İlginizi Çekebilir
Tevekkül
  1. Ana Sayfa
  2. Sosyal
  3. Devşirme Sisteminin Uygulanma Süreci Nasıldır?

Devşirme Sisteminin Uygulanma Süreci Nasıldır?

Devşirme sisteminin uygulanması

Osmanlı’da Hristiyan toplumlar arasından genç çocukların toplanması süreci ilk dönemlerde Osmanlı yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Fatih döneminde ise merkezi olarak bir devşirme teşkilatı kurulmuştur. Devşirme kanunlarında bu işlemin nasıl yapılacağı ve kimlerin devşirileceği açıklanmış ve sıkı kurallarla desteklenmiştir. Anadolu’nun yanı sıra Balkanlarda yaşayan Hristiyan halklar arasından alınan çocukların yanı sıra devlete verdiği hizmetler karşılığında devşirmeden muaf tutulan insanlar da yer almaktadır.

Bu kapsamda papazlar, soylular ve tek erkek çocuğu olanlar devşirme sisteminden muaf tutulmuştur. Sadece sağlıklı erkek çocukların toplanması ve her kırk haneden bir çocuğun alınmasına yönelik olarak uygulanan bu sistemde 8 ile 18 yaş arasındaki çocuklar toplanmıştır. Bu çocuklarla ilgili tüm bilgiler ise eşkâl defteri adı verilen bir defterde toplanmıştır.

Sisteme dâhil edilen çocuklar ilk süreçte Türk ailelerine verilmiş ve Müslümanlaştırılmıştır. Daha sonra Türk adet ve gelenekleri öğretilerek Türkçe’nin de öğretilmesi sağlanmıştır. Ardından bu çocuklar Acemi Ocağı adı verilen ve bir diğer adıyla Acemi Oğlanlar Ocağı’nda eğitime tabii tutulmuşlardır. İlk Acemi Ocağı ise Gelibolu’da açılmıştır.

Acemi oğlanlar tıpkı Yeniçeriler gibi devletten maaş alıyor ve bu süre zarfında eğitim faaliyetleri görüyordu. Ayrıca devletle ilgili olan gemilerde, fırınlarda ve inşaatlarda çalışıyorlardı. Saraçlık, berberlik ve nalbantlık gibi sanatları öğrenen acemi oğlanlar, eğitimin tamamlanmasından sonra Yeniçeri Ocağı’na alınmaktaydı.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Devşirme Sisteminin Amacı Nedir, Ne Zaman Uygulanmaya Başlandı?

Eğitim sürecine alınan gençlerin farklı birimlerde görevlendirilmesi, kabiliyet ve zekâlarına göre gerçekleştirilmekteydi. Ayrıca liyakat sisteminin bu çocuklara uygulanmış olması, Osmanlı’nın devlet yönetiminde yetenekli bir sınıfın ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Çocuklar arasından en yetenekli olanları Topkapı Sarayı’nda bulunan Enderun mektebinde eğitilmiş ve daha sonra üst düzey görevlerde istihdam edilmiştir.

Bu durumun en önemli örneği, Osmanlı’da sadrazam ve vezir gibi devlet görevlilerinin bazılarının devşirme kökenli olmasıdır. Örnek olarak, II. Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde uzun yıllar sadrazamlık yapan Sokullu Mehmet Paşa’yı gösterebiliriz. Yine Kanuni dönemindeki Damat Rüstem Paşa ve Makbul İbrahim Paşa da devşirilen yöneticiler arasında verilebilecek örneklerden biridir.

Devşirilen gençler arasında uzun boylu olanlar Kapıkulu Süvari bölüğüne ve Bostancı Ocağı’na gönderilmiştir. Geriye kalanlar ise Yeniçeri Ocağı’na aktarılmıştır.

İlgili Yazı

Devşirme Sistemi Nedir?

İlgili Yazı

Devşirme Sisteminin Amacı Nedir, Ne Zaman Uygulanmaya Başlandı?

İlgili Yazı

Pençik Sistemi ve Özellikleri Nelerdir?

İlgili Yazı

Osmanlı’da Devşirmenin Başlama Sebepleri Nelerdir?

İlgili Yazı

Devşirmeyle Kurulan Askeri Birlikler Nelerdir?

İlgili Yazı

Devşirme Sisteminin Faydaları Nelerdir?

İlgili Yazı

Devşirme Sistemi Nasıl Bozuldu?

Bir önceki yazımız olan Osmanlı'da Devşirmenin Başlama Sebepleri Nelerdir? başlıklı makalemizde devşirme sistemi hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorum Yap