Kamusal Alan Nedir?

195

Kamusal Alan Nedir: Devlete ait resmi kurumların bünyesinde bulunduğu, resmi daireler olarak adlandırılan alanlara kamusal alan denir. Kamusal alanlar halka açık, herkesin rahatlıkla giriş çıkış yapabildikleri, belli mesai saatleri içinde hizmet veren işyerleri olarak da tanımlanabilir.

Kamusal alanların özelliği, kamuya açık ve hizmet veren alanlar olmasına karşılık özel alanlar gibi isteyenin istediği gibi davranabileceği alanlar değildir. Her şeyden önce resmi kurumlar hiyerarşi sistemi üzerine kurulmuştur.

Kamusal Alan Sözlük Tanımı

Kamuya ait, kamu ile ilgili işlerin yapıldığı yer. (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Hiyerarşi Nedir?

Kurumlardaki personelin, yöneticisinden çalışanına, ast ve üst düzeni içinde çalışmasıdır. Yani, makam ve mevkilerin önem sırası ile yetki ve sorumluluklarına göre dizilişidir. Resmi kurumlarda bu sitem düzgün bir biçimde işlemektedir. İşe alınma, hizmet içi eğitimler, terfiler, ödüller, başarısızlık durumlarında ya da ciddi hatalarda ceza ve hatta işten çıkarılma şeklinde sürdürülmektedir.

Kamusal Alanlar Nerelerdir?

Cumhurbaşkanlığı,

Başbakanlık,

Bakanlıklar,

Valilikler,

Kaymakamlıklar,

Belediyeler,

Muhtarlıklar,

Hastaneler,

Sağlık Ocakları,

Üniversiteler,

Okullar,

Adliyeler,

Vergi Daireleri,

Askeriye,

Emniyet Teşkilatı (Müdürlükleri ve karakollar)

Bankalar,

PTT, Elektrik İdaresi, Sular İdaresi, Doğalgaz İdaresi gibi sayabiliriz.

Resmi Kurumlar Dışında Kamunun Kullandığı Diğer Ortak Alanlar Nelerdir?

Toplum olarak ortak kullandığımız alanlar denildiğinde ilk akla gelen yerler; park ve bahçeler, sinemalar, tiyatrolar, plajlar, yollar, kaldırımlar, sahil, piknik alanları, spor tesisleri olabilir. Kamuya ait olan bu mekânların korunmasında kamuya düşen görevler vardır. Herkesin ortak malı olan bu kamusal alanlar temiz tutulmalı, kirleten ya da zarar veren kişiler uyarılmalıdır.

Kamusal Alanlarda Nasıl Davranılmalıdır?

Kamusal alanlar herkese açık ortamlar olmakla birlikte kurumsal alanlar olması nedeni ile buralarda uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır.

 • Yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Çalışan görevliler gereksiz yere meşgul edilmemelidir.
 • Sıraya riayet edilmelidir. (Sıra numarası alınmalıdır)
 • Çalışanların yönlendirmelerine göre işlemler tamamlanmalıdır.
 • Kılık kıyafet de önemlidir. Örneğin sayfiye yeri dahi olsa plaj kıyafeti ile resmi dairelere gidilmemelidir.
 • Bir şeyler yiyerek dolaşmak, sakız çiğnemek gibi durumlar hoş karşılanmayacağından özenli davranılmalıdır.
 • Çalışan görevlilere hitap şekli bile özen göstermeyi gerektiren bir konudur. Örneğin; beyefendi, hanımefendi, müdüre hanım, ya da memur bey gibi hitap şekilleri kullanılmalıdır. Amca, teyze, abla, abi, oğlum, kızım gibi hitaplar resmi kurumlarda kullanılmamalıdır.

Kamu Kelimesinin Kelime Anlamı Nedir?

Kamu kelimesi geneli ifade eden bir kelimedir. Halkı, devleti ve devlete bağlı olan kurumları ifade etmektedir. Yani bir ülke halkının tümü anlamına gelmektedir. Ayrıca devlete bağlı kurum ve kuruluşları da kapsamaktadır.

Kamusal Alanlara Hukuksal Bakış

Bazı toplumsal davranışlar, kanunlar tarafından düzenlenerek kamusal alanlardaki zorunlu kurallar şeklinde uygulanmaktadır. Bu durum bir taraftan özgürlüklerin sınırlanması (kısıtlanması) gibi algılansa da aslında özgürlüklerin korunması şeklinde algılanması gerekmektedir. Yani, özgürlük hakkının başkalarının özgürlük haklarını kısıtlamadığı sürece geçerli olduğu unutulmamalıdır. Hukukun üstünlüğü kanunlar çerçevesinde, maddelerdeki detaylarda ve kurallara dayalı olarak uygulanmaktadır.

 • Kamu çalışanlarına zarar vermek (hakaret etmek, kavga yapmak, silah çekmek vb. gibi davranmak)
 • Kamu malına zarar vermek (toplu taşıma araçlarını hor kullanmak, çizmek, kırmak vb. gibi kamunun ortak kullandığı mallara zarar vermek)
 • Kamusal alanları kötü kullanmak (piknik yapıp çevreyi kirletip çöp atmak, sahilde kumlara çöp bırakmak, denize çöp atmak vb. gibi)
 • Çocuk parkları, sinemalar, spor tesisleri ve malzemeleri, kaldırımlardaki banklar, alışveriş merkezleri vb.

Kamu ve Açık Alanlara Güvenlik Açısından Bakmak

Ortak yararlanılan ve kamuya açık olan ortamlar maalesef büyük ölçüde zarar görmektedir. Bunun için de çeşitli tedbirler alınmıştır. Gerek güvenlik elemanları gerekse sabit kamera sistemleri bu güvenlik sorunlarını büyük ölçüde azaltmaktadır.

Özerk Nedir? 41

Özerk Nedir?

Özerk Nedir: Gönüllü katılım üzerine kurulu olan, merkezi örgüt yapılanmasını reddeden bireylerin bir arada yaşadığı anlayışa özerk denir. Bu kavram...

İcra Nedir? 66

İcra Nedir?

İcra Nedir: Alacaklı kişilerin borçlu kişilerden borcunu tahsil edemediği durumlarda, icra daireleri aracılığıyla başlattığı yasal takip sürecine icra denir. İcra...

Demokrasi Nedir? 71

Demokrasi Nedir?

Demokrasi Nedir: Bir ülkede yaşayan halkın, vatandaşlık ilişkilerinde eşit haklara sahip olmasına dayalı yönetim biçimine demokrasi denir. Fransızca ‘democratie’ kelimesinden...

Ültimatom Nedir? 122

Ültimatom Nedir?

Ültimatom Nedir: Devletlerin farklı bir devletten hemen ya da belirli bir süre zarfında yerine getirilmesini talep ettiği bazı durumlarda, söz...

Ordino Nedir? 134

Ordino Nedir?

Ordino Nedir: Poliçelerin arka kısmına yazılan ve ciro edildiği kişiye ödenmesi için hazırlanan havale emrine ordino denir. Denizcilikte ise malların...

Resen Nedir? 137

Resen Nedir?

Resen Nedir: Başka birine danışmadan, kendiliğinden ve herhangi bir talebe gerek duyulmadan yapılan işleme resen denir. Daha çok hukuki konularda...

Sitemiz

www.onedir.net

Türkiye'nin Net Bilgi Kaynağı

Amacı;

nedir

sorusunun cevabını, okuyucuya en kısa yoldan ulaştırmaktır.

Onedir Net sitesinin, bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.