1. Ana Sayfa
  2. Sosyal
  3. Eğitim Nedir?

Eğitim Nedir?

eğitim nedir

Eğitim Nedir: Eğitim, bir toplumdaki bireylerin sahip olduğu yeteneklerin belirlenen bir amaç doğrultusunda geliştirilmesidir. Eğitim, bireyin davranışlarının istenilen biçimde değiştirilmesini amaçlayan ve sürekli devam eden bir süreçtir. Eğitim sayesinde bireylerin kişiliklerinde farklılaşmalar meydana gelmektedir ve bu farklılaşmalar kişinin topluma ayak uydurması için ortaya çıkmaktadır.

Eğitimin Sözlük Tanımı:

Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye

Örnek Cümle: “Sadece kolejinizde değil eğitim işlerinin tümünde güvenilir bir danışman olabilirim.” – N. Hikmet (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Eğitim Türleri

Eğitim türleri temel olarak ikiye ayrılmaktadır: Formal eğitim ve  informal eğitim.

  1. Formal Eğitim (Planlı Eğitim)

Planlı ve sistemli olarak yapılan eğitim türüdür. Formal eğitimin belirlenmiş zaman dilimi ve konumu vardır. Bu eğitim alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir. Bu eğitim süreci kontrollü bir şekilde yürütülür. Formal eğitim kendi içinde 2’ye ayrılmaktadır.

  1. Örgün Eğitim

Eğitim kurumu okul olan aşamalı eğitim sistemidir. İlkokulu bitirmeden orta okula başlanamaması gibi ön şartları bulunmaktadır.

  1. Yaygın Eğitim

Herhangi bir kursta verilen eğitimdir. Bu kurslar devlete ya da herhangi bir özel kuruma bağlı olabilmektedir. Kademeleri bulunmamaktadır. Örgün eğitime göre daha esnek bir yapısı vardır.

  1. İnformal Eğitim

Plansız, programsız ve sistemsiz eğitim şeklidir. İnformal eğitim her zaman, her yerde yapılabilir. Eğitim uzman kişiler tarafından olmayabilir. Herkes bu eğitim biçiminde bir eğitimci olarak yer alabilmektedir.

Eğitimin Önemi

Dünyanın en önemli değişkenlerinden biri olan eğitimin önemi günden güne artmaktadır. Eğitim yaşamla bağ kurmanın en önemli yoludur. İnsanın öğrenme isteği nefes almak gibi en temel isteklerden birisidir.

Bireylerin mutlu ve kalitesi bir yaşam sürebilmeleri, ekonomik olarak iyi bir düzeye ulaşabilmeleri, bağımsız ve özgür bir birey olabilmeleri, medeni bir insan olabilmeleri ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için eğitim ilk koşuldur. Yine toplumun ilerleyebilmesi ve ulusal kalkınma için de eğitim büyük önem arz etmektedir.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Yöneticiler Oryantasyon Sürecine Nasıl Hazırlanmalı?

Eğitimin Amaçları

Bireylere daha mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmeyi hedef almış bir sistemdir. Eğitim, güvenli bir gelecek için şarttır.

İyi eğitimli bir insanın iyi bir işte çalışma şansı artmaktadır. Birey ne kadar eğitimliyse para kazanma olanağı da o kadar artar. Ekonomik refaha erişmek ve bu durumu yönetip faydalı bir şekilde değerlendirmek eğitimin kişiye kazandırdığı bir farklılıktır.

Adaletin temeli fırsat eşitliğidir ve bu sayede adaletin diğer alanları da gelişmektedir. Fakir toplumlar eğitilerek zenginleştirilebilir.

Eğitim maddi açıdan da bağımsız olmak için yardımcı bir unsurdur. Eğitim bireyi daha zeki yaptığı için birey kendi kararlarını vermekte zorlanmamaktadır. Bilgili insan her anlamda güçlü ve özgür insandır.

Eğitim derecesinin artmasıyla birlikte birey toplumda daha önemli bir yere sahip olmaktadır. Korkular genellikle cehaletten kaynaklanır ve bu cehaletin önüne eğitim ile geçilebilir. Bilgi birikimi insanların cesaretini arttırır.

Medeniyet de diğer unsurlar kadar eğitimle gelen bir unsurdur. Toplumsal yaşamda düzenin sağlanması, kuralların oluşması, normlar gibi etkenler eğitim ile sağlanır. Medeni insanlar sorunlarını barışçıl yollarla çözmeyi tercih edecekleri gibi onları bekleyen tehlikelerin ve fırsatların da farkındadırlar.

Bir ulusun kalkınması o ulusun eğitimiyle doğru orantılıdır. Bu yoldaki en büyük adım bireyin kendini eğitmesidir. Eğitim düzeyi ile ulusun da ekonomik kalkınması arasında doğru orantı vardır.

Eğitim Sistemi Nedir?

Eğitim sisteminin genel amacı, milletin bilinçlenmesini sağlamak, geniş bir dünya görüşünü yaymak, kendine ve topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. Bir eğitim sistemini oluşturan dört farklı unsur bulunmaktadır.

  • Girdi

Sistemdeki hedefin gerçekleşebilmesi için gerekli olan her şeydir. Örneğin öğrenci, öğretmen, araç ve gereçler vb.

  • İşlem

Girdinin işlenmesidir. Yöntem ve teknikler, zaman gibi unsurlardır.

  • Çıktı

Öğretim süreci sonunda ortaya konulan üründür. Örneğin öğrencilerde meydana gelen kalıcı davranış değişiklikleri eğitimin çıktısıdır.

  • Dönüt

Sistemi iyileştirme amacıyla yapılan çalışmalardır. Bir nevi sistemin değerlendirme ve sonuçlarının işlenmesi aşamasıdır. Sistemin nasıl düzenleneceği konuları örnek olarak incelenebilir.

Bir önceki yazımız olan Edebiyat Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap