HAGB Nedir?

251

HAGB Nedir: Hukuk dilinde açılımı, “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” olan HAGB, mahkemenin bireyin suç işleyip işlemediğini net olarak tespit etmesi ancak tekrar işlemez olarak düşünmesidir. Mahkeme bu süreçte belirlenmiş olan şartların ortaya çıkması halinde mahkûmiyet karar açıklamasını geri bırakabilir. Bunun sonucunda ise 5 senelik bir denetim süresi içinde suç işlenmemesine bağlı olarak dava düşer.

HAGB Şartları Nelerdir?

Bu konuda hükmün açıklanmasının geri bırakılması için bazı şartlar vardır. Bu şartları sıralayacak olursak;

  • Bireylerin adli para cezalarında hükmün açıklanması geri bırakılabilir. Fakat kısa süreli olarak hapis cezalarının para cezasına çevrilebilmesi durumunda HAGB verilmez.
  • Terör ve askeri suçlarla ilgili hükmün açıklanması geri bırakılamaz.
  • Bireylere verilen hapis cezaları 2 sene ya da 2 seneden az olmalıdır. Bu sürenin aşılması durumunda HAGB uygulanmamaktadır.
  • İşlenen suç sebebiyle mağdur herhangi bir zarara uğramış durumda ise, hükmün açıklanmasının geri bırakılması adına karar verilmesi için söz konusu zararların giderilmesi gerekir. Bu işlem tazmin ya da iade yoluyla olabilmektedir.
  • Mahkemeler, sanık ya da sanıkların kişiliği veya davranışlarından ötürü tekrar suç işlemeyeceğini düşündüklerinde HAGB kararı verebilir.
  • Sanık veya sanıkların daha önceki süreçlerde kasten işlediği bir suçtan mahkûmiyet almamış olmaları gerekiyor. Burada anahtar kelime “kasten” olmasıdır. Örneğin daha önceden bir trafik kazasına neden olma gibi bir suç var ise yine HAGB söz konusu olabilir.
  • HAGB kararının kesinleşmesinin ardından sanığın 5 yıl boyunca bir suça karışmaması gerekir. Ayrıca tüm yükümlülüklerini yerine getirme şartı vardır.
  • 5 yıl içerisinde kasıtlı herhangi bir suç işlenir ya da yükümlülük yerine getirilmez ise, mahkeme tarafından hüküm açıklanır. Bunun sonucunda daha önce HAGB kararı verilen cezanız da yeni cezaya eklenir.

Sanıkların denetim süresi içerisinde suç işlememesi halinde, hâkim tarafından belirlenen denetimli serbestlik yükümlülükleri çok önemlidir. Sanık eğer bu yükümlülükleri yerine getirmez ise karar verilir ve bazen sanığın ceza süresinin yarısı infaz edilebilir. Öte yandan HAGB kararına 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır.

HAGB Ne Zaman Silinebilir?

Bu karar öncelikle bir mahkûmiyet kararı olmamakla beraber kişinin davaya konu olan suç ya da suçları işlediğinden bahsedilmemektedir. Ancak sanık sıfatı devam etmekle beraber 5 yılın ardından herhangi bir suça karışmaması durumunda HAGB silinmektedir.

HAGB Kararı Sabıka Kaydına İşlenir mi?

E-devlet üzerinden yapılacak sorgulamalarda bu kararın sistemde görülmediği belirtilmektedir. Ancak farklı bir sistemde kayıt altına alınır ve olası bir suç işleme halinde bu karar suçun üzerine eklenir.

Hükmün açıklanması kararının geri bırakılması durumunda sanık ve avukatının rıza gösterme şartı vardır. Hâkimler usule uygun olarak bu karara rıza gösterilip gösterilmediğini sanığa sorar. Avukatın bu soru karşısında sanık yerine rıza gösterildiğini beyan etmesi yeterlidir. Son olarak HAGB kararının temyizi söz konusu değildir. Bu karar verilmişse temyiz edilemez ancak itiraz edilebilir.

Özerk Nedir? 41

Özerk Nedir?

Özerk Nedir: Gönüllü katılım üzerine kurulu olan, merkezi örgüt yapılanmasını reddeden bireylerin bir arada yaşadığı anlayışa özerk denir. Bu kavram...

İcra Nedir? 66

İcra Nedir?

İcra Nedir: Alacaklı kişilerin borçlu kişilerden borcunu tahsil edemediği durumlarda, icra daireleri aracılığıyla başlattığı yasal takip sürecine icra denir. İcra...

Demokrasi Nedir? 71

Demokrasi Nedir?

Demokrasi Nedir: Bir ülkede yaşayan halkın, vatandaşlık ilişkilerinde eşit haklara sahip olmasına dayalı yönetim biçimine demokrasi denir. Fransızca ‘democratie’ kelimesinden...

Ültimatom Nedir? 122

Ültimatom Nedir?

Ültimatom Nedir: Devletlerin farklı bir devletten hemen ya da belirli bir süre zarfında yerine getirilmesini talep ettiği bazı durumlarda, söz...

Ordino Nedir? 134

Ordino Nedir?

Ordino Nedir: Poliçelerin arka kısmına yazılan ve ciro edildiği kişiye ödenmesi için hazırlanan havale emrine ordino denir. Denizcilikte ise malların...

Resen Nedir? 137

Resen Nedir?

Resen Nedir: Başka birine danışmadan, kendiliğinden ve herhangi bir talebe gerek duyulmadan yapılan işleme resen denir. Daha çok hukuki konularda...

Sitemiz

www.onedir.net

Türkiye'nin Net Bilgi Kaynağı

Amacı;

nedir

sorusunun cevabını, okuyucuya en kısa yoldan ulaştırmaktır.

Onedir Net sitesinin, bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.