İlginizi Çekebilir
Homojen
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim
  3. Kimya Nedir?

Kimya Nedir?

kimya nedir

Kimya Nedir: Maddenin yapısını, maddeler arası dönüşümleri ve kullanım alanlarını inceleyen bilim dalı. Kimya sözcüğü, Arapçada “kara büyü ilmi” anlamına gelen kelimeden gelmektedir. Arapça sözcük, Eski Yunancada “kara büyü, simya, metalleri dönüştürme ilmi” anlamına da gelmektedir. Yunancada bu kelimeyi ilk olarak MS 300 yılında imparator Diocletianus kullanılmıştır. Kimya, İngilizcede “chemistry” ve Fransızcada “chimie” olarak ifade edilmekte ve dilimize de bu kelimelerden türeyerek geldiği bilinmektedir.

Kimya kavramını açıklayan ilk bilim adamı 1661’de Robert Boyle olmuştur. Boyle’un tanımına göre, “kimyasal elementler maddenin en küçük yapı taşı birimidir.” 1730 yılında George Ernst Stahl tarafından yapılan tanıma göre kimya; “karma, birleşik veya toplu yapıları ilkelerine ayırma sanatıdır.” 1837’de ise Jean-Baptise Dumas kimya kavramını “moleküler güçlerin yasaları ve etkileri” olarak tanımlamıştır. Yıllar içerisinde değişiklik gösteren kimya kavramını 1998 yılında profesör Raymond Chang, “maddenin çalışması ve geçirdiği evrimler” olarak tanımlamıştır.

Kimya Kelimesinin Sözlük Anlamı

  1. Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
  2. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey

Örnek Cümle: “Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır.” – R. N. Güntekin

  1. Uyum (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Kimya Bilimi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Kimya bilimi tam olarak keşfedilmeden, yani kimya olarak isimlendirmeden, kesin bir bilimsel tanım ve araştırmalar neticesinde bilim olarak anılmadan önce; bir nevi ilkel kimyacılar diyebileceğimiz simyacılar bulunmaktaydı. Simya tabi ki bir bilim dalı değildir, yalnızca kimya biliminin keşfedilmesine yardımcı olmuştur diyebiliriz.

Simyanın kimya bilimi üzerindeki katkılarını; bazı kimyasal maddelerin keşfedilmesi, damıtma, kristallendirme, mayalandırma, çözme ve yumuşatma gibi bazı deneysel yöntemlerin kullanılmaya başlanması ve deneylerde kullanılabilen bazı araç ve gereçlerin keşfedilmesi olarak sayabiliriz. Aynı zamanda barut, boya, mürekkep, kağıt, cam, seramik ve porselen, damıtma aracı olarak kullanılan imbik gibi simya döneminde ortaya çıkan bazı bulgular da kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Kauçuk Çeşitleri ve Özellikleri

Peki Simya Nedir?

Simya; değersiz madenleri altına dönüştürme, hastalıkları iyileştirmek ya da ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışmak gibi konular üzerine çalışılan bir uğraştır diyebiliriz. Simyanın bilim olarak değerlendirilememesinin asıl nedeni kesin kanıt ya da bilgi içeren unsurlar bulundurmamasıdır. Tamamen deneme-yanılma yoluyla yani sezgisel ilerlediğinden dolayı “bilimsel açıklama” olarak nitelendirdiğimiz kesin kanıt ve bulgular simya için geçerli değildir. Bu sebeple maddenin doğasını ve dönüşümlerini açıklamada başarısız olmuştur. Buna karşın kimya deney ve gözleme dayalı bir bilim dalıdır. Yapılan deney ya da gözlemler sonucunda da açıklanabilir kesin kanıt ve bulgulara ulaşılabildiğinden dolayı, belirttiğimiz üzere bugün kimyayı bir bilim dalı olarak tanımlayabilmekteyiz.

Kimyagerler Ne İş Yapar?

Kimya ile ilgili alanlarda uzmanlığı bulunan kişilere kimyager denmektedir. Kimyagerler maddelerin molekül yapılarını ve kimyasal özelliklerini laboratuvar ortamında inceler ve maddelerle ilgili çözümleme ve üretim yöntemlerini araştırmaktadırlar. Kimyager olabilmek için üniversitelerin dört yıllık kimya bölümlerinden mezun olunması gereklidir. Günümüzde kimyagerler özel firmaların araştırma laboratuvarlarında ya da endüstriyel bölümlerde görev alabilmektedirler.

Kimyanın Alt Dalları

Kimya bilimi diğer bilim olarak adlandırılan kavramların tümünde olduğu gibi çeşitli alanlara ayrılmaktadır. Bu alanların araştırılması ve incelenmesi farklı uzmanlık alanları gerektirir ve her bir kimya dalı üzerindeki araştırmalar alanında uzman kişilerce yapılmaktadır. Kimyanın alt dalları olarak analitik kimya, biyokimya, organik kimya, inorganik kimya, nükleer kimya, teorik kimya, nörokimya, malzeme kimyası, nükleer kimya ve fiziksel kimya sayılmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Fizik Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap