İlginizi Çekebilir
jüpon
  1. Ana Sayfa
  2. Kadın
  3. Kadın Nedir?

Kadın Nedir?

kadın nedir

Kadın Nedir: Kadın kelimesi, Göktürk yazıtlarında sıkça geçen ve “Kağan’ın eşi” anlamına gelen “Katun” kelimesinden dilimize girmiştir. 16. yüzyıla kadar eski Türkçe’de kadın yerine “hatun kişi” tabiri kullanılmıştır. Yakın zamanda ise “bayan” sözcüğü kadın kelimesine bir alternatif olarak ortaya çıkmış ve nezaketli bir söyleyiş şekli olması adına daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kadın, Arapça’da nisa demektir.

Kadın Kelimesinin Sözlük Tanımı

  1. Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen

Örnek Cümle: “Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler.” – A. Ş. Hisar

  1. Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan
  2. Hizmetçi bayan
  3. Bayan (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

İlk Çağlarda Kadın

Orta Asya’da hüküm sürmüş ilk Türk devletlerinde kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki, hükümdarların eşleri de devlet yönetiminde söz sahibi kabul edilirdi. Kadınlar güreş gibi sporlar yapabiliyor, ata binip ok atabiliyor ve savaşlara katılabiliyorlardı. Toplumda ise tek eşlilik ön planda tutulup, sahip olunan mülkler eşlerin ortak malları olarak kabul edilirdi.

Kadının Dünya Üzerindeki Toplumlar Açısından Önemi

İnsanlık tarihindeki çok eski çağlarda kadın, toplum içerisinde üstün bir varlık olarak anılmış olup saygın bir yere sahiptir. Fakat bu durum ne yazık ki çok fazla sürmemiştir, ilerleyen dönemlerde kadının dünya üzerindeki bütün toplumlarda değer kaybettiği bilinmektedir. Dolayısıyla kadın erkek eşitliği belli bir dönem için önemini yitirmiş durumdadır. Sonrasında dünya üzerindeki toplumların birçoğunda kadın ve erkek eşitliği esas alınarak yalnızca erkeklerin sahip olduğu bazı haklar kadınlara da tanınmaya başlanmıştır.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Spiral Nedir?

Eski dönemlere nazaran gelişmiş ya da gelişmekte olan birçok ülkede kadın erkek eşitliği büyük ölçüde sağlanmıştır diyebiliriz. Ancak henüz gelişmemiş olan ülkelerde kadına hala gereken değerin verilmediği ya da bazı ülkelerde çok eski yıllarda verilen kadın hakları gelişmemiş olan bu ülkelerde yakın zamanda verilmeye başlandığı da bilinen bir gerçektir. Bu durum da aslında toplumlar arası kültürel farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

Türk Toplumunda Kadının Yeri

Osmanlı Devleti’nin kurulmasıyla beraber kadın, toplumdaki değerini ve saygınlığını, sahip olduğu bazı hakları yitirmeye başlamıştır. Osmanlı devletinden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş döneminde ise ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen kadın haklarıyla beraber, kadınların toplumdaki önemini tekrar kazanmaya başladığı görülmektedir.

Kadın; fizyolojik olarak yeni bir birey dünyaya getirebilme, yani doğurganlık özelliğine sahip olarak yaratılmış bir varlıktır. Anne olmanın İslamiyet’te de kutsal bir öneme sahip olduğu bilinmekle beraber, Türk toplumunda da anne ya da anne adayı olan bireylere günümüzde daha fazla değer verildiği yadsınamaz bir gerçektir. Buna karşın Türk toplumunda da farklı eğitim düzeylerine ve farklı kültürlere bağlı olarak bununla doğru orantılı bir şekilde, farklı düşünce ve inanışlar yer almaktadır.

Bazı kesimlerde tam olarak kadın erkek eşitliği söz konusu iken, bazı kesimlerde ise kadının üstünlüğü savunulmaya çalışılmıştır. Ancak eğitim seviyesi düşük kesimlerde bu durum biraz daha farklıdır. Tarih boyunca kadın bazı toplumlarda belirttiğimiz üzere ezilen taraf olarak göze çarparken, bu durumun Türk toplumundaki gelişmemiş olan kesimlerinde de hala aynı olduğu görülmektedir.

Kadın hakkında aklınıza gelebilecek tüm soruların cevapları için ilgili kategorimizi ziyaret etmeyi unutmayınız: Kadın Nedir?


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap