paradigma

13 Kas, 2019

Paradigma Nedir?

Paradigma TDK’ya göre Fransızca kökenli ‘’paradigme’’ sözcüğünden dilimize geçmiştir. Değerler dizisi, örnek, dizi vb. anlamlara gelen paradigma, çok geniş bir...

8 Mar, 2019

Thomas Kuhn ve Bilimin Gelişimi

5 / 5 ( 1 vote ) Thomas Kuhn bilimin gelişimini üç farklı evreye ayırmıştır. Bu evreler paradigma öncesi evre,...

7 Mar, 2019

Thomas Kuhn Paradigması

5 / 5 ( 1 vote ) 1922 yılında Batı Amerika’nın Cincinnati kentinde doğan Thomas Khun, Harvard Üniversitesi’nden fizikçi olarak...

7 Mar, 2019

Liberal Paradigma ve Özellikleri

5 / 5 ( 1 vote ) Liberal paradigma, 17. yüzyılda ABD’de ortaya çıkmıştır. Liberalizmin temel üyelerini ise eşitlik, akılcılık,...

eleştirlen paradigma
1
6 Mar, 2019

Eleştirel Paradigma ve Özellikleri Nelerdir

5 / 5 ( 1 vote ) Eleştirel paradigma, 1930’lu yıllardan sonra iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber insanların davranışları üzerindeki etkisini...

6 Mar, 2019

Yorumlayıcı Paradigma ve Özellikleri

5 / 5 ( 1 vote ) Hermeneutik terimi tarihte ilk defa Antik Yunan döneminde kullanılmıştır. Antik Yunan’da tanrıların mesajlarının...

5 Mar, 2019

Post Pozitivist Paradigma ve Özellikleri

5 / 5 ( 1 vote ) Post pozitivist paradigma, 20. yüzyılda pozitivizme yapılan eleştiriler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu eleştirilerin...

5 Mar, 2019

Pozitivist Paradigma ve Özellikleri Nelerdir?

5 / 5 ( 1 vote ) Pozitivist paradigma, bireyi, doğa bilimlerinin gerçek araç ve yöntemleriyle anlamaya çalışan bir paradigma...

4 Mar, 2019

Paradigma Tarihçesi

5 / 5 ( 1 vote ) Paradigma sözcüğü Yunancada ‘göstermek, para arkası’ anlamına gelmektedir. Ayrıca belirgin kavram ve tipik...

4 Mar, 2019

Paradigma Nedir?

5 / 5 ( 1 vote ) Bilim adamlarının araştırdığı varlıkları yorumlamak ve araştırmacıların dünyaya bakış açısını şekillendirmek için kullanılan...