İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Ekonomi
 3. Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

Konkordato

Konkordato Nedir: Farklı nedenlerden ötürü işleri bozulan ve ödeme gücünü kaybeden borçluları korumak amacıyla yapılan anlaşmaya konkordato denir. Bu anlaşma dürüst ve iyi niyetli borçluları kapsamaktadır. Ayrıca borçlunun alacaklarının 2/3’ü ile yapılan ve ticaret mahkemesinin de onayı ile geçerli hale gelen bir uygulamadır.

Konkordato Kelime Anlamı

 1. Anlaşmalı iflas.
 1. Papalık makamıyla farklı hükümetler arasında yapılan anlaşma. (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular öncelikle İcra Tetkik Mercii Hakimliği’ne başvuru yapmalıdır. Borçlular dilekçe sunarken konkordato sürecinin başlaması için ödeyebileceği borçlarının durumunu gösteren bilanço ya da projesini sunmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra söz konusu makam, borçlunun teklifini araştırarak incelemeye alır. Daha sonra dilekçede yer alan borçlu varlıklarının, genel borçların yarısını karşılayıp karşılamayacağını tespit etmek amacıyla bilirkişiye başvurulur. Bilirkişi incelemesinin ardından ortaya çıkabilecek sonuçlar şu şekilde olacaktır;

 • Borçlunun konkordato süreci için gerekli şartları taşıdığı belirlenirse, süreç tayin edilir ve gerekli işlemler başlatılır.
 • Konkordato süresinin verilmesi amacıyla gereken şartları borçlu taşımıyorsa, başvuru reddedilir.

Konkordato projesinin incelenmesinin ardından gerekli şartların taşıdığının belirlenmesi durumunda borçluya 2 aylık bir süre verilir. Bu sürenin verilmesi için borçlu öncelikle dürüst olmalıdır. Yani teklifinde samimi bir şekilde hareket etmelidir. Bununla beraber borçlarının en az yarısını yani %50’sini ödeyeceğini taahhüt etmek durumundadır. Bu oran asgari şarttır. Son olarak teklif olunan miktar, borçlunun sahip olduğu varlıklarla uygunluk göstermelidir.

İlgili makamlar bu şartların oluşması durumunda iki aylık konkordato süresini vermektedir. Kararın ardından konkordato komiseri atanır ve işlemlere başlanır. Ayrıca kararın verildiği tarih itibariyle süre başlar ve ikinci ayın aynı gününde sona erer. Komiser bu süreçte gerekli dosyaları hazırlar ve mahkemeye sunmak üzere icra dairesine teslim eder. Raporun takdim edilmesinden sonra Ticaret Mahkemesi gerekli incelemelere başlar.

Konkordato Sürecinin Sonuçları

Konkordato süreci aşamasında, borçlunun tasarruf yetkisinin kısıtlanması ve borçluya takip yapma yasağının konulması gibi durumlar yaşanabilmektedir.

Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması

Borçlu kişi, malları üzerinde tasarrufa gitme yetkisine sahiptir. Ancak bu yetkiyi kullanırken konkordato komiseri denetime devam eder. Süreç devam ederken komiser denetiminde tüm işlemler sürdürülür. Konkordatonun süre ilanından sonra borçluya bazı yasaklar getirilir ve yaptığı tüm işlemler hükümsüz sayılır. Hükümsüz sayılan işlemler şu şekildedir;

 • Kefil olma durumu
 • Malların rehin edilmesi
 • Gayrimenkullerin satılması
 • İvazı bulunmayan bağış ve ariyet gibi tasarruflarda bulunmak
Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  İktisat Nedir?

Borçluya Karşı Takip Yapma Yasağı

Konkordato uygulaması sürecine giren borçluya icra takibi yapılamamaktadır. Çünkü konkordato süresinin verilmesiyle beraber başlamış olan tüm takipler de durmaktadır. Ancak bu duruma rağmen yapılmaya çalışılan takip işlemlerinin tamamı geçersiz kabul edilir.

Konkordato Komiserinin Görev ve Yetkileri

Konkordato sürecinde görevlendirilen komiser öncelikle alacaklıların çıkarlarını korumakla görevlidir. Bununla beraber borçluyu ve yaptığı işlemleri denetler. Ayrıca konkordatoyu hazırlayarak Ticaret Mahkemesi’ne sunmak, komiserin görevleri arasındadır.

Konkordato uygulamasında komiserin yapacağı işlemler şu şekildedir;

 • Borçlunun malvarlığı defterini tutmak
 • Alacakların bildirilmesini sağlamak
 • Alacakların incelenmesini gerçekleştirmek
 • Alacaklıların toplanmasını sağlamak
 • Konkordatonun kabulü için gerekli çoğunluğu sağlamak

Konkordatonun Mahkemede İncelenme Süreci ve Tasdiki

Mahkemede incelenen konkordato raporu, komiser tarafından hazırlanarak takdim edilir. Daha sonra icra dairesine teslim edilen bu rapor Ticaret Mahkemesi’ne gönderilir. Ardından da dosyayı alan mahkeme duruşma gününü ilan eder ve gerekli tüm hazırlıklar mahkeme gününe kadar tamamlanır. Konkordatonun tasdik edilmesi için gerekli şartlar ise şu şekildedir;

 • Konkordato, yetkililerin üçte iki çoğunluğuyla kabul edilmelidir.
 • Borçlunun dürüst olması esastır.
 • Teklif edilmiş olan ödeme, borçlunun mal varlığı ile doğru orantılı olmalıdır.
 • Borçlunun yeteri miktarda teminat vermesi gerekir.
 • Yargılama ve harç masrafları bu süreçte depo edilmelidir.

Bu bilgilerle beraber konkordato mecburiyetinin olmadığı durumlar da vardır. Bunlar;

 • İmtiyazlı alacaklar
 • Rehinli alacaklar
 • Amme alacakları
 • Konkordato dışında sunulan vaatler
 • Rehin ve ipotek alacaklıları

Konkordato ile İflas Arasındaki Farklar

Konkordato yöntemi iflas riski yüksek olan bir uygulamadır. Ayrıca iflas ertelemeye göre çok daha zor bir süreci vardır. İflas ertelemeye sadece sermaye şirketleri başvurabilirken, konkordatoya ödeme gücünü kaybeden borçlular başvurabilmektedir. Ayrıca iflas sürecinde borçta batıklık şartı aranmaktadır ve bu yüzden iyileştirme projesi gerekir.

Bir önceki yazımız olan Enpara Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap

Yorumlar (1)

 1. Anladığım kadarıyla iflasın eşiğinde olan ancak yinede borcundan kaçmayan işletmelerin uyguladığı bir sistem bu bence gayet düzgün bişe eğer doğru anladıysam tabi..