Yaşam

9 Ara, 2019

İdealizm Nedir?

İnsan tarihi boyunca nesnelerin varlığı ve bu varlığın beynin bir algılayış tarzı ile ilgisi var mı? yoksa bizim kurgularımız mı?...

8 Ara, 2019

Geri Dönüşüm Nedir?

İnsanoğlu yaşayışını sürdürmek için dünya üzerinde sürekli bir şeyler üretip ve bunları tüketmektedirler. Tükettiğimiz her şeyi atık olarak nitelendirmeceyiz. Lakin...

6 Ara, 2019

Tebliğ Nedir?

Tebliğ kelimesi bildirme anlamına gelmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Tebliğ kelimesinin genel anlamı duyurma ve bildirme olsa da dilimizde farklı...

5 Ara, 2019

Röportaj Nedir? Röportaj Örnekleri Nelerdir?

Röportajın tanımı, her hangi bir olayı, durumu ya da sorunu araştırma yöntemleri kullanarak inceleme, gezip görme ve soruşturma teknikleri ile...

4 Ara, 2019

Simya Nedir?

Simya kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Kelime, Arapça büyü ve sihir anlamına gelmektedir. Arapçaya ise Süryaniceden geçtiği bilinmektedir. Sözcüğün ilk...

2 Ara, 2019

Mitler Nedir?

Mitler, pek çok kişinin hakkında bilgi sahibi olmak istediği bir konudur. Toplum içinde bilinmeyen zamanlarda ortaya çıkmış, tarihin akışı içinde...

2 Ara, 2019

Molibden Nedir?

Molibden bugüne kadar çok fazla duymadığımız metaller arasında yer almaktadır. Endüstrinin aranan metalleri arasında bir numaradadır. Molibden nedir? Sorusuna cevap...

1 Ara, 2019

Kanıksama Nedir?

Türkçe dil bilgisinde karşımıza çıkan Kanıksama sözcüğü anlam sorularında duyduğumuz terimlerinden birisidir. Kanıksama; Bir konu ya da bir olay sonrasında...

30 Kas, 2019

Meteor Nedir?

Gökyüzünde pek çok gök cismi bulunmaktadır. Meteor da bunlardan birisidir. Meteor gezegenlerin arasında dolaşan büyüklü küçüklü taş parçalarıdır. Meteorlar parçalanmış...

30 Kas, 2019

Arkeolog Nedir?

Arkeologun tanımı göz önünde bulundurulduğunda; insanlık tarihi ve tarih öncesi çağlar hakkında bilgi toplamak amacıyla günümüzden çok eski dönemde yaşamını...

30 Kas, 2019

Replika Nedir?

Replika ürünün tanımı, sözlük anlamı olarak birebir aynısı veya kopyası anlamlarına gelmektedir. Bu kapsamda replika ürün, piyasaya sürülen parfüm, telefon,...

29 Kas, 2019

Bürokrat Nedir?

Devlet kurumunda çalışan en birincil yöneticiye bürokrat denir. Bürokratlar atama ile göreve gelen kişilerdir. En yüksekte bulunan bürokratlar; konsoloslar, kaymakamlar,...

29 Kas, 2019

Karbonat Nedir?

Mutfağımızda sık kullandığımız besinlerden birisi olan ve genelde kabartma özelliği ile bilinen karbonat sodyum bikarbonat bileşinden oluşan 2 birim sodyum...

28 Kas, 2019

Ay Tutulması Nedir? Ay Tutulması Nasıl Oluşur?

Ay tutulması oluşumu, Dünya’nın uydusu olan Ay’ın belirli zamanlarda kendi yörüngesinde dolanırken kimi zaman da Dünya’nın yörüngesine girmesiyle meydana gelmektedir....

28 Kas, 2019

Zirkonyum Nedir?

Zirkonyum elementi, ilk olarak 1789 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından keşfedilen, sembolü Zr, atom numarası ise 40 olan kimyasal bir...

28 Kas, 2019

Müzakere Nedir?

Müzakere süreci, birtakım şeyler elde etmek isteyen kişiler, kurumların ya da devletlerin görüşme yaparak diğer tarafı ikna etmek ve karşı...

28 Kas, 2019

Galyum Nedir?

Galyum elementi, periyodik tabloda 31 atom numarasına sahip ve sembolü Ga olan kimyasal bir elementtir. Standart sıcaklık ve basınç altında...

28 Kas, 2019

Helyum Nedir?

Helyum gazı, periyodik tabloda asal gazlar grubunda yer alan kimyasal elementlerden biridir. Hidrojenden sonra en hafif ikinci element olduğu bilinen...

27 Kas, 2019

Alfa Lipoik Asit Nedir?

Alfa- Lipoik asit nedir? Hayvansal besinlerin içerisinde yer alan, metabolizma içeren, lipoik asit LA, oktanoik asitten türetilen bir çeşit bileşiktir....

27 Kas, 2019

Elektronegatiflik Nedir?

Elektronegatiflik, atomların bağ elektronlarını çekme yeteneğidir. Başka bir anlamda atomların herhangi bir elektronu kendine çekmesidir.  Elektronegatiflik kimya üzerinde bağ yapımında...