İlginizi Çekebilir
Ordino
 1. Ana Sayfa
 2. Devlet
 3. İcra Nedir?

İcra Nedir?

İcra

İcra Nedir: Alacaklı kişilerin borçlu kişilerden borcunu tahsil edemediği durumlarda, icra daireleri aracılığıyla başlattığı yasal takip sürecine icra denir. İcra takibi ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. İlamlı icra takibinde, icra mahkemelerinin verdiği karara istinaden hareket edilir. İlamsız icra takibinde ise herhangi bir mahkeme kararı yoktur. Bunlar icra dairelerinin başlatmış olduğu icralardır.

İcra Kelime Anlamı

 1. Borçlunun alacaklıya karşı yapmak ya da ödemekle yükümlü olduğu bir şeyi, adli kuruluş aracılığıyla yerine getirme.
 2. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme.
 3. Adliyenin bu işle görevli olan dairesi.
 4. Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme.

Örnek Cümle: “İcra yoluyla tahsile gideriz, o sonra parasını geri alır.” – B. Felek (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Not: Biz bu yazımızda birinci anlamı üzerinde durup detaylandırmaya çalışacağız.

1.İlamlı İcra Takibi ve Özellikleri

İlam kelime anlamıyla hukuk dilinde, sonuca bağlanmış olan herhangi bir davayla ilgili olan ve mahkeme tarafından verilen hükmü gösteren resmî belgelerdir. Özetle, mahkeme kararını bildiren belgelerdir.

İlamlı icra takibinin konusu para ve para dışında kalan kararlar olabilmektedir. Çocuk teslimi ve gayrimenkul tahliyesi, ilamlı icra takibinin başlıca konusunu oluşturmaktadır. Alacaklıların mahkemeden aldığı ilam belgesi ile birlikte İcra Müdürlüğü’ne başvurması sonucunda icra takibi başlatılır. Bu takip türünde herhangi bir ödeme emri bulunmaz. Direkt olarak borçluya icra gönderilmektedir. Ayrıca ilamlı icra takibine hiçbir şekilde itiraz hakkı bulunmamaktadır.

İcra emrinin tebliğ edilmesinden sonra borçlu kişi, 7 gün içerisinde dilekçe hazırlayabilir ve İcra Mahkemesi’ne başvurabilir. Bu durumda borcun zaman aşımına uğradığını belirterek itiraz edebilmektedir. Bu süreç icranın geri bırakılmasıyla ilgilidir. Mahkeme tarafından bu talep reddedilirse, borçlu temyiz ya da istinaf yoluna gidebilir. Temyize gitmek için banka kefaleti göstermek zorunluluğu vardır.

2.İlamsız İcra Takibi ve Özellikleri

Bu icra türünde alacaklının ilamı tespit etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani doğrudan icra dairelerine başvurarak takip sürecini başlatabilmektedir. Bu süreçte alacaklının, alacağını herhangi bir belgeye dayanak göstermesi durumu da yoktur. Borçlunun kendine ulaşan ödeme emrine itiraz etmesi durumunda alacaklı mahkeme yoluna gidebilir.

İlamsız icranın konusu para ve teminatı olan alacaklardır. İlamsız icrada mahkeme ilamı alınmasına gerek yoktur. Teminat ya da para dışındaki alacaklar için ilamsız icra takibi başvurusu yapılamaz.

Kombiyo Senetlerde İcra Takibi

Alacaklılar, çek ya da senet gibi evrakları mahkemeye başvurmadan avukatı aracılığıyla icra takibi başlatabilmektedir. İcra dairesi bu süreçte ödemeye konu olan senet ve çek gibi evrakları kayıt altına alarak inceleme sürecine başlar. Senedin geçerliliği konusunda herhangi bir sorun bulunmuyorsa, borçlu kişiye ödeme emri gönderilir. Bu emrin gönderilmesiyle beraber yasal takip süreci de başlatılmış olur. Ancak icra takibinin başlaması için borçlunun borcunu ödemiyor olması ve bu borca itiraz etmemiş olması gerekmektedir.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Resen Nedir?

İcra Takibine Engel Olunabilir mi?

Borçlular hacizle karşılaşmamak için izlenecek yolları bilmek durumundadır. Bu süreçte borçlunun malları icra dairesi tarafından değerinin çok daha altında satışa çıkarılmakta ve borçlu ciddi zararlarla karşılaşılabilmektedir. İzlenecek yol iki şekildedir. Bunlardan biri borçlunun borcunu kabul etmesi, diğeri de borçlunun borcunu kabul etmemesi durumudur.

1.Borcun Kabullenilmesi ve Sahiplenmesi

Borcun bilerek yapılması fakat talep edilen tarihte ödenmemesi halinde ödeme emrinden sonraki ilk 10 gün içinde borcun tahsil edilmesi gerekmektedir. Borçlu kişinin ödemede sorun yaşaması halinde alacaklı kişiyle iletişime geçerek anlaşmaya varması durumu söz konusu olabilir. Bu sayede icra takibi engellenebilmektedir. Bu durumun tam tersi olarak, alacaklı kişi herhangi bir anlaşmaya yaklaşmıyorsa, borçlu kişi icra dairesine başvurabilir ve ödeme konusunda taleplerini dile getirebilir.

Yaşanabilecek bu süreçlerde borçluya avukatlık masrafları, gecikme faizi, icra dairesinin harç ve ücretleri gibi masraflar eklenerek toplam borç üzerinden taksitlendirme yapılabilmektedir. Taksitlendirme süresine göre ana para borcuna farklı masraflar da eklenerek ödeme planı hazırlanır.

Borçlunun 10 gün içinde borcunu ödememesi ve icra dairesine ödemeyecek durumda olduğunu bildirmemesi halinde, 3 gün içinde mal beyanı talep edilir ve bu beyana göre haciz işlemleri başlatılır.

2.Borçlunun Borcu Kabul Etmemesi

Borçlular aşağıda paylaşacağımız durumlardan biriyle karşılaşmış ise, var olan borcu kabul etmemelidir. Bu durumlar;

 • Senedin kendisine ait olmaması,
 • Senedin zorla imzalatılmış olması,
 • Senedin farklı vaatlerle imzalatılmış olması,
 • Senetteki imzanın kendisine ait olmaması,
 • Senet üzerinden değişiklikler yapılmış olması gibi durumlardır.

Borçluya ödeme emri gelmesi halinde yukarıdaki durumlardan birinin söz konusu olması durumunda, 5 gün içinde ikamet ettiği bölgenin İcra Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi vermesi önem arz etmektedir.

İcra Mahkemesi’ne başvurduktan sonra mahkeme yetkilileri borçlunun durumuna bakmaksızın icra takibini durdurmaktadır. Daha sonra ise duruşma yapılır ve alacaklı olan kişi de mahkemeye çağırılır. Borçlunun itirazı olumlu sonuçlanırsa, takip durdurulur ve söz konusu senet tamamen iptal edilir.

İtiraz sonucunda bazı ihtimallerle karşılaşılabilir. Bunlar;

 • Borçlunun haksız yere imzasını inkâr etmesi ve bu durumun ispatlanması halinde borcun %10 daha fazlasının ceza olarak kesilmesi,
 • Borçlunun haksız yere borcuna itiraz etmesi durumunda ve yine bu durumun ispatlanması halinde ana paranın %40’ına kadar fazla cezası alması,
 • Borçlunun haksız bulunması halinde mahkeme ücretleri, avukatlık ücretleri ve diğer ücretlerin ana paraya eklenmesi ve tüm bu borçlanmalar üzerinden yeniden icra takibi başlatılması.

Bir önceki yazımız olan Demokrasi Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap

Yorumlar (1)

 1. iki türlüsü var diye biliyorum birinde eve haciz geliyor, icranın eş anlamlısı dğeride mesela kredi kartı borcunu ödemeyınce takibe düşüyosunuz bu durumda eve haciz gelirmi bilmiyorum ama kredi kartındaki puanını notunuz baya bi düşüyor.