İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Sosyal
  3. Feodalite Nedir?

Feodalite Nedir?

Feodalite

Feodalite Nedir: Askeri ve siyasal anlamdaki tüm güçleri elinde bulunduran ve toprağın mülkiyetinin derebeyleri tarafından yönetildiği idari düzene feodalite denir. Bu yönetim şeklinde senyörler ve köleler sınıfı vardır. Tarihsel süreçte, Kavimler Göçü’yle beraber Batı Roma’nın yıkılmasının ardından yerine kurulan krallıklar, zamanla anlaşmazlığa düşmüş ve derebeylik yönetim sisteminin kurulmasına sebep olmuştur.

Feodalite Kelime Anlamı

Derebeylik. (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Feodalitenin Tarihi Gelişimi

Feodalite düzeni tarihte ilk defa Roma İmparatorluğu döneminde ortaya çıkmıştır. Sistemin zamanla güçlenerek tüm yönetimi eline almasıyla beraber birtakım problemler yaşanmaya başlanmıştır. Roma İmparatorluğu zamanındaki ekonomik güç, savaşların sona ermesinden dolayı azalmış ve yönetimin zayıflamasını da beraberinde getirmiştir.

Roma İmparatorluğu idaresi ilk olarak halka ağır vergiler yüklemeyi amaçlamıştır. Ancak bu durum, vergi ödeyemeyen köylüleri zor durumda bırakarak ekonomik yapıyı olumsuz etkilemiştir. Tarım ve hayvancılığın azalmasıyla beraber Roma halkı toplu göçler yapmaya başlamıştır.

Yaşanan tüm bu durumlar, toprak sahiplerinin topraklarını kölelere kiralamasıyla beraber yeni bir geçim kaynağı oluşturmalarına neden olmuştur. Roma’da bu şekilde yeni bir sınıf doğmuş ve feodal yapının temelleri atılmıştır. Ayrıca bu yapıda üretici gücü elinde bulunduran sınıf aynı zamanda yönetimde de söz sahibi olmuştur.

Feodalitenin Yayılma Süreci

Feodal yapı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından yayılmaya başlamıştır. Roma’yı istila ederek bu topraklara yerleşen Cermenler, farklı bir otorite kurmak yerine krallıklar oluşturmaya başlamıştır. Bu krallıklara ise feodal beylik adı verilmiştir.

Feodal sistemin gelişerek tam anlamıyla uygulanmaya başlaması iki asırlık bir süreci kapsamaktadır. Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından 10. yüzyıla kadar devam eden gelişmeler aynı zamanda feodal rejimin de sürekli gelişmesine ve yayılmasına sebep olmuştur.

Onuncu yüzyılın sonlarına doğru soylu sınıfı ciddi bir toprak zenginliğine ulaşmıştır. Krallıkların şövalyeleri ise bu soyluları sürekli korumuş ve rejimin temellerinin daha sağlam bir şekilde uygulanmasına olanak tanımışlardır. Bu dönemlerde Avrupa ülkelerini genel istilalardan koruyan şövalyeler, askeri sınıfta yer almıştır. Yine Avrupa’daki göçebe istilalarının gelişmesinde bu askeri sınıfın etkili olduğu bilinmektedir.

Feodal rejim ilk kez Frank Karölenj İmparatorluğu üzerinde etkisini göstermiş ve ciddi bir oluşuma girmiştir. Bu yüzden rejimin anavatanı Fransa olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber Britanya topraklarına yapılan göçebe saldırıları sonucunda Avrupa’da feodalizm yaygınlaşmaya başlamıştır.

Fransa ve İngiltere’den sonra 12. yüzyılda Almanya’da da feodal düzen tercih edilmiştir. Frank Karölenj İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından bölgedeki toplulukların Almanya’ya yerleşmesi bu rejimin yayılmasında etkili olmuştur. Son olarak İspanya’daki Katalonya bölgesinde de feodal rejim kurulmuş fakat İspanya’nın genelinde bu düzen tercih edilmemiştir.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Avrupa ve Amerika’da Deizm

Feodal Yapının İşleyiş Süreci

Feodalite hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Bu düzenin en tepe noktasında kral vardır. Kralın ardından güçlü soylular ve ardından da az güçlü soylular gelmektedir. Düzenin en alt kısmında ise serfler yer alır.

Bir piramit sistemi olan feodal yapının en üst tabakasında kral bulunsa da mutlak egemenliklerinin olmadığı bilinmektedir. Çünkü bu düzende kralın yetkisi oldukça sınırlıdır. İdarenin tek merkezden yapılmaması nedeniyle sınırlandırılan kral yetkileriyle beraber temel üretim aracı olan topraklar ise pek çok feodal beylik arasında paylaşılmıştır. Ekonomik gücü bulunan feodal beyler, iradelerini krala karşı kullanabilme yetkisine sahiptir. Bu durumun tarihteki en önemli örneği, 1215 yılında İngiliz feodal rejiminin kendi kralına kabul ettirdiği Magna Carta’dır.

Bu sistemde üretim araçlarının yanı sıra askeri güçler de beylikler arasında paylaştırılmıştır. Oldukça donanımlı olan askerlerden meydana gelen bir merkezi ordunun kurulması, krala ekstra ekonomik yük anlamına gelir. Bu yüzden feodal beyler yani toprak sahibi zenginler, kralın savaşta başarılı olup olmamasını belirleyebilmektedir.

Feodalitenin Özellikleri Nelerdir?

Feodal düzenin kurulmasıyla beraber Avrupa’daki siyasal birlik bozularak küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır. Rejimin diğer önemli özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Feodal sistemde halklar arasında herhangi bir eşitlik söz konusu değildir.
  • Avrupa’da kısa sürede yayılan rejimde halk; soylu sınıfı, rahipler, burjuva ve köylüler olarak sınıflandırılmıştır.
  • Orta Çağ Avrupa’sında sosyal adalet bu dönemde sağlanamamıştır.
  • Yine Orta Çağ’da halk, sermaye birikimi yapamamıştır.
  • Toprakların mülkiyeti sadece soylulardadır.

Feodal çağda savaş teknolojileri gelişmiş olsa da bu yönetime sahip olan krallıklar birçok savaşta başarılı olamamıştır. Bunun nedeni ise kralların, feodal beylerle beraber savaşlara katılmamasından kaynaklanmaktadır.

Feodalitede Ekonomik Yapı

Bu düşünce sistemindeki ekonomik yapı oldukça basit bir şekilde incelenebilmektedir. İlk olarak feodal düzende ana üretici köylülerdir. Köylüler soylunun toprağında üretim yapar ve kendisi için gerekli olan çok az miktardaki mahsulü alır. Ayrıca feodal düzende ticaret gelişmediğinden dolayı herhangi bir iş bölümü bulunmamaktadır. Ek olarak üretim sadece toprakta yapılır ve bu yüzden zenginliğin en büyük ölçütü toprak olarak kabul edilmektedir.

Feodal Sözleşme Nedir?

Sadece soylular arasında yapılan bir sözleşme olan feodal sözleşme, karşılıklı olarak mali, hukuki, askeri ve tabii yükümlülükleri kapsamaktadır. Bu sözleşme sadece belgelerden oluşmamakla beraber sözlü olarak da yapılabilir.

Bir önceki yazımız olan Vandalizm Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. feodalite kısacası toprak ağalığıdır. Rönesans sonrasında ağalık düzeni yanı feodalite top tüfek gibi barutlu silahların icadıyla zayıflamış ve yerını krallıklara bırakmıştır.