İlginizi Çekebilir
endemik bitki nedir
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim
  3. Fizik Nedir?

Fizik Nedir?

fizik nedir

Fizik Nedir: Fizik, doğanın işleyişini anlamaya ve açıklamaya çalışır. Maddeyi, enerjiyi ve bunlar arasındaki etkileşimi inceleyen, bu incelemeleri deney ve gözlemlerle yapan, bu çalışmalarıyla doğa yasalarını anlamaya ve açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır.

Doğa olaylarının sorgulanmaya başlanması ilk uygarlıklarla birlikte insanoğlunun merak duygusundan ortaya çıkmıştır. Bilmediğimiz şeyleri merak ederiz, hatta bunlar bizi tedirgin eder. Yağmurlu bir akşam şimşek çakması ve şiddetli yağmurların yağması, korkumuzun merak duygumuzu tetiklemesiyle birlikte bir an önce bizi nedenlerini anlamaya ve korunma yollarını araştırmaya yönlendirir.

Fiziğin Sözlük Tanımı

  1. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı

Örnek Cümle: “Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır.”

  1. İnsanın doğal yapısı
  2. Kişinin dış görünüşü

Örnek Cümle: “Zamanın insanın fiziğinde tahribat yapması doğal değil mi?” – O. Aysu (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Fiziğin Alt Dalları

Bilim, sürekli gelişen bir mecradır. Bilim adamları da bu mecradan sürekli olarak beslenmektedirler ve araştırmalarıyla beslemektedirler. Ancak bir kişinin ömrü ne yazık ki yılların birikimine hakim olabilmek için yeterli değildir. Bunun için belli uzmanlık alanları seçmek zorundadırlar. Fizik de aynı nedenden dolayı alt alanlarına ayrılmıştır. Ancak bu ayrım kesin ve net çizgilerle olmamıştır, bu durum fiziğin anlaşılabilmesi için bir yöntem olarak da düşünülebilir. Fiziğin alt dallarını sıralayacak olursak şu başlıklardan bahsedebiliriz:

Mekanik: Kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyle cisimlerin denge durumlarını inceler.

Elektromanyetizma: Elektromanyetik alanla, elektrik yüklerinin birbiriyle etkileşimini inceler.

Optik (Işık Bilgisi): Kırılma, kırınım ve girişim gibi ışıkla ilgili olayların inceler. Mikroskop, mercek, dürbün, gözlük ve teleskop gibi araçların çalışmalarını temellendirir.

Termodinamik: Isı enerjisiyle hareket enerjisi arasındaki ilişkiyi konu alır.

Atom ve molekül fiziği: atom ve molekül fiziği moleküllerin yapısını etkileşimlerini enerji düzeylerini atom ve atom alı parçacıkları düzeyinde inceler.

Nükleer fizik (Çekirdek fiziği): Atom çekirdeklerinin etkileşimlerini ve parçalarını inceleyen bilim dalıdır. Bildiğimiz nükleer santrallerde bu çalışmalardan yararlanarak enerji üretilir.

Katı Hal Fiziği: Katılar ve şekli değiştirilemeyen maddelerle ilgilenir. En önemli konuları kristallerdir. Çünkü kristallerin molekülleri daha düzenli dizildiğinden dolayı matematiksel modeli daha kolay çıkartılabilir. Katı maddelerin elektrik, manyetik, optik ve mekanik özelliklerini araştırır.

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği: Temel parçacıkların etkileşimini ve maddenin plazma halini inceleyen modern fizik dalıdır.

Tarihte Ortaya Atılmış Olan İlk Fizik Yasaları

MÖ 3000’li yıllarda Sümerler fizik yasalarını bilmeden piramitler inşa etmiş, su değirmenlerini kullanmış, hız ölçümleri yapmışlardır. Bu da bize fizik biliminin ilk temellerinin bu yıllarda atılmaya başlanmış olduğunu göstermektedir.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Amonyak Nedir?

MÖ 6. yüzyılda Thales, fizikçiler tarafından merkezcil kuvvet ve merkezkaç kuvvet olarak isimlendirilen iki temel kuvveti tanımlamıştır.

Aristoteles evrendeki bütün maddelerin gökyüzünden ve dört elementten meydana geldiğini ifade etmiş; bu elementlerin ise ateş, hava, su ve toprak olduğunu ileri sürmüştür.

Democritus, evrende var olan bütün maddelerin atomos olarak isimlendirilen ve “bölünemez” anlamına gelen çok küçük, bölünemeyen taneciklerden olduğunu öne sürmüştür.

Suyun kaldırma kuvveti MÖ 240 yılında bulunmuştur.

Arşimet kendi adının verildiği sıvıların dengesi olarak bilinen fizik yasasını bulmuştur.

İlk büyüteç merceklerden ve ışığın kırılmasından yararlanılarak 1267 yılında bulunmuştur. 17. Yüzyılın sonlarında ise Isaac Newton yerçekimi kanunu ve dinamik yasalarını ortaya atmıştır.

Fizikçiler Ne Yapar?

Fizikçiler genel olarak yaratıcı düşünce gücüne sahip, son derece dikkatli ve gözlem yeteneği kuvvetli, fizikle ilgili olarak matematik ve kimya gibi bölümlerle ilgisi bulunan ve analitik düşünebilen kişilerden olur. Peki, bir fizikçi ne yapar?

Araştırma konularını ve buna bağlı olarak araştırma yöntemlerini belirler,

Araştırma yöntemleri çerçevesinde bazı deneyler ve bu deneylerle ilgili gözlemler yapması gerekir,

Deney ve gözlemler sonucunda ise araştırılacak olan problemi çözüme kavuşturur,

Problemin çözümü ile ilgili sonuçları rapor haline getirir,

Araştırma geliştirme (Ar-Ge) merkezlerinde bazı projeler geliştirebilir.

Klasik Fizik ve Modern Fizik

1900’lü yıllara kadar fizik bilimi üzerinde yapılan çalışmalara “Klasik Fizik” adı verilmiştir. Belirtilen bu döneme kadar fizik biliminde çığır açan buluşların yapılmış olması, fizik bilimin en hızlı geliştiği dönem, tabir-i caizse fizik bilimin altın dönemleri olmuştur diyebiliriz. Bu durumun böyle olmasında Isaac Newton’un önemli ölçüde katkıları olduğu bilinmektedir ve klasik fizik kavramı genellikle Newton ile birlikte anılmaktadır.

Bir noktadan sonra bazı olayların ve kavramların açıklanmasında, problemlerin çözümünde klasik fiziğin yetersiz kaldığı görülmektedir ve fizik bilimi önemli bir başka boyuta taşınmıştır. Klasik fizik ile açıklanamayan teorilerin açıklanabildiği, klasik fizik dışında kalan tüm terimler modern fiziğe aittir ve modern fizik kapsamında Kuantum Fiziği, Atom Fiziği, Çekirdek Fiziği, Katı Hal Fiziği gibi kavramlar ve açıklamalar yer almaktadır.

Klasik fizik ile modern fizik arasındaki en önemli fark ise; modern fiziğe geçiş evresinde materyalizmin son bulması ve fizik bilimine yeni bakış açılarının getirilmiş olmasıdır.

Bir önceki yazımız olan Biyoloji Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap