İlginizi Çekebilir
Noel
 1. Ana Sayfa
 2. Yaşam
 3. Sanat Nedir?

Sanat Nedir?

sanat nedir

Sanat Nedir: Sanat kelimesinin birçok dilde köken anlamı yapaydır. İngilizcede bulunan art kelimesi artificial kelimesinden gelir ve yapay demektir. Almancada bulunan kunst kelimesi künstlich kelimesinden gelir ve yapay demektir. Arapçada bulunan suni kelimesi de yapay anlamına gelmektedir ve suni kelimesinden sanat kelimesi türetilmiştir.

 • Sanat, eylemdir. Düşünce, duygu, arzu ve fikirlerin ifade edilme yoludur.
 • Kendi terminolojisini oluşturan bir iletişim aracıdır.
 • Güzellik ile birlikte anılır.

Sanatın Sözlük Anlamı

 1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık

Örnek Cümle: “Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi.” – T. Buğra

 1. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım

Örnek Cümle: “İtiraf edelim ki dünkü halkımız henüz sanata karşı hazırlıklı olmadığı için çok büyük müşkülata maruz kalıyordu.” – A. H. Çelebi

 1. Bir şey yapmada gösterilen ustalık

Örnek Cümle: “Konuşma sanatı.”

 1. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü

Örnek Cümle: “Askerlik sanatı.”

 1. Zanaat (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Sanatçı Kimdir? 

Sanatçı, bir düşünceyi, fikri veya duyguyu karşı tarafa yansıtabilen kişidir. Estetik kavramına hâkimdir ve güzellik ile sanatı birleştirerek eser üretir.

Sanat Eseri Nedir?

Sanatçı tarafından ortaya atılmış üretim malzemesinin adıdır. Sanatçının duygu ve düşüncelerini yansıtmakla birlikte çoğu zaman içinde bulunduğu dönemin özelliklerini de yansıtmaktadır. Özgün, evrensel ve yaratıcıdır. Estetik kaygı taşır.

Sanat Türleri Nedir?

Sanat türleri 2 başlığa ayrılmaktadır.

 • Endüstriyel sanatlar: Pratik sanatlardır ve zanaat için geçerlidir.
 • Güzel sanatlar: Güzel sanatlar kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır. Ritmik sanatlar (tiyatro, pantomim, seyirlik oyunlar gibi), fonetik sanatlar (şiir ve müzik gibi), plastik sanatlar (mimari, heykel, kabartma, resim, minyatür ve süsleme sanatları gibi) olmak üzere güzel sanatlar 3 ana başlık altında incelenir.

Zanaat Nedir?

Endüstri çağından önce el işçiliğine dayanan bir sanat türüdür. Halıcılık, kilimcilik, ayakkabıcılık, taşçılık, seramikçilik gibi birçok el ile ustalar tarafından işleri ifade eder. Zanaat yapan ustalara zanaatkâr denilmektedir. Zanaat ve sanat ayrımı 19. Yüzyılın ortalarından itibaren başlamıştır.

Sanatın Elemanları Nelerdir?

Sanatın temelde 7 adet elemanı bulunmaktadır. Sanat türlerine göre karşılaştırma yapılarak ortak elemanlar belirlenmiştir.

 • Çizgi
 • Renk
 • Biçim
 • Form
 • Espas
 • Valör
 • Doku

Sanatın İlkeleri Nelerdir?

Sanatın ilkeleri endüstriyel ve güzel sanatlar hedef alınarak oluşturulmuştur.

 • Denge
 • Ritim
 • Hareket
 • Vurgu
 • Motif
 • Bütünlük
 • Zıtlık

Sanat Terimleri Nelerdir?

Sanat kendi terminolojisine sahip bir olgudur. Mimari, resim, heykel, tiyatro gibi birçok sanat dalının kendi içerisinde terminolojik kelimeleri bulunur. Sanat terminolojisi ise bunların toplamıdır.

 • Antropomorfizm: Sanatta tanrıların insan biçiminde betimlenmesidir.
 • Antikite: Antik Çağ. MÖ 6. yüzyıl ve MS 3. yüzyıl arasında kalan dönemi kapsar.
 • Avangard: İçinde bulunduğu dönemin onaylanmış ve geçerli olarak görülen sanat anlayışıdır. Deneyci bir yaklaşım söz konusudur.
 • Bienal: Sanat alanında 2 yıl aralıklar ile düzenlenen etkinliklerdir. Sergi, panel ve sempozyum gibi bilgilendirici ve tatmin edici etkinliklerdir.
 • Dördüncü boyut: Zamandır.
 • Natürmort: Çiçek ve meyve gibi doğal varlıkların resmedilmesidir. Hareketsiz varlıklar için geçerlidir.
 • Narteks: Erken Hıristiyan ve Bizans dönemlerinde inşa edilen kiliselerin ana mekâna açılan giriş bölümü.
 • Eskiz: Taslak. Resim, heykel ve mimarlık gibi dekoratif sanatlar da yapılan ön çalışmadır.
 • Estetik: Güzelin ne olduğu ile ilgilenen felsefe dalı. Haz ve güzelliğin birleşimi ve altın oran gibi ilkeler ile ilgilenir.
 • İkonografi: Dinsel konulu sanat yapıtlarını betimler. İkonografik düzen ve kalıpları inceleyen bilim disiplinidir.
Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  İslam Nedir? 

Sanatın Birlikte Çalıştığı Bilim Dalları Nelerdir?

Sanatı inceleyen bilim dallarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Filoloji: Dil bilimidir. Dünya üzerinde var olan bütün dilleri incelemektedir.
 • Epigrafi: Kitabeleri inceleyen, okuyan ve yorumlayan bilim dalıdır.
 • Paleografi: Filoloji ile birlikte çalışırlar ve eski yazıların okunmasını sağlar.
 • Arkeoloji: Kazı bilimidir. Yeraltında bulunan eser ve kalıntılar için kazılar yapar. Çıkan eserlerin kaba tarihlendirmesini ve değerlendirilmesini yapar.
 • Nümismatik: Sikke bilimidir. Geçmişte bastırılan paraları inceleyen bilim dalıdır.
 • Tarih: Geçmişten günümüze toplumlar ile birlikte oluşmaya başlayan olayları inceler. Sebep sonuç ilişkisi kuran ve belirli bir tarih ve yer gösteren bilim dalıdır.
 • Kronoloji: Zaman bilimidir.
 • Coğrafya: Yeryüzünü, bir ülkeyi, bir bölgeyi belirleyen fiziksek, ekonomik, beşeri ve siyasal özellikleri inceleyen bilim dalıdır.
 • Etnografya: Halk bilimidir. Toplumları ve kültürlerini inceler.
 • Antropoloji ve paleoantropoloji: İnsanın fiziki yapısını inceleyerek ırklarına göre ayırma işlemini yapan bilim dalıdır. Paleoantropoloji ise fosilleri inceleyen bilim dalıdır.

Sanat Akımı Ne Demektir?

Sanat akımı, içerisinde bulunduğu döneme ve dönemin ekonomik, siyasi ve sosyal durumuna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bir akımdan sadece bulunduğu yer değil birçok ülke ve şehir etkilenebilir. Sanat akımları yaygınlaştırılabilir ve geliştirilebilir. Genellikle bir akım, kendinden önce var olan akıma tepki olarak çıkmaktadır ve birbirlerini etkilemektedirler. Kübizm, ekspresyonizm, pürizm, Dadaizm sanat akımlarına örnektir.

Rönesans Sanatı Nedir?

On Dördüncü yüzyılda İtalya’da başlayarak 16. yüzyıla kadar devam etmiştir. Batı ve Orta Avrupa’ya kadar etkili olmuştur. Rönesans, Antikite’nin yeniden doğuşudur. Rönesans kelimesi Fransızca kökenli olup yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Ülkelere göre farklı özellikler göstermektedir.

Barok Sanatı Nedir?

Özellikle mimari ve heykeli etkilemiş bir sanat dönemidir. Işık ve gölge oyunları, dairesel kompozisyonlar, S ve C kıvrımları fazla kullanması ile Rönesans ve diğer akımlardan ayrılmaktadır. Sade, denge ve ölçü en önemli özellikleridir. Barok resimler daha karanlık ve daha gerçekçi bir çizgi oluşturur.

Bir önceki yazımız olan Dünya Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap
Bu içeriğe tepkini emoji ile bildir?

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap