Kodlama Eğitimi Nedir?

314

Kodlama Eğitimi Nedir: Kodlama eğitimi, daha ilkokuldan başlayarak müfredata kodlama ve algoritma sistemlerinin yaş seviyelerine göre dağıtılarak öğretilmesi demektir.

Kodlama, 21. Yüzyılın olmazsa olmazı, farklı bakış açıları oluşturan, çözüm üretici fikirleri geliştiren, analitik düşündürebilen bir sistemdir. Çocuk, genç ve yetişkinler ile özellikle de öğrenciler algoritma mantığını kavrayarak her konuda belli bir düzen içinde işlem yapmayı gerçekleştirebilmektedir.

Algoritma Nedir?

Bir problemi çözebilmek için ya da bir sorunun sonucuna varabilmek için takip edilen yola, düşünülerek tasarlanan işleme algoritma denir.

Gelişmiş toplumların eğitim sistemlerinde köklü değişimlerin yaşanması kodlama eğitiminin öneminin artmasıyla sonuçlanmıştır. İngiltere, Fransa, Almanya, ABD, Güney Kore, İsrail gibi ülkeler eğitim müfredatlarına kodlama ve algoritmayı dahil ederek ilkokuldan itibaren çocuklarına çağı yakalamaları için zemin hazırlamışlardır.

Kodlama Eğitiminin Kazanımları Nelerdir?

 • Bilgisayarda proje geliştirerek kendilerini ifade edebilirler.
 • Akademik başarılarının temelini atarak çağın gelişmelerine ayak uydurabilirler.
 • Problemlere farklı bakış açıları üreterek problemleri çözümleyebilirler.
 • Pratik ve kısa yoldan çözüme ulaşmayı başarabilirler.
 • Algoritma kurarak, kodlamalarla çözüme ulaşabilirler.
 • Matematik tekniğini kolay kavrayarak bunu hayata geçirebilirler.
 • Sistemli ve yaratıcı düşünebilirler.
 • Gerçek bir programlama dilini öğrenebilirler.

Kodlama Eğitimi (Programlama Eğitimi)

Belli bir düzen içinde, uyulması gereken şartlara riayet ederek öngörülen işlemlerin tümüne verilen bir isimdir. Mekanik sistemler, elektronik devre ve bilgisayardan oluşan düzenekle gerçekleştirilen komut ve işaretler ile işlem yapılarak farklı alanlarda kullanılan bir yöntem olarak çalışılmaktadır.

Çocuklarımıza Neden Programlamayı Öğretmeliyiz?

Öncelikle şunu net bir şekilde belirtelim; programlama sistemi eğitim müfredatına ilave edilmeli, küçük yaşlardan başlayarak yaş seviyesine göre kodlama ve algoritma çocuklarımıza öğretilmelidir.

 • Hızla gelişen teknolojinin gerisinde kalmamak için bireysel akıl gücünü kodlamalarla yeni buluşlara fikir ve çözümlere yelken açacak gençler yetiştirmek için,
 • İleride hangi mesleği seçerlerse seçsinler, mutlaka teknolojik bilgi donanımına sahip olmaları gerekeceği için,
 • Günümüzün dijital dünyasında kodlama okuma yazma ve matematik ile birlikte olmazsa olmazların başında yer alacakları için,
 • Kodlama sayesinde hayal güçlerinin daha da gelişmesi için,
 • Gelecekteki meslek seçimleri ile edinecekleri kariyerlerine zemin teşkil etmesi için,
 • Kullandıkları cihazları yararlı araçlara dönüştürebilmeleri için, çocuklarımıza kodlama eğitimi aldırmalıyız.

Feminizm Nedir? 6

Feminizm Nedir?

Feminizm Nedir: Toplumlar arasındaki koşul farklılıklarının yok edilmesini savunan görüşe feminizm denir. Latincedeki femina kelimesinden türemiş olan feminizm, her anlamda...

Etnoğrafya Nedir? 42

Etnoğrafya Nedir?

Etnoğrafya Nedir: Kavimlerin kültür oluşumlarını araştırarak inceleyen toplum bilimine etnoğrafya denir. Yunancadaki ethnos (insanlar) ile graphein (yazım) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Ayrıca insanların toplumsal varlığını hem nicelik hem...

Lodos Nedir? 52

Lodos Nedir?

Lodos Nedir: Güneybatı yönünden esen rüzgârlara lodos denir. Türkiye’de yoğun olarak Ege, Doğu Akdeniz ve Marmara bölgesinde esmektedir. Bununla beraber...

Caferilik Nedir? 56

Caferilik Nedir?

Caferilik Nedir: İslam’ın dördüncü halifesi olan Hz. Ali’nin torunlarından olan Cafer-i Sadık’ın etrafında toplanan ve yalnızca onun eylemlerine ve söylemlerine...

Celali İsyanları Nedir? 52

Celali İsyanları Nedir?

Celali İsyanları Nedir: 17. yüzyılda siyasal ve toplumsal alanda bozulmaların meydana gelmesiyle beraber Anadolu’nun farklı bölgelerinde çıkan isyanlara Celali İsyanları...

Rönesans Nedir? 43

Rönesans Nedir?

Rönesans Nedir: İtalya’da 15. ve 16. yüzyılda başlayarak Avrupa’nın tamamına yayılan bilim, felsefe, edebiyat ve sanat alanına yönelik gelişmelerin yaşandığı...

Sitemiz

www.onedir.net

Türkiye'nin Net Bilgi Kaynağı

Amacı;

nedir

sorusunun cevabını, okuyucuya en kısa yoldan ulaştırmaktır.

Onedir Net sitesinin, bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.