İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Devlet
 3. Hukuk Nedir?

Hukuk Nedir?

hukuk nedir

Hukuk Nedir: Hukuk kelimesi Arapça’da “haklar” anlamına gelen “ah’kak” sözcüğünden gelmektedir. Toplumu düzenleyen ve belli bir otorite ile güçlendirilmiş bulunan kuralların, yasaların ve hakların bütününe hukuk denilir.

Toplum içerisinde bir arada yaşayan insanlar; düzenli, uyumlu ve birbiriyle anlaşabileceği ortak bir paydada buluşabilmek adına bazı kurallara uymak zorundadırlar. Bir aile içerisinde, sınıf içerisinde ya da bir iş yeri içerisinde uyulması gereken bazı kurallar bulunabilir. Bu kurallar gruba veya topluma huzur ve düzen getirilmesini sağlar.

Hukuk Kelimesinin Sözlük Tanımı

 1. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze

Örnek Cümle: “Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez.” – P. Safa

 1. Bu yasaları konu alan bilim

Örnek Cümle: “Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka taban tabana zıttı.” – Y. K. Karaosmanoğlu

 1. Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü

Örnek Cümle: “Hukuk davası. Hukuk mahkemesi.”

 1. Haklar

Örnek Cümle: “Hukukumdan vazgeçmem.”

 1. Ahbaplık, dostluk

Örnek Cümle: “Hukukumuz doktor hasta ilişkisinden daha önemlisi kişiseldir, eski dostuz.” – A. Boysan (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Özel Hukuk ve Kamu Hukukunun İlgilendiği Konular

Toplum içerisinde şahıslar arası ve özel kurumlar arası ilişkileri kapsayan hukuk çalışmalarının ve kurallarının tümüne özel hukuk denmektedir. Kamusal hukukta ise vatandaşlar ve devlet arasında ya da devlet kurumlarının kendi aralarındaki ilişkilerin düzenlendiği hukuk kuralları yer almaktadır.

Özel hukuk dallarını Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku olarak sıralayabiliriz. Kamu Hukukunun bölümleri ise Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, İcra İflas Hukuku, Yargılama Hukuku, Devletler Genel Hukuku, Vergi Hukuku konularından oluşmaktadır. Bu hukuk bölümlerinin farklılıkları nedeniyle farklı hukuk dallarıyla ilgilenenler alanlarında uzmanlaşmış kişilerdir ve her bir hukuk dalıyla o alanda uzman kişiler çalışmaktadır.

Ülkemizde Hukuk Sistemi Nasıl İşlemektedir?

Hukukun amacı aslında iki unsura dayanmaktadır. Bunlar toplum içerisinde düzeni sağlamak ve adaleti sağlamaktır. Hukuk, adalet ve düzen arasında belirli bir ilişkiye dayanarak olayları çözüme kavuşturur. Demokratik yönetim biçiminin bir gereği olarak Türkiye Cumhuriyeti içerisinde hukuk sistemi üç temel organ ile yürütülmektedir. Bu organlar yasama, yürütme ve yargıdır.

Yasama yoluyla kanunlar belirlenir, değiştirilir ya da kaldırılırken; yürütme ile de yasa, kanun ve kuralların belirlenen çerçevede işleyişi sağlanır. Yargı da mahkeme ve hakimler tarafından verilen kararları, sonuçları ifade eder.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Lozan Antlaşması Nedir?

Hukukçu Kime Denir, Ne İş Yapar?

Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmuş olan kişilere hukukçu denir. Hukuk bölümü mezunu olanlar farklı alanlarda uzmanlaşarak farklı görevlerde yer alabilirler. Hukuk sisteminde en önemli görevlere sahip olan kişiler avukat, hakim ve savcılardır.

Avukatlar şahısların yargı karşısında kendilerini hukuk kuralları çerçevesinde savunabilmelerine yardımcı olan kişiler olarak tanımlanabilir. Hakimlerin görevi ise davalarla ilgilenip gereken hükümleri vermek, ceza ve yaptırımların uygulanmasını sağlamak, kanunların gerekliliklerine göre adaletin sağlanmasına yardımcı olmaktır. Savcılar ise; mahkemelerle ilgilenen en yetkili kişilerdir ve ağır ceza mahkemeleriyle ilgilenir, açılacak olan davaların hazırlık soruşturmalarını yapıp bulunan kanıtlar çerçevesinde sanıkların sorgulanmasını sağlar, ölüm vakalarında adli muayenelerin yapılmasını sağlar, iddianameler hazırlayıp yargı kararlarını yerine getirmek gibi görevlere sahiptir.

İlk Çağlarda Hukuk

Hukuk kavramının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili kesin bilgi ve veriler bulunmamaktadır. Dolayısı ile hukuk kavramının ne şekilde ortaya çıktığı tam olarak bilinememektedir. Eski çağlara ait arkeolojik kazılar sonucu elde edilebilen çanak-çömlek, ok, yay ya da zıpkın gibi araç-gereçlerin incelenmesi bu konu ile ilgili bilgi edinebilmek için yeterli değildir. İlkel yaşamın olduğu dönemlerde var olan toplulukların bu konuyla ilgili neler düşünmüş oldukları; ya da toplumsal kuralların, ceza-ödül sisteminin, kısacası adalet kavramının ne şekilde işlediğiyle alakalı tam olarak bir yargıya varabilmek oldukça zordur. Ancak içlerinde biraz daha gelişmiş olan toplumlardan geriye kalan kil tablet, duvar yazıları ya da papirüsten oluşturulmuş parçalar vasıtasıyla bazı yazılı metin ve bulgulara ulaşılabiliyor. Ulaşılabilen bu verilerin bile eski çağlara ait toplulukların en yenilerinden kalan bilgiler olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Hukukun ne şekilde ortaya çıktığının tam olarak bilinememesi de bu sebepten dolayıdır. Araştırmalar sonucunda, ilk çağlarda hukuk ile ilgili ortaya çıkan veriler arasında en bilinenleri sıralayacak olursak;

 • MÖ 2400’lü yıllarda Sümer devletlerinden biri olan Lagaş’ta hükümdar olmuş kişinin adı verilmiş olan Urugakina Yasaları,
 • MÖ 1800’lü yıllarda yaşamış olan Babil hükümdarı Hammurabi’nin adı verilmiş olan hukuk kodu,
 • MÖ 5. yüzyıl dolaylarında Roma’da ortaya çıktığı bilinen “On İki Levha Kanunu” ile Antik Yunan kentlerinde kullanılmış olan Drakon Yasaları” ve “Solon Yasaları” sayılabilir.

Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap