İlginizi Çekebilir
Ötüken
  1. Ana Sayfa
  2. Sosyal
  3. Hinduizm’deki Temel İnançlar Nelerdir?

Hinduizm’deki Temel İnançlar Nelerdir?

hinduizmdeki temel inançlar

Herhangi bir kutsal kitabı bulunmayan Hinduizm inancı, 5000 yıl boyunca nesilden nesile aktarılmıştır. Temel inancını ‘kutsal vedalar’ olarak adlandırılan öğretiler oluşturur. Kutsal Vedalar Hindulara göre vahiyle gelmiştir ve Tanrıların sözleri olarak kabul edilmiştir. Kutsal Vedalarla ilgili farklı yorumlar günümüzde yer alsa da günümüz Hinduların kabul ettiği birkaç önemli inanç vardır. Bu inanç sistemleri ve tanımları aşağıda paylaşılmıştır.

Atman İnancı: Ruhun ölümsüz olduğuna inanılmaktadır. Hindulara göre ruh yaratılmadığı için yok edilemez.

Reenkarnasyon İnancı: Ruhların olgunlaşma sürecine kadar dünyaya sürekli geldiğine inanmaktadırlar. Bu durum da reenkarnasyon düşüncesine sahip olduklarını gösterir.

Drahma: Hindular her bireyin bir vazifesi olduğuna inanmaktadır. Bu vazifelere drahma adı verilir.

Brahman: Brahman soyut bir kavramdır. Ancak evrende gözle görülemeyen ve her şeyi kapsayabilen bir vücuttur. Hindulara göre Brahman’ın herhangi bir limiti ve şekli bulunmamaktadır.

Hakikat İnancı: Hinduların hakikat inancı, sonsuzluk ve zamansızlığı ifade eder. Bununla beraber hakikate farklı uygulamalarla ulaşılabilir.

Hinduizm’de reenkarne olma inancı vardır. Ancak dünyaya sürekli gelmek, inanca göre istenen bir durum değildir. Ruhların yeteri kadar olgunlaşması halinde reenkarnasyondan kurtularak Brahman ile aynı özelliklere sahip olduğuna inanılmaktadır. Bu inanca sahip olanlar bu şekilde reenkarnasyondan kurtularak Brahman ile bütünleştiklerine inanmıştır. Öte yandan geçmiş hayatlarındaki karmaların sonucu olarak şuan ki bedende olduklarına da inanmaktadırlar.

Hindular öldükten sonra ruhların farklı bedenlerde hayat bulduklarına inanmıştır. Ayrıca Hinduizm’de çok tanrılı bir inanç sistemi olduğu için 330 milyondan fazla Tanrısının olduğu bilinmektedir. Gerçeğin sadece Tanrı Brahma olduğuna inanmakla beraber Şiva ve Vişnu adı verilen tanrıların da Brahma’dan doğdukları düşüncesi hakimdir. Öte yandan Hindularda kral ve kral soyundan gelenler, uzun süre boyunca meditasyon yaparak Brahma’nın verdiği güçler sayesinde Tanrı unvanını almaya hak kazanmıştır.

Bilindiği üzere Hindular, ineği kutsal saymıştır. Ancak ineği bir tapınma objesi değil tamamen sütünden, etinden, gücünden ve derisinden yararlandıkları için kutsal kabul etmiştir. Bu nedenle herhangi bir yerde gördükleri ineğin çevresinde saygılarından ötürü toplanırlar. Bu inanca ek olarak kast sistemi nedeniyle Hinduizm’e bağlı olan alt sınıflar, kendilerine özgü putlara, tanrılara ve tanrıçalara ibadet etmektedir.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Jurnal Nedir?

Sistemdeki ilk sınıf Brahmanlardır. Alim ve rahipler bu sınıfa tabii olmaktadır. Kutsal kitap olarak kabul edilen ‘Vedalar’ı okumakla beraber bu kitabı açıklar ve insanlara yol göstermeye çalışılar. İkinci sınıf grup ise Krişnalardır. Bu sınıfa mensup olan kişiler büyük devlet adamları, askerler ve hükümdarlardan oluşmaktadır. Üçündü sınıfa Vayansalar adı verilir. Çiftçiler ve tüccarlardan oluşmaktadır. Son sınıf ise Çudralar olarak adlandırılır. Sanatkârlar, işçiler ve diğer meslek gruplarından oluşmaktadır. Sıralanan bu sınıflardan çıkarılan insanlara ise Parya denir. Zavallı insanlar olarak adlandırılan Paryaların yaşama hakları bulunmamakla beraber hayvan muamelesi gördükleri bilinmektedir.

Hindulara göre ‘Lila’ adını verdikleri Tanrılar, insanların yaratılma sürecinden sorumludur. Buna ek olarak ilahi güçler kendi isteklerini gerçekleştirebilmek amacıyla önce yaratılışı şekillendirmektedir. Hayat kavramı ise insanların bu oyunun içerisinde var olmasıdır. Bu inanışa göre insan hayatı sadece bir illüzyondan ibarettir ve bunun farkına varan insanlar kurtuluşa erebilmektedir. İllüzyonu anlayabilen insanlar evrenin bir parçası olmakla beraber tanrısal özellikler kazanmaktadır. Bu durumlardan yola çıkarak Hinduizm’in panteist bir inanç sistemi olduğu anlaşılmaktadır. Yani Tanrılar başta olmak üzere insanlar, evren ve diğer tüm canlıların aynı özde olduğuna inanılır.

Hindu akımları arasında en yüce Tanrı, İşvara’dır. Her derde deva olarak inanılan bu Tanrı aynı zamanda melek, ruh ve bir görsel varlık olabilir. Brahman da aynı şekilde bedensiz, sonsuz, ilk, her şeye gücü yetebilen ve tükenmez bir güç olarak adlandırılır. Brahman’ın başlangıcı ve sonu yoktur.

İlgili Yazı

Hinduizm Nedir?

İlgili Yazı

Hinduizm Tarihçesi

İlgili Yazı

Hinduizm’de Kast Sistemi ve Özellikleri

İlgili Yazı

Hinduizm’de Tanrı ve Kurtuluş Doktrininin Önemi

İlgili Yazı

Hinduizm’de Dini İnanış ve İbadetler

İlgili Yazı

Hinduizm’de Karma ve Samsara

İlgili Yazı

Hinduizm’de Aile Yapısı Nasıldır?

İlgili Yazı

Hinduizm’deki Kavram ve Terimler

İlgili Yazı

Hinduizm’de İslam’ın Etkileri

Bir önceki yazımız olan Hinduizm Tarihçesi başlıklı makalemizde hinduizm hakkında bilgiler verilmektedir.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. Gerçekten çok güzel bir paylaşım olmuş. Araştırılarak yazıldığı çok belli. Emeğinize sağlık. Yeni bilgiler de bekliyoruz.