İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim
  3. Kültür Nedir?

Kültür Nedir?

kültür nedir

Kültür kavramı araştırıldığında değişik pek çok anlama geldiği görülmektedir. Kültür deyince ilk akla gelen anlam kişinin maddi ve manevi değerleri ile bütünleşen, gelenek ve göreneklerini kapsayan din, dil, yemek gibi daha pek çok üretilen her şey kültür kavramının içerisine girmektedir. Tüm bunların birleşiminden ortaya kültür kavramı çıkmıştır. Kültüre bir topluma ait olan düşünce ve eserlerin bütünüdür de diyebiliriz. Kültürün diğer tanımlarını açıklayacak olursak; Kültür bireylerin kazandığı bilgilerin tümüdür. Başka bir deyişle kültür kelimesi kişinin muhakeme gücünün ve beğenilerinin öğrendiği ve yaşadıkları sonucu geliştirilmiş şeklidir de diyebiliriz. Kültürün bir de tarımsal anlamda tanımı vardır; O da mikrop cinsinden canlı olan bir varlığın uygun bir ortamda çoğalmasıdır kültür tanımı. Örneğin kültür mantarı deyince akla bu tanım gelir. Kültür birleşik olarak genelde geçmektedir. Örneğin kültür balıkçılığı, kültür bitkileri, kültür akımı, kültür göçü, kültür merkezi gibi pek çok şekilde kültür birleşik olarak sembolize edilmektedir.

Kültürün Özellikleri

Kültürün özellikleri olarak şunları sayabiliriz;

  • Kültür millidir: Her milletin kendine özgü kültürel değerleri bulunmaktadır. Milletlerin yaşam biçimleri, gelenekleri, görenekleri, yaşam biçimleri o milletin kültürünü ifade eder.
  • Kültür özgündür: Her milletin ya da toplumun kendine has kültürel değerli ve bakış açısı bulunmaktadır.
  • Kültür tarihidir: Millet ya da Toplumların kültürleri geçmişten bu yana şekillenmiş ve bu zamana kadar devam etmektedir.
  • Kültürlerin özü değiştirilemez.
  • Kültür ahenkli bir bütün içinde bulunmaktadır.
  • Kültürler millet ya da toplumların ortak malıdır. Nesilde nesile kültürel değerler aktarılmaktadır.
  • Kültür canlı ve doğal bir varlıktır.

Kültür Bütünleştirici Bir Yapıya Sahiptir

Kültür tamamlayıcı yani bütünleştirici bir yapıya sahiptir. Kültürü meydana getiren bütün öğeler birbiri ile uyumlu bir şekildedir ve birbirini tamamlamaktadırlar. Kültürde bütünleştiricilik önemli bir kavramdır. Eğer bu unsurda eksiklik varsa toplumlar arasında sosyal açıdan, kültürel ve ekonomik olarak büyük oranda uçurumlar meydana gelebilir. Tüm bunların sonucunda da hiyerarşi ortamı oluşur. Yani toplumu oluşturan insanlar arasında çatışmalar, kargaşalar ve büyük anlaşmazlıklar çıkabilir. Bu anlamda kültürün mutlak surette bütünleştirici yani tamamlayıcı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Yüksek Okul Ve Fakülte Nedir?

Kültür Kuşaktan Kuşağa Aktarılır

Kültürel miras kuşaktan kuşağa aktarılır niteliktedir. Eski kuşaklar yani nesiller hayat boyunca edinmiş olduğu bilgi ve deneyimleri yeni nesillere gerek yaşayış olarak gerekse sözlü ya da başka unsurlarla aktarırlar. Örneğin kültürel miraslar olarak; dil, sanat, edebiyat, folklor gibi akla gelebilecek daha pek çok kültürel miraslar kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmekte ve bundan sonra da devam edebilmesi için yine aynı yöntemle nesilden nesile yaşanarak aktarılması gerekmektedir.

Kültürler Değişime Açıktır

Kültürler değişime açık olarak devam etmektedir. Bir toplum diğer bir toplumun kültüründen etkilenebilir ve o toplumun kültürünü kendi kültürü gibi benimseyip kabullenebilir. Kültürel etkileşim daha çok göçleri turizm, ticaret, savaş gibi unsurlarla meydana gelebilir. Günümüze bakıldığında en çok Avrupa ve Amerika kültüründen etkilenildiği söylenebilir. Bunun en büyük nedeni de bu toplumların gerek ekonomik anlamda gerekse siyasi anlamda diğer toplumlara göre daha güçlü bir yapıda olmasıdır. Toplumlar maddi ve manevi açıdan ne kadar çok güçlü durumda bulunursa diğer bir toplumu etkileme şansı daha büyük olacaktır. Maddi olarak her türlü sanatsal ürünler, manevi olarak da ahlaki davranış ve düşünceler bir araya gelerek kültürün bütününü oluşturur. Bu maddi ve manevi kültür değeri ne kadar güçlü ise toplumların kültürel açıdan ayakta kalması ve uzun süre devam etmesi de o derece mümkün olacaktır.

Bir önceki yazımız olan Yüksek Okul Ve Fakülte Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap