İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Sağlık
 3. Sağlık Nedir?

Sağlık Nedir?

sağlık nedir

Sağlık Nedir: Sağlığın tanımı, 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütünün (World Health Organization) açıklamasıyla uluslararası olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu tanıma göre sağlık; tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal refah durumudur. Yani sadece hastalık ya da sakatlığın olmaması durumundan ibaret değildir. Yine Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu açıklamalara göre kişinin bedenen, ruhen ve sosyal açıdan iyilik halinde olup olmadığının değerlendirildiği kriterler şu şekildedir:

 • Bedensel iyilik hali; vücudu oluşturan doku ve organlarda herhangi bir sakatlık, eksiklik, işlev bozukluğu ya da hastalık taşımaması gibi durumların olmamasıdır.
 • Ruhsal iyilik hali; bir insanın psikolojik olarak kendini iyi hissetmesi halidir. Bir başka deyişle kişinin zihinsel aktivitelerinde herhangi bir problem olmaması ve yaşının gerektirdiği üzere konuşma, düşünme, dinleme ve öğrenme becerilerinin normal seyredebilmesi anlamına gelmektedir.
 • Sosyal açıdan iyilik hali; bir bireyin toplumun bir parçası olarak toplum içerisinde uyumlu ve yararlı olabilme durumudur.

Sağlığın Sözlük Anlamı

 1. Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet

Örnek Cümle: “Ayrıca bu dönemde seyircinin haklarını ve sağlığını korumak amacıyla bir de tiyatro yönetmeliği hazırlanmıştır.” – M. And

 1. Sağ, canlı, diri olma durumu

Örnek Cümle: “Hatta kilise yetkilileri onun sağlığından endişeye düştüler.” – İ. O. Anar (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Sağlığı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütünün evrensel olarak kabul ettiği açıklamalara göre sağlığı etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Sağlığı etkileyen faktörler sağlık durumunda olumlu ya da olumsuz bir etki gösterebilir. Bir bireyin sağlıklı olup olmadığını belirtebilecek olan faktörler; kültür, cinsiyet, halk sağlığı çalışmaları, çocuk gelişimi, problemlerle başa çıkabilme becerisi, okuryazarlık ve eğitim, gelir veya sosyal konum, kişinin genetik veya biyolojik özellikleri olarak sıralanabilir.

Sağlık Ölçülebilir Bir Kavram mıdır?

Dünya sağlık örgütünün yapmış olduğu açıklamalara göre; toplumsal olarak sağlık ölçülebilir bir kavramdır. Toplum sağlığının genel olarak ölçülebilmesi de yine bazı kriterlere bağlıdır. Bu kriterlerin istatistiksel ve sayısal verileri sonucunda bir toplumun ne derece sağlıklı olup olmadığı somut olarak ölçülebilmektedir. Bir toplumun sağlık durumunu belirlemeye yardımcı olan ölçütler şu şekildedir:

 • Ana ölüm hızı
 • Bebek ölüm hızı
 • Kaba ölüm hızı
 • Kaba doğum hızı
 • Nüfus artış oranı
Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Göbek Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Sağlığın Gelişimi

Sağlığın tanımı geçmişten bugüne dek zamanla gelişmiştir. Evrensel olarak kabul eden ilk sağlık tanımı da zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır. Dünya Sağlık Örgütü ikinci olarak 1984 yılında sağlığın tanımını “bireyin ya da toplumun isteklerini gerçekleştirebildiği, ihtiyaçlarını karşılayabildiği, çevreyi değiştirebildiği ya da bunlarla baş edebildiği bir kavram” olarak açıklamıştır. Bu tanıma göre sağlık bir yaşam amacı değil, günlük yaşam için bir kaynaktır.

1970’lerin sonlarından itibaren her on yılda bir sağlıklı insan tanımının yeni versiyonları yayınlanmıştır. Sağlık bilimi olarak da kaydedilen gelişmeler sonucunda tedavi yöntemleri, çeşitlilikleri ve tedavi edilebilen hastalık sayısında artışlar gözlenmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), anayasasında belirttiği ilkelere sıkı sıkıya bir bağlılık göstermekte olduğunu ve tüm dünya için geçerli, yani evrensel bir bildirge olduğunu belirtmiştir. Dünya sağlık örgütünün belirlemiş olduğu anayasa maddeleri şu şekildedir:

 • Sağlık; tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal refah durumudur. Yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmaması değildir.
 • Erişilebilir en yüksek sağlık standardının kullanılması; ırk, din, politik inanç, ekonomik ya da sosyal durum ayrımı olmaksızın her insanın temel haklarından biridir.
 • Bütün toplumlarda sağlık, barış ve güvenliğin sağlanması için temeldir. Toplumun sağlığının tam olarak sağlanabilmesi bireyler ve devletlerarasında bulunan tam işbirliğine bağlıdır.
 • Sağlığın teşviki ve korunması konusunda herhangi bir devletin başarısı herkese değer vermektedir.
 • Çocuğun sağlıklı gelişimi temel öneme sahiptir; değişen bir toplumda uyumlu bir şekilde yaşama kabiliyeti, böyle bir gelişme için elzemdir.
 • Medikal, psikolojik ve ilgili bilginin yararları ile ilgili tüm halkların uzatılması, sağlığın en üst düzeydeki başarısı için gereklidir.
 • Toplumların bilgilendirilmesi, devlet ile halkın aktif işbirliğinin sağlanması; toplumsal sağlık iyileştirilmesinde büyük önem taşımaktadır.
 • Hükümetler, yalnızca yeterli sağlık ve sosyal önlemlerin sağlanmasıyla yerine getirilebilecek halklarının sağlığı için bir sorumluluğa sahiptir.

Sağlık hakkında aklınıza gelebilecek tüm soruların cevapları için ilgili kategorimizi ziyaret etmeyi unutmayınız: Sağlık Nedir?


Yorum Yap
Bu içeriğe tepkini emoji ile bildir?

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap