İlginizi Çekebilir
Narsist
  1. Ana Sayfa
  2. Sosyal
  3. Psikoloji Nedir?

Psikoloji Nedir?

psikoloji nedir

Psikoloji Nedir: Psikoloji kısaca, insanların beyin fonksiyonları ve davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Psikolojide insan davranışlarının incelenip gözlemlendiği kadar hayvan psikolojisi ile ilgili de deney ve gözlemler sonucunda bazı bilgilere ulaşılabilmektedir.

Psikoloji sözcüğünün kökeni Fransızca’dan dilimize girmiştir. Fransızca’daki “psychologie” sözcüğünden türetildiği bilinmektedir. Psychologie kelimesi ise Eski Yunancada psyche (ruh) ve logia (bilim) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş olup, “ruh bilimi” anlamına gelmektedir.

Psikolojini Sözlük Tanımı

  1. Ruh bilimi, ruhiyat
  2. Bir grubu, bir bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütünü

Örnek Cümle: “Toplum psikolojisi.”

  1. Ruhsal
  2. edebiyat Herhangi bir edebiyat ürününde, kişilerin kişiliklerini belirleyen duyuş, düşünüş, davranış biçimi. (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Psikolojinin İnceleme Alanları

Psikolojinin inceleme alanı olarak düşünme ve davranış arasında olan ilişkinin yanı sıra direkt olarak beyin içi fonksiyonlar da incelenmektedir. Bu fonksiyonlara örnek olarak öğrenme, hatırlama ve hayal kurma gibi zihinsel faaliyetleri sayabiliriz. Psikoloji kişilerin kendi içsel durumlarını inceleyebildiği gibi kişiler arası süreçleri de inceleyebilmektedir. İçsel psikolojiye örnek olarak zeka, kişilik, algı, dikkat, motivasyon, duygu gibi kavramları açıklayabiliriz. Öte yandan kişiler arası psikolojiye örnek olarak aşk ya da arkadaşlık ilişkilerinde psikoloji, aile içi ilişkiye bağlı olarak uyum ve çatışma (anne-çocuk ya da kardeşler arası ilişki, evlilik sürecinde eş ile olan ilişki) sayılabilir.

Psikoloji; fen, tıp ve sosyal bilimlerle yakından ilişkili olan geniş kapsamlı bir bilim dalıdır.

Psikolojinin Ortaya Çıkışı

Psikolojinin incelemiş olduğu zihin ve davranış kavramları arasındaki ilişki 19. yüzyıla kadar Mısır, Yunan, Hint, Çin ve İran uygarlıklarında felsefe biliminin inceleme konusu olmuştur. Ancak 19. yüzyıl itibari ile çoğu bilim dalı gibi psikoloji de felsefeden ayrılıp farklı bir bilim dalı olarak anılmaya başlamıştır. Psikoloji tarihinde bilinen ilk psikolog Wilhelm Wundt olmuştur. Aynı zamanda Wilhelm Wundt’un psikoloji biliminin felsefeden ayrılmasına da önemli ölçüde katkısının olduğu bilinmektedir. W. Wundt dışında psikoloji bilimin ortaya çıkışında hatırı sayılır derecede katkıları olan diğer psikologları sırasıyla Hermann Ebbinhaus, Ivan Pavlov ve James Watson olarak sayabiliriz. H. Ebbinghaus hafıza üzerinde deneysel çalışmalar gerçekleştirmesiyle, I. Pavlov psikoloji ve fizyoloji arasında ilişki kurabilmesi, öğrenme süreçlerini deneysel yollarla incelemesinin ardından belirli kurallar olduğunu keşfederek klasik şartlanma kuramını ortaya çıkarması ile bilinir. J. Watson’ın ise davranışçı yaklaşımın Amerika Birleşik Devletlerindeki temsilcisi olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Yorumlayıcı Paradigma ve Özellikleri

Psikolog Kimdir, Psikologlar Ne İş Yapar?

Psikoloji bilimi ile uğraşan kişilere psikolog adı verilmektedir. Psikologlar zihin, duygu, düşünce, çevre ve davranışlar arasındaki ilişkiyi, oluşturdukları etkileşimleri inceler. Psikolojik olarak desteğe ihtiyacı olan insanlara terapi yöntemiyle tedavi uygularlar ve negatif kişilik özelliklerini en azından sıfır düzeyine çıkarmayı amaçlarlar. Psikologların

Psikolog ve Psikiyatr Arasında Ne Fark Vardır?

Öncelikle bu konu ile ilgili bilmeniz gereken şey, psikolog ve psikiyatrist farklı meslek gruplarının isimleridir. Ancak pek çok noktada iş birliği içerisinde beraber çalışmaları gerekebilir, çünkü her ikisi de ruh sağlığı alanında hizmet vermektedir. Psikologlar üniversitelerde Sosyal Bilimler Fakültelerindeki dört yıllık Psikoloji bölümünden mezun olurken, psikiyatrlar üniversitelerin 6 yıllık Tıp bölümlerinden mezun olmuş olan kişilerdir. Psikiyatristlerin ilaç tedavisi ile iyileştirme yapabilmelerinin nedeni de tıp okumuş ve anatomi bilgisi olan kişiler olmalarıdır. Psikologlar ise yalnızca terapi yoluyla tedavi gerçekleştirebilmektedirler. Ancak bahsettiğimiz gibi, gerekli durumlarda psikolog ve psikiyatrların beraber çalışıyor olmaları çok yaygın görülen bir durumdur.

Pozitif Psikoloji Nedir?

1990’lı yıllarda ortaya çıkmış bulunan pozitif psikoloji, olumsuz psikolojik özellikler yerine olumlu psikolojik özellikleri ele alan bir bilim dalıdır. İnsanların olumlu özelliklerini, güçlü karakteristik özelliklerini merkeze alan bir bilim de diyebiliriz.

Psikoloji bilimi ortaya çıktığı dönemlerden itibaren tarih boyunca psikolojik bozuklukların tedavisine, negatif kişilik özelliklerinin nötr ya da pozitife çevrilebilmesiyle ilgilenmiştir. Oldukça yakın bir zamanda karşımıza çıkmış olan pozitif psikoloji ise, insanların olumlu özelliklerini arttırma yollarıyla ilgilenmiştir. Pozitif psikologlara göre insanların büyük çoğunluğunun karakteristik ve psikolojik özellikleri ne negatif, ne de pozitiftir. Oysa pozitif psikoloji ile insanların pozitif özelliklerinin daima arttırılabilmesine ve olumlu özelliklerin daha etkin kullanılabilmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda pozitif psikoloji geçmiş değil, gelecek odaklı bir psikoloji alanıdır.

Bir önceki yazımız olan Mitoloji Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap