Cadılar Bayramı Nedir? 237

Cadılar Bayramı Nedir?

Cadılar Bayramı Nedir: Her yılın Ekim ayı sonunda Hristiyanlarca kutlanan bayrama Cadılar Bayramı denir. Bu bayramın çok farklı aktiviteleri vardır....

Celali İsyanları Nedir? 52

Celali İsyanları Nedir?

Celali İsyanları Nedir: 17. yüzyılda siyasal ve toplumsal alanda bozulmaların meydana gelmesiyle beraber Anadolu’nun farklı bölgelerinde çıkan isyanlara Celali İsyanları...

Cihat Nedir? 123

Cihat Nedir?

Cihat Nedir: İslam dinine mensup olan insanların Allah yolundaki her türden hareketi ve faaliyetlerine cihat denir. Batılı dillerde kutsal savaş...

CD Rom Nedir? 150

CD Rom Nedir?

CD Rom Nedir: Kompakt diskte yer alan sayısal bilgileri okumaya yarayan araca CD ROM adı verilmektedir. Bu sürücülerde gerçekleşen okuma...

Coğrafya Nedir? 200

Coğrafya Nedir?

Coğrafya Nedir: Yeryüzünü farklı yönlerden inceleyen bilim dalıdır. İçinde yaşanılan çevrenin doğal özelliklerini, çevre etkileşimini ve bu etkileşimler sonucu ortaya...

Caferilik Nedir? 56

Caferilik Nedir?

Caferilik Nedir: İslam’ın dördüncü halifesi olan Hz. Ali’nin torunlarından olan Cafer-i Sadık’ın etrafında toplanan ve yalnızca onun eylemlerine ve söylemlerine...

Cüzzam Nedir? 67

Cüzzam Nedir?

Cüzzam Nedir: Gözleri, deriyi, burun mukozasını ve üst solunum yollarını etkileyen kronik hastalığa cüzzam denir. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bu...

Civa Nedir? 63

Civa Nedir?

Civa Nedir: Su, toprak ve havada bulunabilen, normal sıcaklıkta sıvı halde olan ve özel bir görünümü olan elemente civa denir....

Cemevi Nedir? 164

Cemevi Nedir?

Cemevi Nedir: Cemevi, Alevilik mezhebine mensup olan kişilerin ibadetlerini, sosyal faaliyetlerini ve eğitim-öğretim gibi etkinliklerini gerçekleştirdiği yerdir. Bu anlamda ibadet ve...

Cari Açık Nedir? 198

Cari Açık Nedir?

Cari Açık Nedir: Ülkelerin ürettiği malların ihraç edilmesinden sonra elde edilen gelirin, ithal ettiği gelirden az olması durumuna cari açık...

Sitemiz

www.onedir.net

Türkiye'nin Net Bilgi Kaynağı

Amacı;

nedir

sorusunun cevabını, okuyucuya en kısa yoldan ulaştırmaktır.

Onedir Net sitesinin, bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.