İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Sosyal
  3. Hinduizm Tarihçesi

Hinduizm Tarihçesi

hinduizm tarihçesi nedir

Dünyanın en büyük üçüncü dini olma özelliğini taşıyan Hinduizm aslında çok karmaşık olmakla beraber mistik ve çok tanrılı bir sistemdir. Hindistan’ın geleneksel dini olan Hinduizm, Budizm, Paganizm, Jainizm ve Brahmanizm inançlarının sentezi olarak ortaya çıkmıştır. Belirli özellikleriyle İslamiyet’ten de etkilendiği bilinmektedir. Genel olarak dinden öte bir yaşam biçimi haline gelen Hinduizm, Asya bölgesinin en büyük dini hareketi olarak bilinir.

Yerel putperest inançların bir birleşimi niteliğindeki Hinduzim’in tarihi de oldukça eski zamanlara dayanır. Öncelikle Hindu sözcüğünün kökeni, milattan önce 5. yüzyılda ‘Darius’ anıtlarında ve Heredot’ta görülmüştür. Sözcüğün yaygınlaşması ise 8. yüzyılda Müslüman toplumların Hindistan’a ulaşması ve bölgeyi fethetmesiyle başlamıştır.

Sanskrit literatürüne göre Hinduizm ‘soylu yol’ anlamına gelen ezeli ve ebedi din olarak nitelendirilir. Ayrıca ‘arya drahma’ veya ‘sanana dharma’ olarak da adlandırılmaktadır. Dharma sözcüğü Hinduizm’in etnik kökenini de ifade etmektedir. Milattan önce 2000’li yıllarda Hindistan’a göç eden Aryalıların dinine Arya Dharma adı verilmiştir. Fakat bu durum sadece Aryalıları etkilememiş, bölgedeki yerel halkların da bu dine mensup olmasına sebep olmuştur.

Ari kökenli din adamlarının Hindistan’a göç etmesiyle beraber Brahmanizm adındaki tek tanrılı inanç sistemi oluşmuştur. Milattan önce 3. yüzyıl sonrasında yerel Hint dinlerinden biri olan Budizm güçlenmeye başlamış ve Brahmanizm etkisini kaybetmiştir. Ancak yerel inançlar halâ Brahmanizm’de birleşmiş ve zamanla diğer dinleri de yanına alarak Hinduizm meydana getirilmiştir.

Yaşanan bu süreçlerle beraber Brahmanizm’e farklı ibadet şekilleri eklenmiştir. Yerel tanrıçalar etrafında yer alan cinsel mistik güç, kutsal dağ Meru inancı, kutsal Ganj nehri inancı ve yoga, Brahmanizm’e ilave edilen ibadet şekilleridir.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Hinduizm’de İslam’ın Etkileri

Hinduzim’in kökenine dair araştırmacılar ve bilim adamları arasında herhangi bir uzlaşma bulunmamaktadır. Arilerin meydana getirdiği Vedizm inancı, Hinduizm’in temellerini oluşturmaktadır. Çok eski tarihlere dayanan bu inanç sisteminin 1. ve 9. yüzyılda yoğun bir şekilde kabul gördüğü bilinmektedir. Buna ek olarak Vedizm yani Brahmanizm zamanla diğer inançların etkisine girmiş ve çok geniş bir alana yayılmıştır.

Birinci yüzyıldan itibaren başlayan Hinduizm inancı, günümüzdeki kurum ve öğretileriyle beraber oluşum sürecini tamamlamıştır. İnancın tam anlamıyla şekillendiği bu süreçte insanların acılardan sadece bireysel olarak kurtulabileceği inancı hakimdir. Zamanla toplu olarak kurtuluşa erilebileceğini savunan bu inanç, büyük kitleleri etkilemeyi başarmıştır. Bu yüzden inanç sisteminin temellerini yoga oluşturmaktadır.

Hinduizm inancıyla ilgili pek çok yorum yapılmaktadır. Öncelikle Brahmanizm zamanında ‘darsana’ adı verilen felsefe okulları açılmış ve bu okullarda Ortodoks inancının temellerine dayanan bir eğitim sistemi geliştirilmiştir. Ancak Hindu uygulamaları zamanla arttığı için Ortodoks öğretileri terk edilmiştir. Aynı dönem içinde mistik Bakti hareketi ortaya çıkmıştır. 12. yüzyıldaki Hindu düşüncesini etkileyen bu hareket, Güney Hindistan’da yaşayan yerel dinlere mensup topluluklar tarafından başlatılmıştır. Bakti hareketi kast sistemini reddetmiş ve insanların kardeşliğini savunmuştur. Ayrıca kurtuluşun sadece Tanrı’ya ibadet ederek gerçekleşeceğine inanmışlardır. 18. yüzyıla gelindiğinde ise modern Hindu görüşü gelişmeye ve değişmeye başlamıştır. Batının etkisiyle beraber farklı inançları da içeriğinde barındırmaya başlamış ve aynı şekilde misyonerler aracılığıyla batı ülkelerine kadar yayılmıştır.

İlgili Yazı

Hinduizm Nedir?

İlgili Yazı

Hinduizm’deki Temel İnançlar Nelerdir?

İlgili Yazı

Hinduizm’de Kast Sistemi ve Özellikleri

İlgili Yazı

Hinduizm’de Tanrı ve Kurtuluş Doktrininin Önemi

İlgili Yazı

Hinduizm’de Dini İnanış ve İbadetler

İlgili Yazı

Hinduizm’de Karma ve Samsara

İlgili Yazı

Hinduizm’de Aile Yapısı Nasıldır?

İlgili Yazı

Hinduizm’deki Kavram ve Terimler

İlgili Yazı

Hinduizm’de İslam’ın Etkileri

Bir önceki yazımız olan Hinduizm Nedir? başlıklı makalemizde hinduizm hakkında bilgiler verilmektedir.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap