İlginizi Çekebilir
Cihat
 1. Ana Sayfa
 2. Sosyal
 3. Sosyal Nedir?

Sosyal Nedir?

sosyal

Sosyal Nedir: Dünyanın toplumsal ve insani yönlerini inceleyen genel anlayışa sosyal bilimler denir. Sosyal bilimlerin ele aldığı konular daha çok sanat ve insan üzerinedir.

Sosyal Bilimler Kelime Anlamı

Toplum olaylarını, insanın kültürel ve sosyal faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adı. (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Sosyal Bilimlerin Çalışma Alanları

İnsanları biyolojik ve fiziksel özellikleri dışında inceleyen sosyal bilimler daha çok davranışlar üzerine çalışmalar yapar. Bu anlamda insanların inançları, sosyal ve fiziksel ihtiyaçları, istekleri, eğitimleri, kültürel değerleri ve alışkanlıkları, sosyal bilimler tarafından belirlenir. Belirlenen bu unsurların anlaşılma ve değerlendirme süreci, sosyal bilimlerin ele aldığı konular arasındadır.

Sosyal Bilimlerin Bölümleri

Coğrafya: İnsanlarla birlikte insanların yer ve mekân ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Çevre bilinci oluşturan bir sosyal bilim olan coğrafya, iklim şartlarının insanları ne şekilde etkilediğini, coğrafi şartların topluma olan etkisini ve ekonomik anlamdaki uğraşların coğrafyaya ne şekilde etki ettiğini araştırır.

Tarih: Geçmiş zamanlarda yaşamış olan insan ve toplumların birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman olgusuna dayalı olarak sebep sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilimdir. Tarih biliminde belgelere dayalı ve objektif bilgiler söz konusudur. Ayrıca geçmişte yaşanmış olaylardan ders alınması gerektiğini savunan tarih bilimi, bu olaylarla beraber geleceğin nasıl yorumlanacağını öğretir.

Sosyoloji: Toplum davranışlarını inceleyen bilimdir. Bireylerin toplumdaki yaşantılarına özgü olan duygu ve düşüncelerini araştırır ve sanat anlayışı hakkında bilgiler verir.

Arkeoloji: Geçmişte yaşamış olan toplumların eserlerini ortaya çıkaran kazı bilimidir.

Felsefe: Nasıl düşünülmesi gerektiğini açıklayan bilimdir. İnsanlara mantıksal düşünme yollarını öğreten felsefe ayrıca araştırma ve sorgulama yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Etnografya: Toplumların gelenek ve göreneklerini inceleyen bilimdir.

Antropoloji: Toplumların ırk ve özelliklerini inceler.

Siyaset: Devlet işlerini yürütme ve düzenleme sanatı hakkında özel görüşler sunan bir anlayıştır.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  İntifada Nedir?

Hukuk: Toplumsal anlamdaki ilişkileri düzenler. Kısaca yasalar bütünüdür.

Sosyal Bilimleri Öğrenmenin Yararları Nelerdir?

Sosyal bilimleri öğrenmenin insanlara ve toplumlara pek çok yararı vardır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Teknolojik ve ekonomik gelişmelere katkı sağlar.
 • Toplumların gelişmişlik düzeyini artırır.
 • Sürekli sorgulayan ve araştıran bireylerin yetişmesini sağlar.
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin üst düzey olmasına katkıda bulunur.
 • Toplumların kültürel ve tarihi değerlerini anlamalarına katkı sağlar.
 • Bilimsel düşünce açısından bireyleri geliştirir.
 • Bireylere, toplumsal sorunlara karşı sorumluluk duygusu aşılar.
 • Doğanın korunmasına duyarlı insanlar yetiştirir.

Sosyal Bilimleri Geliştirmek Amacıyla Yapılan Çalışmalar

Sosyal bilimlerin geliştirilmesi ve öğretilmesi amacıyla Türkiye’de farklı projeler üretilmiştir. Üretilen projelerin hayata geçirilmesi için ilk çalışmalar ise 1967 yılında başlamıştır. Çeşitli dernekler kurularak projeler desteklenmiş ve Türk Sosyal Bilimler Derneği kurulmuştur.

Sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla çalışmalarını sürdürmek için kurulan Türk Sosyal Bilimler Derneği, sosyal bilimlerle ilgili araştırmaların artırılması ve Türkiye’nin düşünce yaşamına katkıda bulunmak amacıyla hizmetlerine devam etmektedir.

Türkiye’deki ilk Sosyal Bilimler Lisesi 2003 yılında İstanbul’da açılmıştır. Daha sonra bu okulların artırılmasında şu faktörler etkili olmuştur;

 • Toplumun kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak
 • Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında sürekli ihtiyaç haline gelen bilim insanlarının yetişmesini sağlamak
 • Türk kültür ve sanat birikimini anlayan ve yorumlama gücüne sahip olan bireyler yetiştirmek
 • Yeni projeler oluşturarak toplumun bilgi birikimini artırmak

Sosyal Bilimler bu amaçlar doğrultusunda;

 • İnsan ve toplum ilişkilerini düzenler.
 • Toplumsal değişim sürecine öncülük eder.
 • Kültür ve medeniyet kavramlarını geliştirir.
 • Geçmişi, içinde yaşadığımız süreç ile ilişkilendirir.

Sosyal Nedir?

Sosyal Bilimler hakkında aklınıza gelebilecek tüm soruların cevapları için ilgili kategorimizi ziyaret etmeyi unutmayınız

Bir önceki yazımız olan Jurnal Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap