İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Listeler
  3. Düşünce Tarihine Yön Vermiş 10 Büyük Alman Filozof

Düşünce Tarihine Yön Vermiş 10 Büyük Alman Filozof

Karl Marx

Felsefe tarihinin en spesifik kısımlarından biri Alman filozoflardır. Her birinin fikirleri, düşünceler tarihi içerisine altın harflerle yazılmış, geriye günümüzde bile tartışılan eserler bırakmışlardır. Bu yazıda 10 Büyük Alman filozofun en önemli yanlarını sizlerle paylaşacağız.

1.Immanuel Kant

Sadece Alman tarihinin değil, dünya felsefe literatürünün en önemli düşünürlerinden biridir. Bir aydınlanma çağı filozofudur ve dönemi derinden etkileyen fikirler öne sürmüştür. Özellikle bilgiyi aposteriori ve apriori olarak kategorize ederek, yüzyıllardır süren iki zıt kutbu sentezlemiştir. En önemli kitabı ise “Saf Aklın Eleştirisi”dir.

2.Friedrich Nietzsche

Yaşamış en büyük filozoflardan bir tanesidir. Özellikle bilgi ve metafizik üzerine görüşleri, 19. Yüzyıl felsefesini derinden etkilemiştir. Aynı zamanda Nihilizm akımının babası olarak kabul edilir. Nihilizm ise kısaca, hiçbir şeyin anlamlı ve değerli olmadığını, tanrının, özgür iradenin, bilginin ve ahlakın var olmadığını savunan akımdır.

3.Arthur Schopenauer

Gelmiş geçmiş en pesimist filozof olarak bilinir. Kendisi Nietzsche’nin hocasıdır ve Nietzsche’nin büyük ölçüde hocasından etkilendiği söylenir. Schopenhauer’a göre varlık, olabilecek en kötü durumdadır. Hatta varlık şu anki durumundan daha kötü olsaydı, var olması mümkün olmayacaktı. Bu görüşüyle optimist filozofların tam zıttında yer alır.

4.Friedrich Hegel

Schopenhauer ile aynı dönemde yaşamış ve ondan daha popüler bir filozof olmuştur. En önemli fikri diyalektiktir. Hegel’e göre bilgi, tez, antitez ve sentez üçgeni çerçevesinde oluşur. Ona göre evrendeki her şey, kendi zıtlığı ile birlikte var olur. Dolayısıyla insan, bu zıtlıklar arasındaki anlamı bulmak zorundadır.

5.Karl Marx

Dünyanın en meşhur insanlarından biri kuşkusuz Marx’tır. Özellikle kapitalizme karşı ciddi eleştirilerde bulunmuş ve bu sisteme karşı yeni bir alternatif sunmuştur; Komünizm. Marx’a göre her şey kamuya ait olmalı, insanlar arası hiyerarşi ortadan kaldırılmalıdır. Bu siyasi görüşünün yanı sıra önemli felsefi fikirleri de vardır. Ona göre evren, ancak madde ile açıklanabilir ve hiçbir şey maddeden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Bu görüşlerini Marx, diyalektik materyalizm altında toplayacaktır.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  10 Büyük Antik Yunan Filozofu

6.Friedrich Engels

Karl Marx ile aynı fikirlere sahiptir. Yaşadıkları süre boyunca çok yakın fikirlere sahip olmuşlar, Komünist Manifesto’yu birlikte yazmışlardır. Aynı zamanda komünizmin kutsal kitabı sayılan Das Kapital’i Engels tamamlamıştır. İlgi alanları kısaca; siyaset felsefesi, ekonomi, kapitalizm ve materyalizmdir.

7.Martin Heidegger

Egzistansiyalist felsefenin en önemli düşünürlerinden biridir. Özellikle metafizik üzerine çok fazla eğilmiş, günümüzde bile tam olarak anlaşılamamış fikirleri vardır. Ancak fikirlerinden ziyade daha çok siyasi yönüyle eleştirilmiştir. Hitler iktidar olduğunda Heidegger Nazi Partisi’ne katılmış ve Freiburg Üniversitesi’nde rektörlük yapmıştır. Bu nedenle de kendi döneminde fikirlerine gölge düşmüştür.

8.Karl Jaspers

Kendisi filozof olmanın yanında bir psikiyatristtir. Özellikle modern psikiyatrinin oluşumunda Jaspers’ın fikirlerinin çok etkili olduğu söylenebilir. Heidegger ile Dasein (varoluş) kavramı üzerine önemli çalışmalar yapar. 1933 yılında başyapıtı olarak kabul edilen Felsefe kitabını yayınlar ancak bu kitap Nazi’ler tarafından yasaklanmıştır. Baskı rejimini reddeden Jaspers, İsviçre’ye göç eder ve burada Basel Üniversitesi’nde görev alır. Burada ise daha çok siyaset ve din felsefesi üzerine eğilecektir.

9.Leibniz

Kendisi yalnızca bir filozof değil, aynı zamanda müthiş bir matematik zekasına sahiptir. Hatta Newton’dan çok daha önce bugün Klasik Fiziğin temeli kabul edilen denklemleri yazdığı söylenir. Ayrıca mantığın ilkeleri olarak kabul edilen özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı ve yeter sebep ilkesi gibi kuramların temelini Leibniz atmıştır.

10.Edmund Husserl

Özellikle Türk okurlar tarafından hakkında çok az şey bilinen Alman filozof. Husserl’a göre bilimin yöntemi, insanı belli bir alan içerisinde sıkışık bırakıyordu. Ancak felsefe, bilimin sınırlı olduğu zaman ve mekandan bağımsızdı. Fakat yine de sadece apriori bilgilere saplanmış koyu bir idealist değildi. Bu nedenle felsefenin iki zıt cenahına da keskin eleştirilerde bulunmuş, deyim yerindeyse hiç kimseyi memnun edememiştir.

Bir önceki yazımız olan Güneş Sistemindeki Gezegenler Hakkında Bilgi başlıklı makalemizde gezegenler hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorum Yap