İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Yaşam
  3. Fenomenoloji Nedir?

Fenomenoloji Nedir?

Fenomenoloji nedir, temsilcileri kimlerdir ve Kant'a göre nedir? Fenomenoloji hakkında bilgiler için yazımızı okuyabilirsiniz.

fenomenoloji

Fenomenoloji felsefe açısından olduğu kadar birçok farklı disiplin için önemli bir yere sahiptir. Fenomenolojinin Türkçe karşılığı görüngünbilim veya Osmanlıca tabiri ile zahiriyedir. Edmund Husserl tarafından kurulan bu felsefe akımı, özellikle 20. Yüzyılın başlarında bilim ve düşüncedeki genel bunalım içinde doğup ortaya çıkan ve gelişen bir felsefe akımıdır. Husserl tarafından metafizikle tıkanan ve somut olana felsefeyi döndürmek amacı ile önemli bir akım olarak ortaya çıkmıştır.

Fenomen felsefe açısından, duyularla algılanan olay ve nesneleri ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. Fenomonoloji ise ilk defa 1764 yılında J. H. Lambert tarafından ‘’Neues Orgonon’’ adlı eserde, nesnel görülerin teorilerini ileri sürmek için kullanılmıştır. Husserl ise fenomonolojiyi algısal ve deneysel nesneler dünyası olarak değil, doğrudan nesnenin özü olarak tanımlamayı uygun bulmuştur.

Fenomenolojinin Temsilcileri Kimlerdir?

Fenomenolojinin temsilcileri arasında ilk sırada kavramı felsefeye bir akım olarak kazandıran Edmund Husserl yer alır. Felsefe akımından ziyade ağırlıklı olarak bir felsefi yöntem olarak tanımlanan fenomonoloji, fenomeni açıklamak adına ortaya çıkmıştır. Yani somut olay ve nesneleri ifade etmek, onları betimlemek adına bu yöntem ortaya çıkmıştır.

Fenomonolojik yöntemin felsefi açıdan ilk ve en önemli temsilcilerinden bir diğeri ise Alfred Schütz’dur. 20. Yüzyıl felsefesi için çok önemli bir yere sahip olan fenomonoloji; J. P. Sartre, Foucault, Heidegger vb. birçok postmodern düşünürü ve felsefeciyi etkilediği düşünülebilir. Husserl’e göre neşenin özü olarak tanımlanmıştır.

Kant’a Göre Fenomonoloji Nedir?

Fenomonolojik bakış, analiz felsefede oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Somut olay ve algılanan nesneleri ifade etmek onları betimlemek adına kullanılan bu görgünbilim için Kant, fenomeni, Doğa Biliminin Metafizik Başlangıç Temelleri adlı eserinde, duyu organları ile algılanmayan, mutlak gerçek anlamı taşıyan numen teriminin bir zıttı olarak kullanmıştır.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Lahit Nedir?

Lalende ise fenomonolojiyi açıklarken, bir takım fenomenlerin, mekan ve zaman içinde ortaya çıkan unsurların, soyut ve değişmez kanunlar, deneyüstü gerçekler ve meşrulukları bağlamında normatif eleştirmelerden bağımsız olarak incelenmesi, analiz edilmesi ve nitelenmesi olarak tanımlanmıştır. Fenomonoloji bu yönüyle oldukça geniş bir kapsamda incelenebilir.

Bir önceki yazımız olan Fenomen Nedir? başlıklı makalemizde fenomen hakkında bilgiler verilmektedir.


Yorum Yap

Yorum Yap