İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Sosyal
 3. Rönesans Nedir?

Rönesans Nedir?

Rönesans
2

Rönesans Nedir: İtalya’da 15. ve 16. yüzyılda başlayarak Avrupa’nın tamamına yayılan bilim, felsefe, edebiyat ve sanat alanına yönelik gelişmelerin yaşandığı döneme Rönesans denir. Hümanizm akımıyla birlikte ortaya çıkan bu dönemle beraber Orta Çağ’ın skolastik düşüncesine karşı birtakım mücadeleler yapılmıştır.

Rönesans Kelime Anlamı

On Beşinci yüzyıldan başlayarak İtalya’da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı. (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Rönesans’ın Ortaya Çıkışı

İlk olarak İtalya’da doğan Rönesans akımı daha sonra Avrupa ülkelerine hakim olmaya başlamıştır. Avrupa’da cehalet döneminin sonlanmasıyla beraber Yunan ve Roma kültürü gelişmiş ve yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans akımı oluşmuştur. Avrupa’daki dini otoritenin derinden sarsılmasını sağlayan Rönesans akımı ayrıca İtalya’da heykel, mimari ve resimde yenilikleri beraberinde getirmiştir.

Rönesans Döneminde Hümanizm Etkisi

Hümanizm, Rönesans’ı doğrudan etkileyen kavramlardan biridir. Bu iki kavram, insana değer vermeği amaçlamış ve reform hareketleriyle birlikte Rönesans döneminde de etkili olmuştur. Hümanizm’de insan varlığı temel alınır ve en büyük değer insandır. Bununla beraber bireylerin her konuda kendine yetmesi gerektiğini ve farklı bir doğaüstü kavrama gerek duyulmadığı savunulur. Rönesans’ta da dini otorite kabul edilmediği için Hümanizmden direkt olarak etkilendiği söylenebilir.

İtalya’da Rönesans Dönemi

Hümanizm etkisiyle Rönesans ilk olarak İtalya’da başlamıştır. Hümanizmanın temsilcileri ilk olarak İbrani, Latin ve eski Yunan metinlerini yeniden yorumlayarak yayımlamaya başlamasıyla beraber skolastik düşünce yıkılmıştır. Hümanzima bu bakımdan insanların kendi yasalarını yapması, kendi doğasını tanıması ve kendi hakkına sahip çıkması gibi durumları beraberinde getirmiştir.

Bokaçiyus, Petrark ve Dante, Hümanizmanın öncü düşünürleridir. Dinden bağımsız bir kültür oluşturmak amacıyla eserlerini yaymaya başlayan bu düşünürler, kısa sürede İtalya’da etkisini göstermiş ve Rönesans dönemine katkıda bulunmuşlardır.

Avrupa Ülkelerinde Rönesans Dönemi

İtalya dışında diğer Avrupa ülkelerinde de etkisini gösteren Rönesans, Fransa’da kral tarafından Kolej Dö Frans’ın açılmasıyla başlamıştır. Bu ülkedeki yenilikler daha çok mimarlık ve heykeltıraşlık alanında yapılmıştır. Dönemin ünlü Fransız mimarı olan Piyer Lesko, şato ve saray inşasına yönelmiştir. Aynı dönemde Montaigne gibi ünlü düşünürler ortaya çıkmış ve Pierre de Ransard, Rabelais ve François Villan gibi hümanistler yetişmiştir.

Rönesans akımı İngiltere’de de etkisini göstermiştir. Daha çok Hümanizma alanında gelişen bu süreçte Shakespeare gibi ünlü hümanistler ortaya çıkmıştır. Almanya’da resim alanında gelişmeler yaşanmış ve hümanizmde Erasmus gibi düşünürler eserleriyle ön plana çıkmıştır. İspanya’da ise edebiyat ve resimde gelişmeler yaşanmıştır. Cervantes edebiyat alanında, Velaskes ise resim alanında önemli eserler hazırlamıştır.

Rönesans Düşüncesinin Temel Özellikleri Nelerdir?

Rönesans düşüncesinin en temel özelliği, dini dogmalardan uzaklaşmak, düşünmek ve sorgulamayı sürdürmektir. Rönesans insanları da bu yüzden kendini ifade edebilmek amacıyla Rönesans döneminde çok sayıda eser vermiş ve dini dogmalardan uzak bir yaşam sürmeye başlamıştır. Ayrıca daha hümanist ve insan odaklı bir düşünce yapısı da bu dönemde gelişmiştir.

İnsanlar Rönesans döneminde ilk defa dinden uzaklaşarak daha özgür bir şekilde yaşamaya ve Katolik kilisesinin baskılarından kurtulmaya başlamıştır. Bu özelliği sebebiyle de tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına almayı başarabilmiştir.

Rönesans’ın Nedenleri Nelerdir?

Rönesans’ın nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Coğrafi keşiflerle beraber Avrupa’nın zenginleşmeye başlaması
 • Gezginlerin İslam ülkelerine seyahat etmesi ve birçok icadı Avrupa’ya getirmesi
 • Arap eserlerinin tercüme edilmesi
 • Avrupalı toplumlarda edebiyat ve sanata ilgi duyan sınıfların oluşması
 • Antik Çağ dönemine ait eserlerin incelenmeye başlanması
Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Devşirme Sistemi Nasıl Bozuldu?

Rönesans’ın ilk olarak İtalya’da başlamasının sebebi ise bölgenin ekonomik ve coğrafi konumudur. Bununla beraber İslam medeniyeti ile etkileşim içinde olan İtalya’nın dini açıdan önemli olması da etkili olmuştur.

