1. Ana Sayfa
 2. Sosyal
 3. Lale Devri Nedir?

Lale Devri Nedir?

Lale devri nedir

Lale Devri Nedir: Lale Devri Osmanlı İmparatorluğunun hüküm sürdüğü 600 yıllık dönemin 1718-1730 tarihleri arasında geçen, adını laleden alan zevk ve eğlencelere düşkünlüğün abartılı biçimde yaşandığı dönemdir.

Lale Devri Hangi Dönemler Arasında Yaşanmıştır?

Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında Osmanlı Beyliği olarak kurulan, sonra topraklarını genişleterek Osmanlı Devleti olan ve üç kıtada da (Asya, Afrika, Avrupa) toprakları bulunan, 6 asır boyunca tarihe hükmeden güçlü bir İmparatorluk olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu, kuruluş, yükseliş, duraklama, gerileme ve yıkılış dönemleri olarak dönemlere ayrılmaktadır. Lale devri ise bu dönemlerden gerileme dönemine rastlamaktadır.

O dönemin padişahı olan III. Ahmet ve sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa bu dönemi başlatmışlardır. Başlatma nedenleri ise uzun süren savaşlardan sonra yorulan halka moral vermek için toprak kaybetme pahasına da olsa 1718 tarihinde Venedik ve Avusturya ile Pasarofça Antlaşmasını imzalamalarıdır.

Neden Lale Devri Denilmiştir?

Bu dönem batıya olan merakın arttığı, saray ve çevresindeki zenginlerin eğlence hayatına düşkün oldukları, dış ülkelerden lale soğanları getirtilerek bahçelere dikildiği hatta “hahbup” adı verilen ve tek bir lale soğanının bile 500 altın gibi bir miktara satın alındığı bir dönemdir. Gece eğlencelerinde kaplumbağalar üzerinde yakılan mumlarla aydınlatılan lalezarlar (lale bahçeleri) ile anılan bu dönem aslında Viyana kapılarına kadar dayanan güçlü Osmanlı İmparatorluğu’nun, duraklama geçirmesinden sonraki gerileme dönemine rastlamaktadır.

Lale Devri Ne Zaman Sona Ermiştir?

Pasarofça antlaşması ile başlayan ve esas amacının yorgun halka moral vermek olan Lale devrinde, konu fazla abartıldığından hatta devlet adamlarının da bu dönemde fazla sefa düşkünlüğü yaşamalarından dolayı amacının dışına çıkmıştır.

Lale Devri, 1730 yılında Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Öşür (Aşar) Vergisi Nedir?

Lale Devri Sadece Zevk ve Eğlence Dönemi Midir?

Lale devri moral amaçlı eğlencelerin düzenlendiği bir dönem olsa da bu dönemde bazı yenilikler de yapılmıştır.

 • Yalova’da ilk kâğıt imalathanesi açılmış ve üretime başlatılmıştır.
 • Avrupa’dan matbaa getirilmiştir,
 • Avrupa ülkelerindeki gelişmeleri yakından takip etmesi için elçilikler açılarak ilk kez bu ülkelere elçi gönderilmiştir. İlk elçilik Fransa’da açılmıştır.
 • İtfaiye örgütü kurulmuştur.
 • Kumaş dokumacılığı yapılmış, imalathaneler açılmıştır.
 • Çinicilik işlerine ağırlık verilmiş ve geliştirilmiştir.
 • Çiçek aşısı uygulanmıştır.
 • Mimari açıdan Avrupa yapılarından etkilenilmiş ve farklı yapı tarzları ile saray, köşk ve villalar yapılmıştır.
 • Önceleri dini eserlerin matbaa ile basımının yapılmasına izin verilmese de İbrahim Müteferrika ile Sait Mehmet Çelebi gibi o dönemin aydınlarının destekleri ile bu eserlerin basımına izin verilmiş, el yazması kitaplardan geçimlerini sağlayan kişiler bu durundan hoşnut olmasalar da matbaa her geçen gün daha fazla kullanılmaya devam etmiştir.

Lale Devrinin Son Dönemlerinde Neler Yaşanmıştır?

 • İran Osmanlı topraklarına saldırıda bulunmuştur. (Sebebi, Süryanilere baskı yapılmasıdır)
 • Osmanlı ordusu İran’a sefere çıksa da Rus ordusunun Kafkaslara girdiğini öğrenince yönünü Kafkasya’ya çevirmiştir. 1724 tarihinde Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Fransa’nın aracılık yaptığı İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.
 • Daha sonra Patrona Halil Ayaklanması başlamış ve halk ile yeniçerilerin birlik olması sonucunda Sadrazam Damat İbrahim Paşa öldürülmüştür.
 • Ahmet tahttan indirilmiştir.
 • Mahmut Padişah yapılmıştır.

Sonuç olarak, Lale Devri birtakım ilklerin ve yeniliklerin yaşandığı bir dönem gibi hatırlansa da aşırı eğlence zevk ve sefaya kendilerini fazla kaptıran zengin kesimin hatta devlet adamlarının gereğinden fazla harcamalar yapması olarak bilinmektedir. İsrafın artmasının yanında yeni vergilerin konulması, halkın bu vergileri ödemede zorlanması ile de isyan etmesine sebep olmuştur. Sonuç olarak da Patrona Halil İsyanıyla devir kapanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Ütopya Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap