Son Yazılar

8 Ağu, 2018

Coğrafya Nedir?

2 / 5 ( 1 vote ) Coğrafya Nedir: Yeryüzünü farklı yönlerden inceleyen bilim dalıdır. İçinde yaşanılan çevrenin doğal özelliklerini,...

8 Ağu, 2018

Biyoloji Nedir?

Biyoloji Nedir: Biyoloji, Yunanca ‘Bios’ (Yaşam) ve ‘Logos’ (Bilim) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları çevre ile olan etkileşimlerini...

8 Ağu, 2018

Bilim Nedir?

Bilim Nedir: Evrendeki olgu ve olayların ya da evrenin bir bölümünün ele alınıp, bazı deney yolları ve yöntemler kullanılarak gerçeklik...

8 Ağu, 2018

Bilgisayar Nedir?

Bilgisayar nedir: Bilgisayarlar çok hızlı işlem yapabilmek için geliştirilmiş makineler olmakla birlikte aynı zamanda çok hızlı yapılabilen bu işlemlere çok...