Rönesans’ın Sonuçları Nelerdir?

Rönesans’ın sonuçları şu şekildedir;

 • Kilisenin skolastik düşüncesi ortadan kalkmıştır.
 • Kilisenin baskısı tamamen son bulmuş ve Avrupa’da modern çağ başlamıştır.
 • Eğitim alanındaki gelişmeler artmış ve Avrupalı toplumların eğitim seviyesi yükselmiştir.
 • Ekonomi, bilim ve teknik anlamında pek çok yenilik yaşanmıştır.
 • Rönesans aynı zamanda reform hareketlerinin zeminini hazırlamıştır.
 • Milli diller gelişmiş, milli edebiyatlar ortaya çıkmıştır.
 • İncil, bu dönemdeki düşünürler tarafından tekrar incelenerek din adamları ve kutsal kitaplar eleştirilmeye başlanmıştır.

Bu sonuçlarla beraber Avrupa’da sanat yapmayı seven ve Mesen adı verilen bir aydın sınıf ortaya çıkmıştır. Bu sayede aydınlanma çağına hazırlık süreci de başlamıştır.

Rönesans Resim Sanatı ve Özellikleri

Roma ve Antik Yunan medeniyetlerine ait olan unsurlar Avrupa’da Rönesans döneminde ön plana alınmış ve edebiyat ile birlikte gelişimine devam etmiştir. Rönesans sanatçıları da Orta Çağ döneminde gölgede kalan Antik Çağ sanatının güzel yanlarını ortaya çıkarmak istemiştir. Bu yüzden Rönesans döneminin bir diğer adı Yeniden Doğuş olarak tanımlanmıştır. İlk olarak İtalya’da ortaya çıkan bu süreç Avrupa’nın büyük bir kısmına kısa sürede ulaşmayı başarmıştır.

Rönesans döneminden önce İtalya’nın resim sanatları daha çok Bizans fresk ve mozaikleri üzerine yapılandırılmıştır. Bununla beraber Antik Roma ve Yunan eserleriyle de bağlantı kurulmuştur.

Önceki tarihlerde resim sanatında sadece süs öğesi olarak kullanılan figürler bu dönemde artık çizgilerle birleştirilmiş ve etkisini artırmaya başlamıştır. Bu sayede sanatçılar daha özgür bir şekilde duygularını resim sanatıyla aktarabilmişlerdir. Zamanla geliştirilen teknik malzemelerle birlikte freks ve resim etkisi kendini göstermeye başlamış ve işçilik masrafları da azalmıştır. 15. yüzyılın sonlarına doğru Flaman’dan yağlı boya tekniğini öğrenen İtalyan sanatçılar, yeni teknikler geliştirerek yumuşak renk tonlarına yoğunlaşmıştır.

Rönesans’ın En Önemli Ressamları

Rönesans dönemine damgasını vuran çok sayıda ressam bulunmaktadır. Bu dönemdeki en önemli ressam, Rönesans’ı başlatan Giotto’dur. Giotto’nun ‘Ağıt’ adlı eseri, Hz. İsa’nın çarmıhtan indirilmiş halini anlatmaktadır.

Dönemin resim sanatındaki bir diğer temsilcisi Van Eyck’in ‘Arnolfini Düğünü’nü resmetmesidir. Bu tabloda tüccar Arnolfini’nin düğün sahnesi işlenmiş ve pek çok ayrıntıya yer verilmiştir.

Diğer ressamlar ve eserleri ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Uccello – San Romanı Savaşı
 • Botticelli – Venüs’ün Doğuşu
 • Leonardo da Vinci – Son Akşam Yemeği
 • Raffaello – Atina Okulu
 • Michelangelo – Adem’in Yaratılışı
 • Tiziano – Bacchus ve Ariadne
 • Tintoretto – Aziz George ve Ejderha
 • Veronese – Cana’da Düğün

Rönesans Döneminde Ortaya Çıkan Felsefi Akımlar

Rönesans dönemi Hümanizm etkisiyle beraber Aristotelizm, Platonizm, Atomizm, Reformation ve Septisizm gibi felsefi akımların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Hümanizm

İnsanın yeni hayat görüşünü dile getiren hümanizm daima bireyciliği savunur. Bununla beraber insanın kendi özgür iradesini kullanması gerektiğini aktarır. Ayrıca hür iradeyle kurulan devlet düzenindeki en son sınırlar ve bu sınırları geliştirebilen bireylerin öneminden bahsedilir.

Platonizm

Platon akademisinin İtalya’da kurulmasıyla birlikte etkili olmuştur. Okulun düşünürleri arasında Mirandola, Bessarion ve Ficinus bulunmaktadır. Bu düşünürler Pozitivist ve Natüralist bir çerçevede birleşmiştir.

Atomizm

Epiküros’un atomcu anlayışının benimsendiği fikir akımıdır. Ayrıca skolastik düşünceyi bir organizma olarak görür ve doğanın gerçeğinin atomlarda olduğu savunulur.

Reformation

Martin Luther’in öncülüğünü yaptığı reform hareketlerinin din konusundaki görüşünün somut gerçekliğini savunan fikir akımıdır. Reformla beraber gelen dini özgürlüğün yayılmasını amaçlar. Ayrıca dinin, aklın bir ürünü olduğunu belirtmektedir.

Aristotelizm

Bireysel ruhun ölümsüz olmadığını savunan fikir akımıdır.

Septisizm

Otoriterlere karşı tepki olarak ortaya çıkmıştır ve şüpheciliği savunmaktadır. Öncüsü Montaigne’dir.

Bir önceki yazımız olan Tevekkül Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap