mezopotamya

1 Nis, 2019

Mezopotamya’da Mimari ve Sanat Ne Durumdaydı?

Mezopotamya’daki Sümer ve Asur eserleri günümüzde de mevcuttur ve oldukça güzel yapıdadır. Öncelikle bu bölgedeki yapıların çoğunda hayvan motifleri dikkat...

31 Mar, 2019

Mezopotamya’da Bilim Nasıldı?

Mezopotamya’daki bilimsel faaliyetler daha çok alan hesaplama, su kanalları hazırlama, ölçme ve değiş tokuş gibi matematik ve astronomi bilgileriyle gerçekleştirilmiştir....

31 Mar, 2019

Mezopotamya’da Tıp Nasıldı?

Mezopotamya’daki tıbbi belgelerin neredeyse tamamı ‘Asurbanipal Kitaplığı’nda yer almaktadır. Söz konusu belgeler milattan önce 7. yüzyıla ait olmakla beraber daha...

30 Mar, 2019

Mezopotamya Uygarlıklarında Hukuk Sistemi

Günümüz kaynaklarıyla ilk hukuk sistemi temellerinin ne zaman atıldığına dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak hukuk kavramının ilk adımlarının yazının...

30 Mar, 2019

Mezopotamya Uygarlıklarının Yaşam Şekli Nasıldır?

Mezopotamya uygarlıklarının yaşam biçimi, milattan önce 4000’li yıllarda şekillenmiştir. Uygarlıkların gelişmesinde ve yayılmasında Obeyd adı verilen dönemde atılan adımlar etkilidir....

29 Mar, 2019

Mezopotamya Uygarlıklarında Dini İnanış

Mezopotamya’da yaşayan tüm uygarlıklar politeist yani çok tanrılı dini benimsemiştir. Bölgedeki topluluklar ölümsüz bir Tanrının varlığına inanırken, Tanrılar için Zigurat...

29 Mar, 2019

Mezopotamya Uygarlıklarında Yazı ve Dil

Soyut bilim kavramının yayılmasında ve gelişmesinde yazının icadı oldukça etkili olmuştur. Eski tarihlerde yaşayan insanlar tabletlere yazı yazabilmek için özel...

28 Mar, 2019

Mezopotamya Uygarlıkları Hangileridir?

Mezopotamya tarihsel süreçte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bölgenin yerleşim yerleri, medeniyetlerin yaşam tarzları hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca medeniyetlerin...

28 Mar, 2019

Mezopotamya Tarihi

Çok sayıda medeniyetin kurulmasına ve yıkılmasına tanıklık eden bu bölge medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılır. Uygun iklim şartları nedeniyle eski zamanlardan...

27 Mar, 2019

Mezopotamya Nedir?

Ortadoğu’da Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Basra Körfezi’ne kadar olan bölgeye ilk...