mecelle

30 Oca, 2019

Mecelle Kitapları Nelerdir

Mecelle, 16 farklı kitaptan meydana gelmektedir. Bu kitaplar ve içerdiği konular aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Kitâbu’l-Büyû: Alışverişlerle ilgili olan hükümleri içermektedir....

30 Oca, 2019

Mecelle Ne Zaman Kaldırıldı?

Osmanlı Devleti’nin resmi kanunnamelerinden biri olan Mecelle, 1918 yılı itibariyle Osmanlı’da ayrılan şehirlerde hüküm olarak kaldırılmıştır. Daha sonra ise bu...

28 Oca, 2019

Sosyal Nitelik Taşıyan Mecelle Hükümleri Nelerdir

Mecelle’de sosyal nitelik taşıyan çok sayıda hüküm yer almaktadır. Bu hükümler şu şekilde sıralanabilir; Kendi malı sanarak başka bir kişinin...

27 Oca, 2019

Mecelle’nin Şerhleri Nelerdir?

Mecelle’nin farklı dillerdeki şerhleri, açıklamalı olarak kaleme alınmıştır. En ünlü Mecelle şerh eserleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; Osmalıca yazılan Ali Haydar...

27 Oca, 2019

Mecelle’nin Özellikleri

Tamamen dinsel kurallara göre hazırlanmış olan bu kanun kitabı, gerçek bir yasa olarak kabul edilmemektedir. Yasa koyucu özelliği olan padişahın...

26 Oca, 2019

Mecelle’nin Hazırlanma Süreci

On Dokuzuncu yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu hukuki, iktisadi ve ticari şartlar altında medeni kanun ihtiyacı doğmuştur. Bu kanunun kaynağıyla...

25 Oca, 2019

Mecelle’ye Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

Tanzimat Fermanı’yla beraber Osmanlı’da Batılılaşma hareketleri sonucunda başta hukuk olmak üzere idari ve askeri alanda yeniliklere gidilmesi zorunlu hale gelmiştir....

24 Oca, 2019

Mecelle Kanunu Tarihçesi

Tanzimat döneminden sonra İslam’ın dini esaslarına uygun olarak hazırlanan Mecelle Kanunu aynı zamanda Osmanlı Medeni Kanun’u olarak bilinir. 1869 ile...

23 Oca, 2019

Mecelle Nedir?

Mecelle Nedir: Osmanlı döneminde İslam Hukuku’na bağlı kalınarak Ahmet Cevdet Paşa Başkanlığındaki bir heyet tarafından hazırlanan kanuna Mecelle denir. Bu...