İlginizi Çekebilir
akü
  1. Ana Sayfa
  2. Yaşam
  3. Paradigma Nedir?

Paradigma Nedir?

Paradigma nedir, ne anlama gelir? Bilimsel paradigma ne demek? Paradigma hakkında bilgilere yazımız içerisinden ulaşabilirsiniz.

paradigma

Paradigma TDK’ya göre Fransızca kökenli ‘’paradigme’’ sözcüğünden dilimize geçmiştir. Değerler dizisi, örnek, dizi vb. anlamlara gelen paradigma, çok geniş bir tanımlama alanına sahiptir. 1960’lı yıllardan itibaren paradigma, bilimsel birçok disipline ve diğer epistomolojik düşünce kalıplarına göndermelerde bulunmak için kullanılmaktadır. Zaman içinde birçok farklı anlam ve tanımlama ile kullanılan paradigma en genel anlamı ile sınırları belli olan, ön bulgu, dünya bakışı vb. olarak ifade edilebilir. Paradigma aynı zamanda herhangi bir şeyin nasıl ortaya çıkacağı veya üretileceği hakkında örnek teşkil eden model olarak da tanımlanabilir.

1900’lü yıllarda Merriam – Webster sözlüğüne göre, gramerin içinde sadece tekniksel kullanım ya da reorikte bir örnek veya masal açıklayıcısı olarak tanımlanmıştır. Dilbilimi için önemli bir ifade olan paradigma, Ferdinand de Saussure tarafından, birbiri ile benzer özellikler taşıyan öğelerin sınıfı için kullanılmıştır. Bu tanımlamaların yanı sıra model veya kuramsal çerçeve olarak paradigma tanımlanabilmektedir.

Bilimsel Paradigma Nedir?

Bilimsel paradigma Thomas Samuel Kuhn tarafından kaleme alınan Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eserle birlikte popülerlik kazanmıştır. Eserde, düşünsel çerçeve, kuramsallığın bir terimi ve kendisi için birbirinden farklı yirmiden fazla paradigma kullanarak tanımlamıştır.

Bilimsel açıdan paradigmanın temel anlamı, herhangi bir bilim disiplininin, bilim çevrelerinde, belirli bir süre için model, örnek teşkil eden evrensel kabul görmüş başarı olarak tanımlanmaktadır. En basit ifadeyle paradigma, bilimsel açıdan ortaya atılan ve evrensel olarak kabul görülen bir olay, olgu, örnekler dizisi olarak açıklanabilir.

Paradigmanın Diğer Alanlarda Kullanımı

Paradigma felsefe, davranış bilimleri, organizasyon teorileri vb. birçok farklı alanda kullanımına rastlanmaktadır. Reklamcılık sektörü için paradigma, üretim mekanizmasının sonucu olarak ortaya çıkan yeni ve teşvik eden olaylar üzerine dikkat çekmek için kullanılır.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Kaşmir Nedir?

Davranış bilimleri ve psikoloji açısından paradigma, en basit ifade ile ön kanıdır. Duygusal olarak yapılan analize göre iyi veya kötü olarak ilk elden yapılan nitelendirmedir.

Paradigma fizikte, deneylerde nedensellik kavramının, soyutlamadan (metafizikten)  bağımsız tutularak anlaşılması için kullanılan bir terimdir. Paradigma tıpta ise tedavinin basitleştirilmiş örneğini, modelini ifade etmek için kullanılmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Kompakt Nedir, Kompakt Ne Demek? başlıklı makalemizde kompakt hakkında bilgiler verilmektedir.


Yorum Yap

Yorum Yap