Kimya Nedir? 193

Kimya Nedir?

Kimya Nedir: Maddenin yapısını, maddeler arası dönüşümleri ve kullanım alanlarını inceleyen bilim dalı. Kimya sözcüğü, Arapçada “kara büyü ilmi” anlamına...

Kadın Nedir? 125

Kadın Nedir?

Kadın Nedir: Kadın kelimesi, Göktürk yazıtlarında sıkça geçen ve “Kağan’ın eşi” anlamına gelen “Katun” kelimesinden dilimize girmiştir. 16. yüzyıla kadar...

Hukuk Nedir? 125

Hukuk Nedir?

Hukuk Nedir: Hukuk kelimesi Arapça’da “haklar” anlamına gelen “ah’kak” sözcüğünden gelmektedir. Toplumu düzenleyen ve belli bir otorite ile güçlendirilmiş bulunan...

Fizik Nedir? 141

Fizik Nedir?

Fizik Nedir: Fizik, doğanın işleyişini anlamaya ve açıklamaya çalışır. Maddeyi, enerjiyi ve bunlar arasındaki etkileşimi inceleyen, bu incelemeleri deney ve...

Felsefe Nedir? 144

Felsefe Nedir?

Felsefe Nedir: Felsefe, Philo (sevgi) ve Sophia (bilgi) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Philosophia terimi ilk olarak ünlü Yunan matematikçisi Pisagor tarafından...

Ekonomi Nedir? 126

Ekonomi Nedir?

Ekonomi Nedir: Ekonomi, insanların yaşayabilmek için üretme biçimlerini ve bunlardan doğan ilişkilerin tümünü inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Eski Yunanca’da...

Eğitim Nedir? 159

Eğitim Nedir?

Eğitim Nedir: Eğitim, bir toplumdaki bireylerin sahip olduğu yeteneklerin belirlenen bir amaç doğrultusunda geliştirilmesidir. Eğitim, bireyin davranışlarının istenilen biçimde değiştirilmesini...

Edebiyat Nedir? 212

Edebiyat Nedir?

Edebiyat Nedir: Edebiyat kelimesini ilk kez Şinasi kullanmıştır ve yazın sanatı anlamına gelerek bugün hâlâ kullanılmaktadır. Edebiyat, bireyin duygu ve...

Dünya Nedir? 160

Dünya Nedir?

Dünya Nedir: Güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen olan Dünya, Güneş Sisteminin Güneş’e en yakın üçüncü, boyut bakımından da...

Din Nedir? 160

Din Nedir?

Din Nedir: Hesap günü, hukuk, kanun ve yol anlamına gelen din, insanların yaratıcı olarak gördükleri üstün güce olan bağlılık ve imanları,...

Sitemiz

www.onedir.net

Türkiye'nin Net Bilgi Kaynağı

Amacı;

nedir

sorusunun cevabını, okuyucuya en kısa yoldan ulaştırmaktır.

Onedir Net sitesinin, bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.