deizm

21 Şub, 2019

Panendeizm Nedir?

Evrenin kendisinin Tanrı olduğunu savunan Panendeizm görüşünde; Tanrının, evrenin özünden yaratıldığı düşünesi vardır. Ayrıca evrenin bilincinde değişmez ve mutlak bir...

21 Şub, 2019

Pandeizm Nedir?

On Yedinci yüzyılda dini bir felsefe olarak önce İngiltere’de daha sonra ise Amerika ve Fransa’da yayılan deizm fikrinin bir alt...

20 Şub, 2019

Deizm ve Ahiret İnancı

Deistler vahiyleri reddettiği için vahiyle gelen bilgileri de doğrudan reddetmektedir. Yaratıcının ilminde olan ve sadece peygamberlerle bildirilen kurallar ile beraber...

20 Şub, 2019

Deizmin Ana İlkeleri Nelerdir?

Deist anlayışa göre yaratıcı ilk olarak evreni ortaya çıkarmış ve evreni yönetirken değişmez kanunlar koymuştur. Deistler bu yüzden mucize ve...

19 Şub, 2019

Deizmin Özellikleri Nelerdir

Deizm bazı özellikleri nedeniyle diğer inanç sistemlerinden ayrılmaktadır. Dünyadaki tüm dinleri reddeden bu düşünce ve inanç sisteminde kutsal kitap, ibadet,...

19 Şub, 2019

Avrupa ve Amerika’da Deizm

On Yedinci yüzyılda İngiliz düşünür Edward Herbert ile başlayan bu akım en çok İngiltere’yi etkisi altına almıştır. Bu nedenle Herbert,...

18 Şub, 2019

Deizm Tarihçesi

5 / 5 ( 1 vote ) On Yedinci yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan deizm, dinsel bilgilere dolaysız olarak sadece akılla...

18 Şub, 2019

Deizm Nedir?

Tanrı’nın var olduğunu savunan ancak herhangi bir dini kabul etmeyen görüşe deizm denir. Deizm’de yaratıcının varlığına inanılır ancak yaratıcının zamana...