İlginizi Çekebilir
mezopotamya nedir ne demektir
  1. Ana Sayfa
  2. Sosyal
  3. Mezopotamya Uygarlıklarının Yaşam Şekli Nasıldır?

Mezopotamya Uygarlıklarının Yaşam Şekli Nasıldır?

mezopotamyada yaşam şekli

Mezopotamya uygarlıklarının yaşam biçimi, milattan önce 4000’li yıllarda şekillenmiştir. Uygarlıkların gelişmesinde ve yayılmasında Obeyd adı verilen dönemde atılan adımlar etkilidir. Bu süreçte şehirleşme başta olmak üzere deniz ve kara ulaşımı için kurulmuş olan ticaret ağlarının yanı sıra sanatsal faaliyetler ve ileri tarımsal yöntemler dikkat çekmektedir. Ayrıca teknoloji ve madencilik alanında yapılan çalışmalar sayesinde Mezopotamya kentlerinde farklı bir yaşam tarzı ortaya çıkmıştır.

Güney Mezopotamya’daki şehirler çoğu zaman ilgi merkezi olmuştur. Nüfusun hızla artması ve sulu tarımın yapılması sayesinde çok sayıda ürün elde edilmiştir. Bu sayede depolama olanakları da artmıştır. Tekerlekli araçlar ve nehir taşımacılığı için hazırlanan kayıklar artık gündelik yaşamda kullanılmaya başlanmıştır. Sürekli büyüyen şehirlerde hayvancılık ve tarımın yanı sıra kereste, maden ve değerli taş gibi ürünler de takas esasına göre ticarette kullanılmıştır. Şehir yaşamının bir zorunluluk olduğu bölgede tüccarların artması, farklı iş kollarının doğmasını da beraberinde getirmiştir. Bu iş kollarından biri çömlekçiliktir. Uruk döneminde biçimi ve boyutu standart olan yalın çömleklerin üretildiği bilinmektedir. Bu sayede ihtiyaca yönelik olarak seri bir üretimin ortaya çıktığı aktarılmaktadır.

Bölgedeki büyük inşa projelerinin yanı sıra düzenli ticaretin yapılması, gelirin artmasını sağlamıştır. Buna bağlı olarak yönetici sınıfın güçlenmesi sağlanmıştır. Boyutları sürekli artan tapınaklarda bulunan rahip sınıfı da bu dönemde etkinliğini korumuştur. Sosyal ve ekonomik ilişkilerle beraber yazının icat edilmesi, Mezopotamya’da devam eden hayatın kayıt altına alınmasına olanak sağlamıştır. Bu gelişmeler aynı zamanda Sümerlerin kent devleti modelini ortaya çıkarmıştır. Mezopotamya’nın Uruk bölgesi, Bağdat ile Basra arasında kalan alandır. Bu şehrin geçmişi Obeyd dönemine kadar uzanmaktadır.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Mezopotamya Nedir?

Bölgedeki uygarlıklarda toplumsal sınıfın en üst tabakasında kral ve rahipler yer almıştır. Rahiplerden sonra asiller, hürler ve köleler sıralanmıştır. Asillere kral tarafından büyük topraklar verilmiş ve savaşlarda kralın yanında olunması sağlanmıştır. Hürler ise ülkedeki tüm haklara sahip olan kişiler olarak bilinir. Hürler genelde köylüler, tüccarlar, askerler ve zanaatkârlardan oluşmuştur. Görevleri ise vergi vermek, tapınak ve kanal yapımında çalışmak ve askerlik yapmaktır.

Köleler, Mezopotamya halklarının en alt tabakasıdır. Herhangi bir hakkı olmayan bu insanlar eşya gibi ticarette kullanılmıştır. Ayrıca borçları nedeniyle özgürlüğünü kaybeden köleler savaşlarda esir alınan ve parayla satılan kişilerden oluşmuştur. Toplumun bu şekilde tabakalar halinde olması nedeniyle halkın çoğunluğu hayvancılık ve tarımla uğraşmaya başlamıştır. Ek olarak mimarlar, marangozlar, gemici ve balıkçılar ile çömlekçiler de şehir hayatının önemli unsurlarıdır. Kısa sürede zenginleşip gelişme Sümer kentleri, bölgeye ciddi bir göçün yaşanmasına neden olmuştur.

İlgili Yazı

Mezopotamya Nedir?

İlgili Yazı

Mezopotamya Tarihi

İlgili Yazı

Mezopotamya Uygarlıkları Hangileridir?

İlgili Yazı

Mezopotamya Uygarlıklarında Yazı ve Dil

İlgili Yazı

Mezopotamya Uygarlıklarında Dini İnanış

İlgili Yazı

Mezopotamya Uygarlıklarında Hukuk Sistemi

İlgili Yazı

Mezopotamya’da Tıp Nasıldı?

İlgili Yazı

Mezopotamya’da Bilim Nasıldı?

İlgili Yazı

Mezopotamya’da Mimari ve Sanat Ne Durumdaydı?

Bir önceki yazımız olan Mezopotamya Uygarlıklarında Dini İnanış başlıklı makalemizde mezopotamya hakkında bilgiler verilmektedir.


Yorum Yap
Bu içeriğe tepkini emoji ile bildir?

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap