İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Bilim
 3. Matematik Nedir?

Matematik Nedir?

matematik nedir

Matematik Nedir: Matematik kelimesinin kökeni Yunancada bilgi, çalışma ve öğrenme anlamına gelen ‘matema’ya dayanmaktadır. Matematik nicelik, yapı, uzay, değişim ve düzenleme mantığı ile ilgilenen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Mühendislikten mimarlığa, sanattan spora, doğa bilimlerinden sosyal bilimlere kadar günlük hayatımızdaki her şeyin yapı taşını Matematik oluşturmaktadır. Matematik, mantığı kullanarak sistemli bir çalışmayla fiziksel objelerin biçimlerini ve hareketlerini saymayı, hesaplamayı ve ölçmeyi sağlar.

Matematik çok hızlı gelişen, teknik düzeylere erişirken sınırlarını genişleten, elde edilen kümülatif bilgilerle nesilden nesile aktarılan, gittikçe zorlaşan bir bilim dalıdır. Matematik;

 • Bir iletişim aracıdır.
 • Disiplinin anlaşılmasına yardımcı olur.
 • Bilgi açısından gelişim sağlanması için insanlara yardımcıdır.
 • Bir tür düşünce tarzıdır.
 • Beyin fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olur.
 • Mantıksal sistemlerin birleşmesiyle oluşur.
 • Bir tür oyun olarak kabul edilebilir.
 • Kendi içinde bir dünya olarak kabul edilir.
 • Sınırları olmayan bir bilim dalıdır.
 • Yaşam biçimidir.
 • Sanattır.

Matematiğin Sözlük Tanımı

 1. Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye
 2. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı

Örnek Cümle: “Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır.” – H. Taner (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Matematiğin Önemi

Matematik tüm bilimlerin içerisinde var olan bir bilim dalıdır, matematiğin olmaması diğer bilimleri anlamsız kılar. Bu yüzden en soyut bilim olan matematik, bütün hayatımızı etkilemektedir.

Matematiğin Amacı

Matematiğin temel amacı, insanların düşünce yeteneğini geliştirmektir fakat tek bir amacı olduğunu söylemek yanlış bir yargıdır. Matematik insanları araştırma yapmaya, düşünmeye, sorunları sistematik olarak değerlendirmeye yönlendirir. İnsanların dikkatli ve düzenli olmasına, problemlere mantıksal yaklaşabilmelerine, mantıksal düşünebilmesine olanak sağlar. İnsanlarda uyandırdığı merak ile onların farklı şeyler bulma çabasında yardımcı olur. Bilim adamlarının ortaya çıkışının bu şekilde gerçekleştiği de söylenebilir.

Matematiğin Faydaları

Matematiğin temel faydaları, insanların pozitif düşünmesini ve pozitif görmesine yardımcı olmaktadır.

Bilimsel açıdan düşünmeye büyük katkı dağlar. Bilimsel çözümleme yollarının uygulanmasına olanak sağlar.

En doğru şekilde karar almaya oldukça katkıda bulunur.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Kauçuk Çeşitleri ve Özellikleri

Matematiğin Uygulama Alanları

 • Bilim alanları
 • Askeri alanlar
 • Yönetim birimleri ve kurumlar
 • Doğa olaylarının açıklanması
 • Teknolojik alanalar
 • Ticaret
 • Ekonomi
 • Maliye
 • Yönetim
 • Endüstri ve işletme
 • Eczacılık
 • Fen Bilimleri
 • Fizik
 • Sosyal bilimler
 • Astronomi
 • Uzay
 • Hesap
 • Mutfak
 • Bahçe
 • Sanat
 • Spor
 • Bankacılık
 • Alışveriş
 • Saat

Matematiğin Tarihi

Matematik tarihi, 4500 yıllık bir zamana dayanmaktadır. Bu zaman dilimi içinde matematiğin gelişimi 5 dönemde incelenebilir:

Birinci Dönem

M.Ö. 6. yüzyıla kadar olan Mısır ve Mezopotamya matematiğini kapsar. Mısır’da bilinen matematik, tam ve kesirli sayılarla dört işlem, bazı geometrik şekiller, geometrik şekillerin alan ve hacim hesaplamalarıdır. Mezopotamya’da ise matematik Mısır’a göre biraz daha ileridir. Bu dönemde matematik günlük hayat ihtiyaçlarına yönelik düzeyde kullanılmıştır.

İkinci Dönem

İkinci dönem, M.S. 6. yüzyıla kadar uzanan ve Yunan matematiği olarak bilinen dönemdir. Bu dönemde matematik zanaat düzeyinden sanat düzeyine geçmiştir.

Üçüncü Dönem

Dördüncü yüzyılın sonlarına kadar uzanan dönemdir. Bu dönemde, İsman dünyası ve Hindistan’da matematiğin geliştiği bilinmektedir. Müslümanların matematiğe olan katkısı günümüzde hâlâ tartışma konusudur. Kimilerine göre müslümanlar matematiğe katkı sağlamazken, kimilerine göre özgün konuların bulunmasına yardımcı olmuşlardır.

Dördüncü Dönem

1700 ile 1900 yılları arasını kapsayan dönemdir. Klasik matematik dönemi olarak da bilinir. Bu dönem matematiğin altın çağlarıdır. Matematiğin kullanım alanı ve diğer bilimlere olan katkısı büyük oranda gelişmiştir. Üniversitelerde gösterilen matematiğin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

Beşinci Dönem

Günümüze kadar uzanan modern matematik dönemidir. Modern matematik, klasik matematiğin anayasal hale geçtiği halidir. Matematiğin temellerini sorgulayan sorunlar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Matematik deneysel bir bilim olmadığı için, yargı deneye bırakılmaz.

Matematik Çalışma Biçimleri

 1. Araç Olarak Matematik

Matematik bilimi, insan hayatına her yönden destek veren bir bilimdir, bu nedenle matematiğe her alanda gerek duyulmaktadır. Ölçüler, dört işlem, hesaplamalar buna örnek olarak verilebilir. Uygulamalı matematiğin konuları, araç olaran matematik kapsamında incelenebilir.

 1. Amaç Olarak Matematik

Bilme ihtiyacı sonucu oluşan bir tür doğruyu arama arayışıdır. Bir uğraş sonucu ortaya çıkan matematik, teorik matematikçilerin de benimsedikleri anlayışı haklı göstermektedir.

Bir önceki yazımız olan Kimya Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap