Ilımlı İslam Nedir?

1665

Ilımlı İslam Nedir: Ilımlı İslam modeli, batılı güçlerin başlattığı ve hala devam ettirdiği genel bir yozlaştırma politikası olarak adlandırılıyor. Tamamen İslam ülkelerini hedef alan bu politikada, radikal hareketlerden yararlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bir tür modernist İslam yorumu olarak da adlandırılıyor.

Bu politikanın temelleri 2003 yılında ABD’de bulunan Rand Düşünce Kuruluşu tarafından açıklanan bir raporla atılmıştır. Asıl amaç, İslam ülkelerinde demokratik ve uygar bir İslam modelinin devletleştirilmesini sağlamaktır. Bununla beraber açıklanan rapora göre ılımlı İslam’ın ortaya çıkabilmesi için bazı kavramlar üzerinden tanımlamalar yapılmıştır. Bu kavramlar gelenekçilik, modernistlik, köktendincilik ve laiklik üzerinedir.

İslam dinini farklı isimler kullanarak özünü değiştirme ve saptırma amacı güdülen ılımlı İslam modelinde bazı siyasi projelerin devreye alınması amaçlanmaktadır. Ilımlı kelimesine bakıldığında sözlük dili olarak ölçülü, aşırılığa kaçmayan ve genel olarak ortalama bir görüşü destekleyen, savunan gibi bir kavram olduğu görülmektedir.

Ilımlı İslam Tanımlamaları

Bu tanımlamalar, ılımlı İslam’ın ortaya çıkabilmesi için hazırlanmıştır. Modele göre tanımlanan gelenekçiler, daha muhafazakâr bir toplumdan yanadır Ayrıca yenilik ve değişimlere sürekli kuşku duymaktadır. Laiklik tanımlamasında ise İslam ülkeleri, din ve devlet işlerinin ayrı olarak yapılmasını destekler. Modernistler her türlü değişime ayak uydurabilirken köktendincilik ise daha otoriter ve bağnaz bir devlete sahip olmak istemektedir. Ayrıca batı kültürünü tamamen reddederler.

Ilımlı İslam Tabiri Doğru Bir Tanımlama mıdır?

Dünyada inanılan herhangi bir dinin, ılımlı olma gibi bir durumla örneklendirilmesi ya da tanımlanması yanlıştır. Bu konu üzerine pek çok politik ve akademik açıklamalar yapılsa da İslam dininin zaten uygun ve milyonlarca kişi tarafından inanılan bir din olduğu gerçeği vardır. Ayrıca dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanan ılımlı İslam modeli yoktur. Bu durum aslında toplumlara göre değişkenlik gösterse de genel olarak bakıldığında söz konusu modele göre yaşayan, hareket eden, siyasi politikalarını düzenleyen ve uygulayan bir devletin olmadığı bilinmektedir.

İslam’ı dönüştürme projesi olarak adlandırılan ılımlı İslam, savunucuları tarafından demokratik İslam olarak da adlandırılmaktadır. Dünya üzerindeki İslam karşıtı ülkelere bakıldığında aslında asıl amacın İslam karşıtı siyasi bir güç odağı oluşturmak olduğu görülebilmektedir. Yani temelinde bu dinin olduğu her şeyi yok etmek arzusu vardır. İslam dininin tamamen ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu olmadığından bu dini değiştirmeye çalışarak asıl amaçlarına ulaşmayı hedeflemektedirler.

Ilımlı İslam Projesinin Dayanakları

Demokratik bir kültürün yapı taşları olan insan hakları, özgürlük ve feminizm gibi kavramların Müslümanların zihninde yer etmesiyle beraber bu projenin gerçekleşebileceği savunulmaktadır. Günümüzde batılı devletlerin yaşam biçimini örnek alan ve ayrıca İslam dini ile demokrasiyi birlikte yaşayabilen tek ülkenin Türkiye olduğu belirtilebilir. Çünkü Türkiye’de laiklik ile Müslümanlık kavramları birlikte savunulmaktadır. Ancak bu projede laiklikle İslam bağdaştırılmaya çalışılmaktadır.

Projeyi savunanlara göre İslam dini, katı ve hoşgörü bakımından yeterli değildir. Ayrıca herkesi kuşatıcı bir özelliğe sahip olmadığı da savunulmaktadır. Genel olarak İslam dinine bakıldığında aslında laiklik, özgürlük ve buna benzer kavramların önünü açtığı görülebilir. Bu görüş açısının zaten farkında olan model savunucuları, amaçlarına ulaşabilmek amacıyla sürekli aynı düşünceyi empoze etmeye çalışmaktadır.

Genel olarak, bu projeyi savunanlar ve hayata geçirmek isteyenler, İslam’ın daha barışçıl ve modern olması gerektiği görüşündedir. Her türlü aşırılığı, savaşı ve gerginliği yasaklayan bu din zaten başlı başına bir hoşgörü dinidir. Bu yüzden ılımlı İslam düşüncesinin gerek Türkiye gerekse dünya üzerinde kesin olarak kabul görmeyeceği, pek çok araştırmacı tarafından kaleme alınmıştır.

Feminizm Nedir? 6

Feminizm Nedir?

Feminizm Nedir: Toplumlar arasındaki koşul farklılıklarının yok edilmesini savunan görüşe feminizm denir. Latincedeki femina kelimesinden türemiş olan feminizm, her anlamda...

Etnoğrafya Nedir? 42

Etnoğrafya Nedir?

Etnoğrafya Nedir: Kavimlerin kültür oluşumlarını araştırarak inceleyen toplum bilimine etnoğrafya denir. Yunancadaki ethnos (insanlar) ile graphein (yazım) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Ayrıca insanların toplumsal varlığını hem nicelik hem...

Lodos Nedir? 52

Lodos Nedir?

Lodos Nedir: Güneybatı yönünden esen rüzgârlara lodos denir. Türkiye’de yoğun olarak Ege, Doğu Akdeniz ve Marmara bölgesinde esmektedir. Bununla beraber...

Caferilik Nedir? 56

Caferilik Nedir?

Caferilik Nedir: İslam’ın dördüncü halifesi olan Hz. Ali’nin torunlarından olan Cafer-i Sadık’ın etrafında toplanan ve yalnızca onun eylemlerine ve söylemlerine...

Celali İsyanları Nedir? 52

Celali İsyanları Nedir?

Celali İsyanları Nedir: 17. yüzyılda siyasal ve toplumsal alanda bozulmaların meydana gelmesiyle beraber Anadolu’nun farklı bölgelerinde çıkan isyanlara Celali İsyanları...

Rönesans Nedir? 43

Rönesans Nedir?

Rönesans Nedir: İtalya’da 15. ve 16. yüzyılda başlayarak Avrupa’nın tamamına yayılan bilim, felsefe, edebiyat ve sanat alanına yönelik gelişmelerin yaşandığı...

Ne yapacağız peki, hepimiz radikal mi olacağız, tüm dünya ile irtibatımızı mı keseceğiz?

17 Ağustos 2018

Ilımlı islam veya radikal islam diye bir şey yoktur. Sadece bir tane islam vardır

27 Ağustos 2018
Sitemiz

www.onedir.net

Türkiye'nin Net Bilgi Kaynağı

Amacı;

nedir

sorusunun cevabını, okuyucuya en kısa yoldan ulaştırmaktır.

Onedir Net sitesinin, bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.