

Islahat Fermanı Nedir: Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu çöküş döneminden kurtarılması amacıyla kişi hakları, siyasi kuruluşlar ve yeni kurumların oluşturulması gibi...

19 Eki, 2018

Reenkarnasyon Nedir?

5 / 5 ( 1 vote ) Reenkarnasyon Nedir: Ruhun bir canlıdan diğerine, bazen de insandan hayvanlara geçtiğine inanılan eski...

6 Eki, 2018

Cihat Nedir?

Cihat Nedir: İslam dinine mensup olan insanların Allah yolundaki her türden hareketi ve faaliyetlerine cihat denir. Batılı dillerde kutsal savaş...

3 Eki, 2018

Ümmetçilik Nedir?

3 / 5 ( 2 votes ) Ümmetçilik Nedir: İslam Dini’nde Hz. Peygamber’in bildirdiği dine inanan veya söz konusu dine...

2 Eki, 2018

Roman Nedir?

Roman Nedir: Daha çok insanların iç dünyalarını ve serüvenlerini, toplumsal olay veya olguları aktarmayı amaçlayan düz yazı türüne roman adı...

1 Eki, 2018

Ötüken Nedir?

Ötüken Nedir: Orta Asya, Türk ve Moğol Devletleri için kutsal sayılan başkente Ötüken adı verilmektedir. Türk Tarihi bakımından çok önemli bir yere sahip...

29 Eyl, 2018

Laz Nedir?

Laz Nedir: Karadeniz Bölgesi’nin güneydoğu bölgesinde yaşayan Güney Kafkasyalı topluluğa Laz denir. Laz ismiyle ilgili olarak çok eski tarihlerden günümüze...

29 Eyl, 2018

Feodalite Nedir?

Feodalite Nedir: Askeri ve siyasal anlamdaki tüm güçleri elinde bulunduran ve toprağın mülkiyetinin derebeyleri tarafından yönetildiği idari düzene feodalite denir. Bu yönetim...

22 Eyl, 2018

Vandalizm Nedir?

Vandalizm Nedir: Bireylere veya kamuya ait herhangi bir mala, ürüne veya araca, isteyerek ve bilerek zarar verme eylemine Vandalizm denir. Vandal...

20 Eyl, 2018

Nirvana Nedir?

Nirvana Nedir: Bireylerin başına gelen her türlü olayı kabullenerek her koşulda mutlu olması gerektiğini savunan felsefeye Nirvana denir. Bir ruhsal...