Omega 3 Nedir? 48

Omega 3 Nedir?

Omega 3 Nedir: Doymamış yağ asitleri grubunda yer alan esansiyel yağ asidi grubuna omega 3 denir. Sağlık için gerekli ve son derece faydalı olan omega 3, vücut...

Özerk Nedir? 47

Özerk Nedir?

Özerk Nedir: Gönüllü katılım üzerine kurulu olan, merkezi örgüt yapılanmasını reddeden bireylerin bir arada yaşadığı anlayışa özerk denir. Bu kavram...

Tevekkül Nedir? 43

Tevekkül Nedir?

Tevekkül Nedir: İslam inancına göre Allah’a güvenmek, ona sığınmak, teslim olmak ve bağlanmak anlamına gelen tevekkül, bir dini terim olarak...

Yörük Nedir? 47

Yörük Nedir?

Yörük Nedir: Rumeli ve Anadolu topraklarında göçebe yaşam tarzını benimsemiş, geçim kaynağı olarak hayvancılıkla uğraşan, yayla ya da ovalarda kurdukları...

Nazi Nedir? 49

Nazi Nedir?

Nazi Nedir: Almanya’da Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin ideolojisini benimseyen kişilere Nazi denir. Nazi Partisi Almancada kısaltılmışı NSDAP olan Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei’dir....

Mutasyon Nedir? 59

Mutasyon Nedir?

Mutasyon Nedir: Kromozomlardaki genlerin yapısında meydana gelen değişikliklere mutasyon denir. Bu değişim DNA molekülünün ani sıcaklık farklılıkları, kimyasallar, X ışınları ve...

Liberalizm Nedir? 60

Liberalizm Nedir?

Liberalizm Nedir: Bireylerin mutlak suretle düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğünün tanınması gerektiğini savunan düşünce sistemine Liberalizm denir. Bu düşünce sisteminde...

Jakobenizm Nedir? 55

Jakobenizm Nedir?

Jakobenizm Nedir: Fransız Devrimi sonucunda ortaya çıkan ve ideolojisi zorla kabul ettirmeyi amaçlayan politik akım veya düşünce tarzına jakobenizm denir....

Islahat Fermanı Nedir? 63

Islahat Fermanı Nedir?

Islahat Fermanı Nedir: Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu çöküş döneminden kurtarılması amacıyla kişi hakları, siyasi kuruluşlar ve yeni kurumların oluşturulması gibi...

Hipotalamus Nedir? 91

Hipotalamus Nedir?

Hipotalamus Nedir: Beyindeki talamusun altında yer alan ve merkezi sinir sisteminin önemli bir parçası olan ön beyin bölgesine hipotalamus denir. Vücuttaki tüm organlarla beraber beyin bölgesindeki sinirsel...

Sitemiz

www.onedir.net

Türkiye'nin Net Bilgi Kaynağı

Amacı;

nedir

sorusunun cevabını, okuyucuya en kısa yoldan ulaştırmaktır.

Onedir Net sitesinin, bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.